Medisinsk ordliste - c

[C]
gradering av anbefalinger nivå C indikerer en svak anbefaling. Dersom anbefalingen baserer seg på studier, er studiene av dårlig forskningsmessig kvalitet. Det er stor sannsynlighet for at godt utførte studier vil føre til endringer av denne anbefalingen
C-peptid
C-peptidet
Dette er et peptid som sier noe om nivået av insulin i blodet. Leveren produserer stoffet proinsulin, dette spaltes i aktivt insulin og fragmentet C-peptid, og konsentrasjonen varierer således i takt mtp. insulin og C-peptid.
CA125
cancerantigen 125, markør for enkelte kreftsvulster, særlig kreft i eggstokkene
cachexi
cachexien
se kakeksi
caecum
cecum
coecum
cøkum
første del av tykktarmen (på høyre side), kalles også blindtarmen. Må ikke forveksles med blindtarmsvedhenget, appendix veriformis, det er sistnevnte som er betent ved blindtarmsbetennelse
CAGE
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:spørreskjema som brukes for å kartlegge alkoholforbruk. Basert på første bokstav i de engelskspråklige ordene knyttet til hvert spørsmål ("Cut down, Annoyed, Guilt, Eye-opener"). På norsk er spørsmålene: 1. Har du noen gang tenkt på at du burde drikke mindre? 2. Har andre irritert deg ved å kritisere drikkingen din? 3. Har du noen gang følt deg ille til mote eller hatt skyldfølelse for at du drikker? 4. Har du noen gang tatt en drink som en morgenoppstiver?
calcaneus
hælbeinet
calcificatio
se kalsifikasjon
calcitonin
hormon som produseres i skjoldbruskkjertelen, viktig i omsetningen av kalk i kroppen
calciuri
calciurien
kalsium (kalk) i urinen
calculus
sten. F. eks er calculus renalis det samme om nyrestein, calculus dentalis = tannstein, osv.
calculus
dentalis
tannstein
callus
se kallus
calor
varme
calyx
traktformet del av nyren på overgangen mellom nyrevevet og nyrebekkenet
canalolithiasis
steindannelse i kanal, vanligvis brukt om stendannelse i balanseorganet (ductus semicircularis) i det indre øre
cancer
kreft
cancer
corporis
uteri
kreftsykdom som har sitt utspring fra slimhinnen inne i livmoren, ikke det samme som livmorhalskreft
candida
vaginitt
skjedekatarr forårsaket av candida-sopp
candidiasis
infeksjon med sopp fra candida-familien
Capgras syndrom
Vrangforestilling der pasienten tror venner eller familie er blitt erstattet av bedrager med samme utseende
caput
succedaneum
"etterfølger-skalle", væskefylt hudhevelse over den delen av hodet til det nyfødte barnet som trenger gjennom først ved fødselen. Forsvinner etter noen dager
caput
hode
caput
medusae
medusahode
slyngede, utvidete blodårer (vener) i huden rundt navlen som følge av dårlig blodstrøm gjennom portvenen (portal hypertensjon) i leveren. Tegn på er nedsatt leverfunksjon og skrumplever
carcinogen
se karsinogen
carcinoma
latin for karsinom, se det
cardia
anatomi: øvre del av magesekken, delen hvor spiserøret er festet
cardiogen
se kardiogen
cardiomegali
se kardiomegali
cardiomyopati
se kardiomyopati
cardiopati
se kardiopati
cardiopulmonær
se kardiopulmonal
cardioselektiv
se kardioselektiv
cardiotokografi
se kardiotokografi
cardiotoksisk
se kardiotoksisk
cardiovaskulær
se kardiovaskulær
carpopedalspasme
spasmer i hender og føtter, ofte forårsaket av en unaturlig lav kalsiumkonsentrasjon i blodet
carpus
carpal
håndroten, består av 8 bein i to rader. Forstavelser som begynner med carp- indikerer at det har med håndroten/håndleddet å gjøre
case
control
studie
se kasus-kontroll studie
cataract
se katarakt
cauda
equina
