Medisinsk ordliste - d

[D]
gradering av anbefalinger nivå D indikerer at anbefalingen ikke bygger på forskning, og er av laveste kvalitet. Slike anbefalinger kan bygge på studier av veldig dårlig forskningsmessig kvalitet eller ekspertråd. Det er stor sannsynlighet for at godt utførte studier vil føre til endringer av denne anbefalingen
D-dimer
D-dimer, en blodprøve som brukes i diagnostikken av blodproppsykdom
daktyli
daktylo
daktylos
som har med fingre og tær å gjøre
daktylitt
Betennelse i fingre eller tær. Brukes ofte om kroniske betennelser i fingre i forbindelse med sykdom som tuberkulose, særlig hos små barn. Slike betennelser vil ofte gi "pølsefingre" eller "pølsetær" (sausage digits). I motsetning til rene leddbetennelser (synovitt) vil hele fingeren/tåen være hoven. Ofte er det lite smerte og ømhet
daktylogrypose
varig krokete fingre eller tær
DCIS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: I forbindelse med brystkreft: duktalt karsinom in situ
debil
debile
debilt
svakhet, kraftløshet
debilitet
"svak". Brukes særlig om den letteste graden av mental retardasjon
debridement
fjerning av dødt vev
debridere
debriderer
debridering
debridert
debriderte
rengjøre et sår, fjerne dødt, skadet eller forurenset vev
debris
nedbrytingsrester
decubitus
trykksår
defekasjon
defekasjonen
avføring
defekt
defekte
feil, mangel
defense
egentlig "defense musculaire": muskelstramming, brukes særlig til å betegne muskelstramming i bukveggen ved irritasjon av bukhinnen. For eksempel som følge av blindtarmbetennelse
defibrillator
defibrillatoren
apparat som brukes til å gi elektrosjokk ved alvorlig hjerterytmeforstyrrelse
defibrillering
defibrilleringen
elektrosjokk i behandlingen av hjerteflimmer ("hjertestans")
deficit
underskudd
degenerativ
degenerative
degenerativt
forringelses-, forfall, nedbryting, slitasje
degradering
degraderingen
nedbrytning, nedvurdering
dehydrering
dehydreringen
uttørring, væsketap
deklive ødem
væskeoppsamling og hevelse i lavt plasserte legemsdeler, f.eks. ankler hos oppegående eller korsrygg hos sengeliggende
dekompensasjon
dekompensasjonen
kroppen klarer ikke å korrigere en svikt. Psykiatrien: sammenbrudd av sjelelig vern mot sinnsykdom. Hjertet: manglende evne til å kompensere for en hjertesvikt
dekompresjon
dekompresjonen
trykkavlastning, letting på overtrykk
dekster
høyre
dekstrose
druesukker, det samme som glukose. Et monosakkarid
dekubitalsår
dekubitalsåret
liggesår, sete- og hoftepartiet er særlig utsatt. Sår som skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et beinfremspring, dette gir dårlig blodsirkulasjon i det aktuelle området
dekubitus
liggesår, trykksår
delesjon
delesjonen
tap av, mangel på del av et kromosom
delirium
delir
delirene
deliret
sterk uro, forvirring, uklar bevissthet. Kan skyldes forgiftning eller alvorlig infeksjon.
