Medisinsk ordliste - 5

5-ASA
Medikamentgruppe som brukes i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (= 5-aminosalisylsyre)
5-FU
5-fluorouracil, et cellegiftmiddel som brukes i kreftbehandlingen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.