"hestehalen": bunt av nervetråder (nerverøtter) som kommer fra bunnen av ryggmargen
cauda
equina
syndrom
nevrologisk tilstand som skyldes påvirkning av bunten av nervetråder under nedre del av ryggmargen (cauda equina), dette er noe som særlig oppstår i forbindelse med prolaps i nedre del av ryggen. Prolapset klemmer på nerver som så mister sin funksjon, og nedsatt kontroll over vannlatning og avføring er blant symptomene. Ved mistanke om cauda-equina syndrom er det viktig med rask legebehandling om man skal unngå at symptomene skal bli permanente
cave
unngå! Brukes oftest som en advarsel om behandling/medisiner en pasient ikke tåler
cavum
hulrom
cavusfot
hulfot
CBA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cost-benefit analyser
CBF
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "cerebral blood flow", blodgjennomstrømmingen i hjernen, forkortelsen kan også brukes om blodgjennomstrømningen i hjertet ("coronary blood flow")
CBT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: kognitiv atferdsterapi ("cognitive-behavioral therapy"), en psykologisk behandlingsmodell. Kan også bety "core body temperature": en omstendelig måling av kroppstemperatur (kroppens kjernetemperatur) - særlig aktuell ved nedkjøling av en slik grad at de mest brukte kroppstemperaturmål blir upålitelige
CD4
CD4+
CD4-positive
T-celler
CD4 er et molekyl som særlig er bundet til en spesiell type hvite blodlegemer (T-hjelpeceller). Disse cellene inngår i kroppens immunforsvar og har som oppgave å sende ut signalstoffer som så aktiverer andre deler av kroppens forsvarssystem mot infeksjoner. CD4-molekylet er angrepspunktet for hiv-viruset, og antallet CD4-positive T-celler fungerer derfor som markør for sykdommen hiv/aids. Jo lavere CD4-målingene i blodprøver blir, jo større skade har hiv-infeksjonen gjort
CD8
CD8-positive
T-celler
CD8+
CD8 er et molekyl som særlig er bundet til en spesiell type hvite blodlegemer (T-celler, f.eks. T-drepeceller), celler viktige i kroppens immunforsvar
CDT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carbohydrate-deficient transferrin (karbohydratfattig transferrin), markør for alvorlig alkoholmisbruk
CEA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carsinoembryonalt antigen, blodprøve som brukes som markør for kreftsvulster, særlig adenokarsinomer i form av tykktarmskreft eller brystkreft
cefalosporin
cefalosporinene
cefalosporiner
cefalosporinet
gruppe bredspektrede antibiotika som ofte brukes når penicillin ikke hjelper
cellemembran
cellemembranen
cellemembranene
cellemembraner
hinne som omgir celler
celleproliferasjon
celleproliferasjonen
celledeling. En mekanisme som fører til vekst i vev, f.eks. nyvekst av vev eller en svulst
cellulitt
cellulitten
cellulittene
cellulitter
I medisinen: infeksjon i bindevev, oftest i underhuden, som forårsaker betennelse. På folkemunn: "appelsinhud", hud med en ruglete overflate, ses særlig på rumpe/lår. Ved "appelsinhud" foreligger ingen betennelse
cephalalgia
hodepine
cephalo
som gjelder hodet
cephotest
aktivert partiell tromboplastintid, en test på blodets koagulasjonsevne. Brukes som kontroll ved blodfortynnende behandling eller som ledd i utredning av blødningstendens
cerclage
sammensurring, f.eks. av livmorhalsen for å hindre abort
cerebellar
cerebellare
cerebellart
som har med lillehjernen (cerebellum) å gjøre
cerebellum
lillehjernen
cerebral
cerebrale
cerebralt
som har med hjernen å gjøre
cerebralt
insult