delirium tremens
akutt sinnsforvirring med stor uro og skjelvinger som vanligvis kommer når en periode med høyt alkoholforbruk tar slutt
demarkere
demarkerer
demarkering
demarkert
demarkerte
markere grensen for, f.eks. tegne omrisset av en infeksjon
demens
fellesbetegnelse på ulike sykdommer i hjernen som fører til kognitiv svik, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i dagliglivet
demineralisering
demineraliseringen
avkalking av skjelettet eller tenner. I odontologien utgjør dette fundamentet i kariesprosessen
demografisk
demografiske
opplysninger om befolkningen og endringer i denne
demyelinisering
demyeliniseringen
demyelinisert
demyeliniserte
demyelinisere
demyeliniserende
demyeliniserer
tap av myelin, dvs. en sykdomsprosess der det beskyttende laget (myelinet) rundt nervetrådende ødelegges og forsvinner, forbindes først og fremst med sykdommen multippel sklerose
dendritt
dendritten
dendrittene
dendritter
utløpere/forgreninger fra nerveceller som leder signaler til andre celler
denervering
denerveringen
ødelegging av nerveforsyningen til et organ/legemsdel
dental
dentale
dentalt
tann-
dentale plaque
belegg på tann
dentatus
utrustet med tagger ("tenner")
depersonalisasjon
tilstand hvor man opplever seg som fremmed for egen kropp, at man står utenfor egen kropp. Oppstår typisk ved angst, sjokk/nær-døden-opplevelser samt ved bruk av hallusinogener (narkotika, enkelte legemiddel)
depigmentering
depigmenteringen
pigmentmangel, pigmentreduksjon
depolarisering
depolariseringen
utlading av spenningsforskjellen mellom de to sidene av en membran eller skillevegg, f.eks. utligning av et hvilepotensiale
deprivasjon
deprivasjonen
mangeltilstand, evt. at man blir fratatt noe
derealisasjon
derealisasjonen
(angstfylt-) følelse av at tilværelsen er fremmed og uvirkelig
derivat
kjemi: middel avledet fra orginalen, har ofte lignende struktur og effekt som orginalen
dermatitt
dermatitten
dermatittene
dermatitter
betennelse i huden
dermatologisk
dermatologiske
som har med huden å gjøre
dermatom
dermatomene
dermatomer
dermatomet
det hudområde som forsynes av en bestemt følenerve utgående fra ryggmargen
dermatomykose
dermatomykosen
dermatomykosene
dermatomykoser
hudsykdom fremkalt av sopp
dermatomyositt
betennelsessykdom som angriper muskler og hud
dermatophytosis
soppinfeksjon i huden
dermatose
dermatosen
dermatosene
dermatoser
hudsykdom
dermografi
demografien
huden blir rød og hoven pga. vedvarende kløe eller tryk
descendere
descenderende
descenderer
descendert
descenderte
gå ned, nedadgående
desensibilisering
desensibiliseringen
nedsettelse av allergisk reaksjon ved gradvis å utsette kroppen for det stoffet den reagerer på i økende doser
deskvamasjon
deskvamasjonen
avskalling
deskvamere
deskvamerende
deskvamerer
deskvamering
deskvamert
deskvamerte
avskalle, avskalling
desorientering
desorientert
desorienterte
manglende orientering
destillere
destillerer
destillering
destillert
destillerte
separere gjennom fordampning
detergens
rensemiddel
detoksifikasjon
detoxikasjon
detoxikasjonen
avgifting
detoksifisering
detoksifiseringen
avgifting
detritus
vevsrester, rusk, dødt vev
detrusor
muskelen som holder urinblæren lukket
detumescens
skrumpe sammen
deviasjon
deviasjonen
deviasjonene
deviasjoner
avvik
deviere
devierer
deviering
deviert
devierte
avvike
devitalisert
devitaliserte
fratatt leveevnen
dexter
dx
dxt
høyre side, noen ganger forkortet til dx eller dxt
