Medisinsk ordliste - f

facial
faciale
facialt
facialis
ansikts-
facialisparese
facialisparesen
ansiktslammelse
fagocytose
fagocytosen
fagocytosene
fagocytoser
opptak av bakterier i en celle slik at bakteriene blir ødelagte
fakultativ
fakultative
fakultativt
f.eks. fakultativ aerob, mikrobe som kan leve både med og uten oksygen
falang
falangen
falangene
falanger
finger- eller tåledd
fallisk
falliske
angående penis
Fallots syndrom
medfødt hjertefeil (som består av ventrikkel septum defekt, overridende aorta, pulmonalisstenose og høyre ventrikkel hypertrofi)
Fallots tetrade
medfødt hjertefeil (som består av ventrikkel septum defekt, overridende aorta, pulmonalisstenose og høyre ventrikkel hypertrofi)
falske negative
personer som har en bestemt faktor eller sykdom som man leter etter, men som med den anvendte testen kommer ut som negative (dvs. de har ikke faktoren/sykdommen). De er feilaktig klassifisert som normale
falske positive
en person uten den faktor eller sykdom som man leter etter, men som i følge testen er positiv. En feilaktig positiv klassifikasjon
familieanamnese
familieanamnesen
familiens sykehistorie, er det opphopning av bestemte sykdommer i familien?
FAP
familiær adenomatøs polyppose
farmakodynamikk
farmakodynamikken
læren om legemidlers virkemåte i organismen
farmakokinetikk
farmakokinetikken
farmakokinetiske
farmakokinetikk er læren om hvordan legemidler beveger seg rundt i kroppen. Beskrives gjennom absorbsjon, distribusjon og eliminasjon (metabolisme og ekskresjon)
farmakologisk
farmakologiske
angående læren om legemidlenes virkninger
farmakum
farmaka
legemiddel
faryngal
faryngale
faryngalt
faryngeale
faryngealt
som har med svelget å gjøre
faryngitt
faryngitten
faryngittene
faryngitter
halsesyke, sår hals
farynks
svelget
FAS
føtalt alkoholsyndrom
fascie
fascien
fasciene
fascier
senehinne
fasciitt
fasciitten
fasciittene
fasciitter
betennelse i senehinne
fascikulasjon
fascikulasjonen
fascikulasjonene
fascikulasjoner
muskeltrekning
fasciotomi
fasciotomien
fasciotomiene
fasciotomier
spalting av en bindevevshylse. Eksempelvis er muskler og sener i leggen omhyllet av en slik hylse (utgjør et kompartment). Ved skader eller betennelser inne i et slikt kompartment oppstår det hevelse. Trykket på innsiden av hylsen kan da bli så høyt at vevet mister blodtilførselen. En fasciotomi kan da forhindre en slik situasjon og dens følger (nekrose, død av vev).
fasettledd
fasettleddene
fasettleddet
ledd mellom ryggvirvler
fasilitere
fasiliterer
fasilitert
fasiliterte
gjøre lettere, fremme
fatal
fatale
fatalt
uhelbredelig, dødelig
fauces
svelget
fausces
svelget
feberkrampe
feberkrampen
feberkrampene
feberkramper
kramper hos barn, oftest fra 1/2 til 5 år, som har feber over 38C, og hvor det ikke foreligger tegn til annen forklarende sykdom
febril
febrile
febrilt
med feber
feces
fæces
avføring
fekal
fekale
fekalt
avførings-
fekalie
fekalien
fekaliene
fekalier
avføringsknoller
femoralhernie
femoralherniet
lårbrokk
femoralis
lårbens-
femur
lårbeinet
femurfraktur
femurfrakturen
femurfrakturene
femurfrakturer
lårhalsbrudd
femurkondyl
femurkondylen
femurkondylene
femurkondyler
nedre, brede del av lårbeinet som danner kneleddet sammen med leggbeina
fenotype
fenotypen
fenotypene
fenotyper
hvordan vi ser ut eller er, fremtoningstype, kroppslige utforming og egenskaper samt mentale egenskaper
feokromocytom
feokromocytomet
svulst utgående fra binyremargen som produserer katakolaminer (adrenalinliknende stoffer)
fermentering
fermenteringen
gjæring
ferritin
ferritinet
et protein som lagrer jern, måles i blodet i forbindelse med utredning av for lite eller for mye jern i kroppen
fertil
fertile
fertilt
forplantningsdyktig
fertilitet
fertiliteten
forplantningsevne
fetus
foster
FEV
"forced expiratory volume", mål på hvor mye luft som kan blåses ut av lungene i løpet av ett sekund
FH
familiær hyperkolesterolemi
fibrillere
fibrillerer
fibrillering
fibrilleringen
fibrillert
fibrillerte
flimrende små bevegelser i muskulaturen eller hjertet
fibrin
fibrinet
protein som medvirker til blodets levring
fibrinolyse
[Enter description]
fibrinolytisk
fibrinolytiske
fibrinoppløsende (fibrin = protein som inngår i blodets levringsprosess)
fibroadenomatose
godartede, væskefylte cyster i brystene. Cystene kan bli ekstra spente før menstruasjon, noe som gir ømhet i brystene.