hjerneslag
cerebrospinal
cerebrospinale
cerebrospinalt
som har å gjøre med hjerne/ryggmarg
cerebrovaskulær
cerebrovaskulære
cerebrovaskulært
om hjernens blodkar
cerebrum
storhjernen (omfatter ikke lillehjernen og hjernestammen)
cerumen
ørevoks
cervicalis
hals-
cervicitt
cervicitten
cervicittene
cervicitter
betennelse på livmorhalsen
cervikal
intraepitelial
neoplasi
celleforandringer på livmorhalsen av varierende alvorlighetsgrad
cervikal
cervikale
cervikalt
som har med hals/nakke å gjøre
cervikale
myoser
muskulære nakkesmerter, muskelknuter
cervikalgi
nakkesmerter
cervikalkolumna
cervicalcolumna
halsryggsøylen, de 7 ledd i ryggsøylen nærmest hodet
cervikalprolaps
mellomvirvelskivebrokk i nakken
cervikobrakialgi
smerter i nakke og arm
cervix
Hals, eventuelt halslignende. Eks.: cervix uteri - livmorhals
cervix
uteri
livmorhals
cervixcancer
livmorhalskreft
cervixkonisering
cervixkoniseringen
fjerning av livmortappen (gjøres ved alvorlige celleforandringer, kreft eller forstadier til kreft)
cervixpolypp
cervixpolyppen
cervixpolyppene
cervixpolypper
liten utvekst i livmorhalsen
CFU
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:i mikrobiologien: "colony forming units", kolonidannende grupper, en måleenhet som estimerer antall levedyktige stammer av bakterier eller sopp i et prøvemateriale
chador
muslimsk kvinnedrakt der kvinnen er helt tildekket
chalazion
chalazionet
knute i øyelokket pga. langvarig betennelse (kronisk betennelse i Meiboms kjertel)
Cheyne-Stokes
respirasjon
En rytmisk pustetype som kjennetegnes av langsomt stigende og fallende dybde, der en syklus ender i full pustestopp før den begynner igjen. Tilstanden ble opprinnelig knyttet til hjertesvikt eller hjerneslag, men kan også skyldes annen sykdom. Tilstanden gir en lufthunger som kan skade hjerne og hjerte, og behandling er noen ganger nødvendig
chloasma
En misfarging av huden forårsaket hormonelle forhold, rammer særlig gravide (og p-pillebrukere) og kalles gjerne svangerskapsmaske
cholangiografi
cholangiografien
se kolangiografi
cholangiom
se kolangiom
cholangiopankreatikografi
se kolangiopankreatikografi
cholangitt
se kolangitt
cholangitt
cholangitten
cholangittene
cholangitter
gallegangsbetennelse
cholecystitt
se kolecystitt
cholecystolithiasis
se kolecystolithiasis
choledocholithiasis
se koledokolitiasis
cholelithiasis
se kolelitiasis
cholestase
se kolestase
cholesterol
se kolesterol
cholinerg
se kolinerg
chondromalaci
kondromalasi
se kondromalasi
chordee
penis som bøyer nedover, ofte forbundet med hypospadi (urinrøret munner på undersiden av penis). Kan også være ervervet, forårsaket av stramt arrvev
chorea
korea
plutselige og ufrivillige muskelrykninger, kalles også sanktveitsdans. Forekommer særlig i lemmer og ansikt. Skyldes forstyrrelser i signaloverføringen fra hjernens basalganglier. Om tilstanden oppstår i barnealderen er den nesten alltid forbigående. Kan også skyldes arv, men oppstår da først i voksen alder (Huntingtons sykdom)
chronotrop
virkning
se kronotrop virkning
CIA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:i medisinen: "cost-of-illness-analyser". Forkortelsen er ment å brukes om pasientens kostnader (livskvalitetsmessig; økonomisk, sosialt og psykologisk) knyttet til spesifikke lidelser. Begrepet "health care cost" brukes om kostnader kalkulert for samfunnet og helsevesenet
cicatricering
arrdannelse
cilie
cilien
ciliene
cilier
øyevippe-hår, brukes også om flimmerhår på mikroorganismer eller celler