DHEA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:dehydroepiandrosteron. Et stadie i den kjemiske prosessen for å fremstille androgene (mannlig kjønnshormon) hormoner, men dette stoffet utøver også effekter i kroppen i seg selv. Stoffet er tillagt gunstige effekter mot aldring, men uten at kliniske forsøk har klart å påvise slike effekter
DHEAS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Dehydroepioandrosteron sulfat (DHEAS) er et androgen som skilles ut nesten bare fra binyrene. Også kvinner produserer hormonet, men i mindre grad. Overproduksjon hos barn kan forårsake framskyndet pubertet, hos kvinner vil det kunne gi maskulinisering (økt ansiktsbehåring, dypere stemme, større muskelmasse)
diabetes
diabetes er egentlig et ord som refererer til økt vannlatning, og som stammer fra det greske ordet for hevert (overføringssystem for væske). Brukes som regel synonymt med diagnosen diabetes mellitus; en sykdom som skyldes mangelfull sukkerregulering. Diabetes insipidus er en annen, sjelden sykdom, som skyldes hormonsvikt
diabetes insipidus
sykdom kjennetegnet med økt tørste og passasje av store mengder ikke-konsentrert urin. "Insipidus" betyr smakløs, og refererer til urinens smak (mellitus betyr honning, og refererer til den søte smaken urin har dersom diabetes mellitus fremprovoserer økt urinering)
diabetes mellitus type 1
variant som skyldes manglende egenproduksjon av insulin, debuterer som regel hos barn og unge
diabetes mellitus type 2
variant som skyldes nedsatt virkning av insulin, debuterer som regel hos godt voksne og eldre
diaforese
diaphoresis
svette
diaforetisk
diaforetiske
svett, transpirerende
diafragma
mellomgulvet, den flate muskelen som skiller brysthulen fra bukhulen. Navnet kan også brukes om strukturer som fungerer som en skillevegg
diafyse
diafysen
diafysene
diafyser
skaftet til en rørknokkel
diagnose
diagnosen
diagnosene
diagnoser
navn på sykdom
dialyse
dialysen
rensing av blodet for avfallsstoffer
diaphoresis
se diaforese
diaré
diare
diarrhoea
brukes ofte om løs mage og vanntynn avføring, kan opptre akutt og forbipasserende eller i vedvarende variant
diastole
diastolen
den perioden da hjertemuskelen slapper av og blir fylt med blod (i motsetning til når den trekker seg sammen, systolen, og skyver blodet ut i kroppen)
diastolisk
diastoliske
hjertets avslappingsfase, diastolisk blodtrykk er tallet under brøkstreken i den brøken som normalt brukes til å gjengi blodtrykk
diatermi
kirurgi: oppvarming eller brenning av vev ved hjelp av elektrisk strøm for å stanse blødninger, f.eks. under en operasjon. Fysikalsk behandling: behandlingsmetode som varmer opp vev og dermed øker blodgjennomstrømningen, noe som kan ha en smertedempende virkning
diatese
medfødt tilbøyelighet til spesifikke sykdommer eller symptomer, brukes særlig om blødningstendens (hemoragisk diatese)
diazepam
se benzodiazepin
DIC
Se DIK
differensialdiagnose
differensialdiagnosen
differensialdiagnosene
differensialdiagnoser
alternative diagnoser som kan være forklaringen på et symptom eller tegn, diagnoser som må overveies før man stiller endelig diagnose
differensialtelling
differensialtellingen
differensialtellingene
differensialtellinger
telling av de ulike typene hvite blodlegemer i et blodutstryk
diffus
diffuse
diffust
vag
diffusjon
diffusjonen
diffundere
diffunderer
spredning, partiklers vandring pga. konsentrasjonsforskjeller
digestiv
diggestive
diggestivt
som har med fordøyelsen å gjøre
digitalis
digitalisglykosider - hjertemedisin fremstilt av planten revebjelle. Medisinen øker hjertets kontraksjonskraft og senker hjerterytmen og brukes i behandlingen av hjerteflimmer og hjertesvikt
