Fysioterapihåndboka

Fysioterapi

Norsk Helseinformatikk AS (NHI) er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som er et oppslagsverk i generell medisin. Fysioterapihåndboka er en avkortet utgave som inneholder stoff om muskelskjelettsystemet. De kliniske artiklene i Fysioterapihåndboka er identiske med tilsvarende artikler i NEL og oppdateres fortløpende.

Fysioterapihåndboka inneholder over 1200 tekstdokumenter og relaterte pasientinformasjoner for fysioterapi samt 125 artikler om klinisk anatomi.

I tillegg finner du over 600 videoer som demonstrerer:

  • Undersøkelser
  • Manuelle behandlinger
  • Styrkeøvelser
  • Tøyningsøvelser 
  • Animasjoner om sykdommer, skader, anatomi, behandlinger etc.

Fysioterapihåndboka har samme struktur og funksjonalitet som NEL, og gir deg tilgang til den informasjonen du søker på sekunder. Bruk artikkelmenyen i høyre kolonne for rask navigering i de kliniske artiklene.

Bestilling og informasjon

30 dagers pengene tilbake garanti!

Fysioterapihåndboka koster 1.929,50,- eks. mva per år eller kun 195,- inkl. mva. per måned. Abonnementet faktureres årlig.

Er du ikke fornøyd med produktet gir vi deg pengene tilbake ved avbestilling innen en måned. Bestill ved å sende en epost med navn og faktura-adresse til salg@nhi.no

Jobber du på en institusjon med flere fysioterapeuter, kan du få et uforpliktende tilbud med grupperabatt for hele institusjonen.

Om Norsk Helseinformatikk

Dagens artikkel

Multippel sklerose

Definisjon: MS karakteriseres klinisk av avgrensede episoder med fokale angrep på hjernen, n. optikus og ryggmarg, alternativt en gradvis økning av funksjonstap (forverring eller progresjon) eller kombinasjoner av disse
Forekomst: Cirka 10 000 personer lever med MS i Norge (prevalens 190/100 000). Vanlig alder for symptomdebut er 20–45 år og mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rammes
Symptom: Vanlige besvær er lammelser med spastisitet og smertefulle spasmer, ataksi og dysartri, sfinktersymptomer og paroksysmale symptomer som trigeminusneuralgi
Kliniske funn: Typisk kombinasjon av nevrologiske utfall er sentrale lammelser, temporeduksjon, koordinasjonsforstyrrelser og flekkvise sensibilitetsutfall
Diagnostikk: Diagnosen baseres på anamnese og klinisk nevrologisk undersøkelse, MR og analyse av spinalvæske
Behandling: Rettes mot akutte attakker, samt forebygging av attakkrate og utvikling av uførhet, symptomatisk behandling og rehabilitering.

Les mer »