Videointroduksjon til Fysio-NEL

Denne videoen gir en kort innføring i hva Fysioterapi-NEL er, og hvordan du bruker Fysioterapi-NEL.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.