DIK
DIC
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:disseminert intravaskulær koagulasjon, alvorlig forstyrrelse i kroppens kontroll over blødninger
dikotom
dikotome
dikotomt
todelt
dilatasjon
dilatasjonen
dilatasjonene
dilatasjoner
utvidelse
dilatere
dilaterende
dilaterer
dilatering
dilatert
dilaterte
utvide, åpne
dildo
dildoen
dildoene
dildoer
kunstig penis
DIP
distale interfalangealledd, ytterste fingerleddet
diplegi
dobbeltsidig lammelse
diplopi
dobbeltsyn
diskektomi
diskektomien
fjerning av mellomvirvelskive
diskogen
som har med mellomvirvelskivene i ryggen å gjøre
diskoid
diskoide
skiveformet
diskus
skive, som regel mellomvirvelskive
dislokasjon
dislokasjonen
dislokasjonene
dislokasjoner
forskyvning
dislosere
disloserende
disloserer
dislosering
forskyve, komme ut av stilling
dislosert
disloserte
ute av stilling
disposisjon
disposisjonen
disposisjonene
disposisjoner
anlegg
dissekere
dissekerer
dissekering
dissekert
dissekerte
dissekerende
åpne, spalte, skjære, eks. en kirurg dissekerer når han kontrollert frigjør et organ fra omliggende vev under en operasjon
disseksjon
disseksjonen
disseksjonene
disseksjoner
oppskjæring, nitidig og forsiktig oppskjæring av vev under operasjon eller ved gransking av et lik
disseminere
disseminerende
disseminerer
disseminering
disseminert
disseminerte
spre, forgrene, sykdom som sprer seg ut i hele kroppen
disseminert intravaskulær koagulasjon
alvorlig forstyrrelse i kroppens blodlevringssystem med blodproppdannelser inne i karene og hudblødninger
dissosiasjon
dissosiasjonen
disossiasjonene
disossiasjoner
atskillelse, spalting
distal
distale
distalt
ytre del (i motsetning til proksimal, indre del), ytre/indre i forhold til kroppens sentrum
distensjon
distensjonen
distensjonene
distensjoner
utspiling
distorsjon
distorsjonen
distorsjonene
distorsjoner
forstuvning
distribusjon
distribusjonen
distribusjonene
distribusjoner
fordeling
diurese
diuresen
diuresene
diureser
urinutskillelse målt i bestemt tidsrom
diuretikum
diuretika
urindrivende middel
diurn
daglig
diurnal
diurnus
om dagen, på dagtid
divertikkel
divertikkelen
divertiklene
divertikler
utposning på et hulorgan
divertikulitt
divertikulitten
divertikulittene
divertikulitter
betennelse i utposning på tykktarmen
divertikulose
divertikulosen
divertikulosene
divertikuloser
små utposninger på tykktarmen
DLE
diskoid lupus erytematosus, hudsykdom
DM1
diabetes mellitus type 1
DM2
diabetes mellitus type 2
DMARD
"disease modifying antirheumatic drugs", sykdomsmodifiserende legemidler som brukes ved revmatiske sykdommer
DNA
deoksyribonukleinsyre, arvestoff
dobbelt blind
behandlingsforsøk hvor hverken lege eller pasient vet hvilken behandling som gis
Doggerbankeksem
hudreaksjon forårsaket av mosdyret Alcyonidium diaphanum, tilstanden er vanlig blant fiskere i Nordsjøen.
dolikoektasi
Slyngede og utvidede blodkar, en konsekvens av svekket styrke i åreveggen
dolor
smerte
dominans
dominerende gen
dominant
dominante
brukes vanligvis om et gen som er dominerende, dvs. det er dette genets egenskaper som kommer til uttrykk
donor
donoren
donorene
donorer
individ som avgir blod, vev eller organer
dopamin
dopamine
dopamint
Dopamin tilhører stoffgruppen katekolaminer. I hjernen fungerer det som et signalstoff for de dopaminerge nervebaner. Disse nervebanene er viktige for viljestyrte bevegelser, men også for det såkalte belønningssystemet forbundet med lystbetonte aktivitet og med rus.