CIN
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cervikal intraepitelial neoplasi; celleforandringer på livmorhalsen av varierende alvorlighetsgrad
cirkumcisjon
cirkumcisjonen
omskjæring
cirrhose
cirrhosen
sykelig prosess hvor et organs vev blir erstattet med bindevev, noe som innebærer at spesialisert vev i stadig større grad mister sine egenskaper. Det er dette som skjer ved f.eks. levercirrhose (skrumplever)
CIS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "carcinoma in situ". Begrepet blir ofte brukt om et forstadium til ulike kreftformer, men har gjerne en definert betydning avhengig av hvilken kreftdiagnose som omtales
cis-enumettet
fettsyre
umettet fettsyre i en form (den isomere formen cis-) hvor det er en vridning i fettsyrens ene dobbeltbinding, denne formen er ernæringsmessig gunstig. Det fins mest enumettet fett i plantefett, f.eks. olivenolje, rapsolje, jordnøttolje, sesamolje, maisolje
CITO
straks, med en gang. I medisinen ble det gjerne brukt om bestillinger som haster, f.eks. brev og resepter. Brukes fortsatt en del i bestillinger som sendes patolog
CK
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: kreatin-kinase, et enzym som måles i diagnostikken av hjerteinfarkt og muskelsykdommer
CK-MB
ck-2
kreatinkinase isoenzym, enzym som måles i diagostikken av hjerteinfarkt
claudicatio
intermittens
claudicatio
klaudikatio
"røykebein". Smerte i beinet ved gange pga. nedsatt blodforsyning og iskemi, regnes som grad 2 av Fontaines klassifikasjon av arteriosclerosis obliterans
clavicula
kravebeinet
clavus
liktorn
clearance
brukes særlig om nyrenes evne til å rense blodet
clubbing
trommestikkfingre, tegn på kronisk lunge- (eller hjerte-) sykdom
cluster
klynge, opphopning; f.eks. av en sykdom innenfor et begrenset område eller tidsrom
cluster
randomisering
se klynge-randomisert forsøk
CMC
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carpometacarpalledd, leddet mellom håndrotsbena (carpo) og mellomhåndsbena (metacarpene)
CMT
CMT1
CMT2
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Charcot-Marie-Tooths sykdom, en arvelig tilstand som gir økende nerveskader ved alderen. Sykdommen finnes i flere varianter og kan gi store ulikheter i sykdomsgrad
CMV
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cytomegalovirus
CNS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg)
CNV
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"Choroidal neovascularization", koroidale karnydannelser; nyvekst av kar i øyets årehinne. Dette er en vanlig årsak til synstap, f.eks. ved makuladegenerasjon (ARMD)
coarctatio
se koarktasjon
coarctatio
aortae
medfødt forsnevring av en del av hovedpulsåren (aorta), som oftest i brystdelen av åren
coccygodyni
smerter i halebeinet
coccyx
halebeinet
cochlea
se koklea
codex
ethicus
moralske retningslinjer, f.eks. hvordan det forventes at man skal opptre når man utøver et yrke
coecum
første del av tykktarmen (på høyre side), kalt blindtarmen på norsk (må ikke forveksles med blindtarmsvedhenget, appendix veriformis, som er betent ved en blindtarmbetennelse)
coenzym
coenzymene
coenzymer
coenzymet
organisk forbindelse som bidrar til enzymenes rolle ved biokjemiske omdannelser. Ofte fosforylerende, vannoppløselige vitaminer
cognitiv
se kognitiv
cohort
se kohort
cohort
studie
se kohortstudie
coiling
metode til å lukke utposninger (aneurismer) på blodårer, særlig i hjernen
coitus
samleie
colitt
se kolitt
collagen
se kollagen
