Fysioterapihåndboka

Bestilling og informasjon

30 dagers pengene tilbake garanti!

Fysioterapihåndboka koster 2 057,- eks. mva per år eller kun 171,- eks. mva per måned. Abonnementet faktureres årlig.

Er du ikke fornøyd med produktet gir vi deg pengene tilbake ved avbestilling innen en måned. Bestill ved å sende en epost med navn og faktura-adresse til salg@nhi.no

Jobber du på en institusjon med flere fysioterapeuter, kan du få et uforpliktende tilbud med grupperabatt for hele institusjonen.

Om Norsk Helseinformatikk

Dagens artikkel

Multippel sklerose

Definisjon: MS karakteriseres klinisk av avgrensede episoder med fokale angrep på hjernen, n. optikus og ryggmarg, alternativt en gradvis økning av funksjonstap (forverring eller progresjon) eller kombinasjoner av disse
Forekomst: Cirka 10 000 personer lever med MS i Norge (prevalens 190/100 000). Vanlig alder for symptomdebut er 20–45 år og mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rammes
Symptom: Vanlige besvær er lammelser med spastisitet og smertefulle spasmer, ataksi og dysartri, sfinktersymptomer og paroksysmale symptomer som trigeminusneuralgi
Kliniske funn: Typisk kombinasjon av nevrologiske utfall er sentrale lammelser, temporeduksjon, koordinasjonsforstyrrelser og flekkvise sensibilitetsutfall
Diagnostikk: Diagnosen baseres på anamnese og klinisk nevrologisk undersøkelse, MR og analyse av spinalvæske
Behandling: Rettes mot akutte attakker, samt forebygging av attakkrate og utvikling av uførhet, symptomatisk behandling og rehabilitering.

Les mer »