dopaminagonist
dopaminantagonisten
dopaminantagonistene
dopaminantagonister
som fremmer dopamine virkninger
dopaminreseptor
dopaminreseptoren
dopaminreseptorene
dopaminreseptorer
mottakere av signalstoffet dopamin, finnes bl.a. i hjernen, magetarmkanalen og i nyrene
doping
inntak av stoffer som kan virke fremmende på en organismes prestasjoner
doppler
en type ultralyd som gjør det mulig å måle f.eks. blodstrømmen i en blodåre
dorsal
dorsale
dorsalt
mot ryggen
dorsalgi
dorsalgien
vondt i ryggen
dorsum
rygg
dren
drenene
drenet
rør, plate av plast, gummi, gaze som legges inn i et sår, en sårhule eller pusshule for at væske eller puss lettere skal kunne tømmes ut
drenasje
drenasjen
drenasjene
drenasjer
innleggelse av gummirør for å avlede puss fra en sårhule
drenere
drenerer
drenering
drenert
drenerte
avlede puss fra en sårhule
DRG
drg-refusjon
drg refusjon
diagnoserelaterte grupper, klassifiseringssystem som brukes til å gruppere pasienter i medisinsk og ressursmessige meningsfulle grupper, f. eks. til å regne ut kostnad per sykehusopphold
droge
råstoff fra plante- og dyreriket som brukes til fremstilling av legemidler
DSA
digital subtraksjonsangiografi
DSPS
delayed sleep phase syndrome, forsinket søvnfase syndrom
ductus
kanal
duodenalsonde
duodenalsonden
duodenalsondene
duodenalsonder
tynn slange som kan føres gjennom nesen og spiserøret ned til tolvfingertarmen, kan brukes til å tilføre ernæring
duodenum
tolvfingertarm
dura mater
den ytterste hjerne-ryggmargshinnen
DVT
dyp venetrombose, blodpropp i en av leggens større (indre) vener
DXA
dobbel-energi absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet som kan brukes på alle knokler.
DXR
digital x-ray radiogrammetry. En metode for måling av beintetthet. Bruker røntgen av hendene til å måle tettheten i falangene (fingerbeina).
dyp venetrombose
dyp venetrombose, blodpropp i en av leggens større (indre) vener
dysartri
dysartrien
vansker med å snakke, forme ord
dysdiadokokinesi
dysdiadokokinesien
vansker med å utføre motsatte bevegelser raskt etter hverandre, f.eks. vri de to hendene i motsatt retning av hverandre
dysenteri
akutt smittsom tarmbetennelse med blodig diaré, smerter, feber og svekkelse
dysestesi
nedsatt, forstyrret følesans
dysfagi
dysfagien
svelgvansker
dysfasi
dysfasien
talevansker som skyldes skade eller sykdom i hjernen
dysfori
dysforien
trist og lei, ulystfølelse
dysfunksjon
dysfunksjonen
dysfunksjonene
dysfunksjoner
funksjonsforstyrrelse
dysfunksjonelle uterinblødninger
unormale blødninger fra livmoren som ikke skyldes sykdom, mer sannsynlig hormonsvingninger
dysgenesi
dysgenesien
mangelfull utvikling
dysgeusi
smaksforstyrrelse
dyskinesi
dyskinesien
bevegelsesforstyrrelser, ufrivillige bevegelser som skyldes skade eller sykdom i hjernen
dyskrasi
dyskrasien
sykelig tilstand med forstyrrelse av balansen mellom et organs forskjellige elementer
dyslipidemi
Unormal mengde eller fordeling av blodets fettstoffer
dyslipoproteinemi
dyslipoproteinemien
unormale mengder av blodets lipoproteiner
dysmenoré
smertefull menstruasjon
dysmorfofobi
dysmorfofobien
dysmorfofobiene
dysmorfofobier
urimelig bekymring for å være vanskapt
dysmotilitet
dysmotiliteten
unormale bevegelser, særlig i magetarmkanalen
dyspareuni
dyspareunien
smertefullt samleie
dyspepsi
dyspepsien
fordøyelsesbesvær, plager fra øvre del av magen
dysplasi
dysplasien
endringer i størrelse, form og oppbygging av organer eller celler, brukes særlig om celleendringer som gir mistanke om kreftutvikling
dyspné
dyspnéen
åndenød, tungpust
dyspraksi
dyspraksien
tap av evne til å gjøre hensiktsmessige bevegelser
dysrafi
manglende sammenvoksing av kroppsdeler
dystoci
dystoki
hard fødsel
dystoni
dystonien
muskelspenningsforstyrrelse
dystrofi
dystrofien
dystrofiene
dystrofier
ernæringsforstyrrelse
dystrofisk
dystrofiske
feilutvikling av et organ, ofte på grunn av forstyrret næringstilførsel til organet i vokstperioden. I mange tilfeller dreier det seg om arvelige forandringer
dystymi
dystymien
nedtrykt sinnsstemning, ikke så dyp som ved depresjon
dysuri
dysurien
svie eller smerter ved vannlatning

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.