collum
hals
colon
se kolon
colon
transversum
tverrgående tredjedel av tykktarmen, midtbiten
colon
sigmoideum
den S-formede nedre del av tykktarmen på venstre side
colon
ascendens
oppadstigende del av tykktarmen, utgjør første tredjedel
colon
descendens
nedadfallende del av tykktarmen, utgjør siste tredjedel
colon
irritabile
irritabel tykktarm
colonflora
se kolonflora
colorectal
colorectale
colorectalt
se kolorektal
colostrum
betegnelse på den første morsmelken som produseres i forbindelse med en fødsel, den er mer energitett enn vanlig morsmelk
columna
ryggsøylen
coma
diabeticum
bevisstløshet pga. meget høyt blodsukker og surgjøring av blodet
coma
hepaticum
bevisstløshet som følge av leversvikt. Skyldes trolig opphopning av stoffer som leveren under normale omstendigheter fjerner
comedo
en tett hårfolikkel, på folkemunne omtalt som "hudorm"
commotio
rystelse, oftest om hjernerystelse (commotio cerebri)
commotio
cerebri
hjernerystelse
compliance
I behandling: etterleving, særlig i forhold til råd om medikamentell behandling. Anatom: vevs evne til å føye seg/gi etter for trykk
COMT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: katekol-O-metyltransferase, et enzym som bidrar til å inaktiverer katekolaminer som dopamin og adrenalin. COMT-blokkere vil derfor øke virkningen av nevrotransmittorer, og brukes blant annet i behandlingen av Parkinsons sykdom
COMT-hemmer
COMT-hemmere
COMT-blokker
COMT-blokkere
COMT-hemmeren
COMT-hemmerne
hemmer av katekol-O-metyltransferase, et enzym som normalt bryter ned katekolaminer som f.eks. dopamin. Brukes bl.a. i behandlingen av Parkinsons sykdom
concomitans
se konkomitans
conditio
tilstand, evt. vilkår
condyloma
se kondylom
confusio
forvirring
congenital
congenitale
congenitalt
medfødt
conisere
coniserer
conisering
conisert
coniserte
se konisering
conjunctivitt
conjunctivitten
se konjunktivitt
constipatio
forstoppelse
contusio
kvestelse
convulsio
krampeanfall
cor
pulmonale
lungebetinget hjertelidelse
cornea
øyets hornhinne
coronar
coronare
coronart
se koronar
corpus
ciliare
strålelegemet
ciliærlegemet
strålelegeme
ciliærlegeme
fortykket del av øyets årehinne som ligger like bak den ytre delen av regnbuehinnen. Produserer kammervann. Også kjent som strålelegemet
corpus
luteum
det gule legeme; kjertelvev som oppstår i eggstokken i forbindelse med eggløsning (produserer progesteron). Forsvinner i løpet av 14 dager dersom egget ikke blir befruktet
cortex
cerebri
hjernebarken
cortex
bark, brukes ofte om binyrebarken. Hormoner produsert her heter kortikosteroider, kortisol (kroppens variant av kortison) er blant disse
cortical
se kortikal
costa
costae
ribben
cox-2
hemmer
COX-2
hemmer
COX-2-hemmer
legemiddel som demper betennelse i ledd og muskler som kun hemmer 2 varianten av COX (COX-2, cyklooksygenase 2), ikke varianten COX-1. Dette gjør legemiddelet noe mindre irriterende mot mageslimhinnen, da legemidler som tilhører denne gruppen er kjent for å kunne gi magesår
COX-hemmer
cox-hemmer
cox
hemmer
COX
hemmer
betennelsesdempende legemiddel (NSAID) som blokkerer cyklooksygenase
coxalgia
smerter i hofteleddet
CPAP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"continuous positive airways pressure", tilførsel av surstoff under overtrykk via maske. Brukes blant annet i behandlingen av snorking og søvnapné
craniocefali
se kraniocefali
Crohns
sykdom
Crohns
Crohn
kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen som kan affisere alle avsnitt (fra munnhulen til anus)
