Om Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk (NHI) er et uavhengig firma som har Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), et medisinsk oppslagsverk for leger og helsepersonell, som kjerneprodukt. Utviklingen av NEL startet i 1996 i forbindelse med opprettingen av selskapet Norsk Helseinformatikk AS (NHI). I perioden 1997-99 mottok selskapet støtte fra Sosial- og helsedepartementet til utviklingen av NEL, og selskapet inngikk i Departementets satsing på næringsutvikling i helsesektoren. Et krav fra Departementet var at NEL ble utviklet uavhengig av legemiddelindustrien, et prinsipp NHI fortsatt følger. Samlede utviklingskostnader frem til i dag er i overkant av 100 mill. kr.

NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene. NEL inneholder i dag ca. 7000 tekstdokumenter som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger. I 2008 inngikk NHI avtale med Danske Regioner, og Lægehåndbogen er nå nasjonalt oppslagsverk i Danmark. Med denne avtalen er NHI i dag Skandinavias ledende innen å levere oppdatert helsekunnskap for profesjonelle helsearbeidere. Blant abonnenter i Norge er Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn, Pasient- og brukerombudet, NAV, Forsvarets sanitet, flere sykehus og 3 700 allmennleger.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.