CRP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: C-reaktivt protein, et stoff i blodet som kan måles, stiger raskt ved infeksjonssykdommer. Høye verdier tyder på bakteriebetennelse, mer moderate verdier ses oftere ved virussykdommer
CRPS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Complex Regional Pain Syndrome, dvs. komplekst regionalt smertesyndrom, kroniske smerter og andre plager lokalisert til et avgrenset område
crus
leggen
cryoterapi
cryoterapien
se kryoterapi
CSF
CSV
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:cerebrospinalvæske evt. cerebrospinal fluid (den væsken som omgir hjernen og ryggmargen, spinalvæsken)
CT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:computertomografi, røntgenundersøkelse med trommel som fotograferer pasienten i mange påfølgende snitt. En computer setter så sammen snittene til bilder i tre dimensjoner
CTCP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:kolangiopankreatikografi med CT, dvs. CT-undersøkelse (en radiologisk undersøkelsesmetode) av gallegang og bukspyttkjertelgang
CTG
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:cardiotokografi, elektronisk fosterovervåkning, kontinuerlig grafisk registrering av sammentrekninger i livmor og fosterlyd under fødselen. Brukes også under svangerskapet for å undersøke fosterets tilstand
CUA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cost-utility analyser, innenfor medisinen brukes begrepet særlig i forbindelse med finansielle analyser av tekniske hjelpemiddel
curativ
se kurativ
curettage
utskrapning, fjerning av vev ved hjelp av skraping med en skarp skje
Cushings
syndrom
sykdom som skyldes økt produksjon av glukokortikoider i binyrene eller andre steder, og som gir typisk utseende med rundt, ansikt, økt fedme midt på kroppen, mannlig behåring og en lang rekke andre symptomer og tegn. Cushing syndrom kan også forårsakes av tilførsel av glukokortikoider
cutis
hud
CVP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: sentralt venetrykk (fra engelsk: "central venous pressure"), brukes ofte som et estimat på hjertets evne til å pumpe blod
cyanose
cyanosen
cyanosene
cyanoser
blåfarging av hud og slimhinner pga. oksygenmangel
cycloplegi
cycloplegien
akkomodasjonslammelse, medfører at pupillen blir utvidet
cyclus
se syklus
cyste
cysten
cystene
cyster
blære som er væskefylt
cystisk
cystiske
som har med blære(r) å gjøre
cystitt
cystitten
cystittene
cystitter
blærekatarr
cystoskopi
cystoskopien
cystoskopiene
cystoskopier
undersøkelse av blæren ved hjelp av elektrisk lys gjennom et rør som føres gjennom urinrøret og inn i urinblæren
cytokin
cytokinene
cytokiner
cytokinet
samlebetegnelse på peptidhormoner som har stimulerende eller hemmende effekter på andre celler, f.eks. påvirker immuncellers vekst, modning og funksjon
cytologi
cytologien
celleprøve, læren om og undersøkelse av celler
cytopeni
cytepeniene
cytopenien
cytopenier
nedsatt mengde blodceller
cytoplasma
den delen av celler som ligger rundt cellekjernen. Inneholder en proteinrik, geleaktig cellevæske
cytostatika
legemidler som stanser cellevekst, brukes særlig i kreftbehandling
cytotoksisk
cytotoksiske
cytotoxisk
cytotoxiske
"cellegiftig" - noe som skader en celle, f.eks. behandling (brukes ofte om legemidler)
cøliaki
tynntarmssykdom som skyldes overømfintlighet overfor gluten, et stoff som finnes i de fleste melsorter

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.