fibromyalgi
fibromyalgien
fibromyalgiene
fibromyalgier
kroniske muskelsmerter av ukjent årsak; omtales også som kronisk forstrekningssyndrom; utbrenthetsreaksjon?
fibrøs
fibrøse
fibrøst
bygd av bunter av bindevev
fibrose
fibrosen
fibrosene
fibroser
arrdannelse med bindevev
fibrositt
betennelse i bindevevet, tidligere også brukt som betegnelse på fibromyalgi, men denne betegnelsen er nå forlatt
fibula
leggbeinet, det tynneste av de to beina i leggen, ligger mot utsiden (lateralsiden) av leggen
fiksasjon
fiksasjonen
fiksasjonene
fiksasjoner
feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksering er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
fiksere
fikserer
fiksert
fikserte
feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksere er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
fiksering
fikseringen
fikseringene
fikseringer
feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksering er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
filament
filamentene
filamenter
filamentet
tynn tråd eller streng
filarie
filaria
filariasis
filariesykdom
sykdom forårsaket av trådtynne marker (filaria) som tar seg inn i kroppen
filtrasjon
passiv transport av væske fra et område med høyt hydrostatisk trykk (væsketrykk), gjennom en membran, til et område med lavere trykk
fimose
fimosen
innsnevring av forhuden
fissur
fissuren
fissurene
fissurer
rift
fistel
fistelen
fistlene
fistler
rørformet kanal fra (ytre eller indre) et hulrom til et annet, f.eks. mellom tarm og urinblære, eller fra et hulorgan og ut til huden
fjernmetastase
fjernmetastasen
fjernmetastasene
fjernmetastaser
kreftspredning til et område langt unna den opprinnelige svulsten
flagell
flagellen
flagellene
flageller
tråd eller utløper fra en mikrobe
flanke
Flanken
området mellom nedre brystkassekant og hoftebenskammen
flatulens
oppblåsthet, "vindfull"
flatus
luftavgang, "propp"
flebitt
flebitten
flebittene
flebitter
mindre årebetennelse i overflatisk vene, f.eks. etter at en kanyle har lagt inne noen dager
flebografi
røntgenundersøkelse av venesystemet etter kontrastinnsprøytning
flebotomi
phlebotomi
årelating, blodtapping
flegmone
flegmonen
flegmonene
flegmoner
bakteriebetennelse i huden
fleksjon
fleksjonen
fleksjonene
fleksjoner
bøyning
fleksjonskontraktur
fleksjonskontrakturene
fleksjonskontrakturer
fleksjonskontrakturen
tilstivning i et ledd slik at leddet ikke kan strekkes ut
fleksormuskel
fleksormuskelen
fleksormusklene
fleksormuskler
bøyemuskel
flimmerepitel
flimmerepitelene
flimmerepitelet
overflatevev med flimmerhår
fluktuasjon
fluktuasjonen
fluktuasjonene
fluktuasjoner
bølgende bevegelse som føles ved trykk mot en hevelse fylt med væske eller puss
fluor
utflod
fluorescein
selvlysende fargestoff
flushing
rødme
flush
rødming, rødfarging
flutter
hurtig hjerterytme i hjertets forkamre, ca. 200-300 slag i minuttet
FMF
familiær middelhavsfeber
FMRI
funksjonell magnetisk resonans (MR) undersøkelse. Det betyr at undersøkelsen kan påvise områder av hjernen med høy aktivitet, f.eks. områder som produserer hormoner.
fobi
fobien
fobiene
fobier
sykelig angst eller redsel for bestemte ting
FOBT
"fecal occult blood testing", test på usynlig (okkult) blod i avføringen
fokal
fokale
fokalt
avgrenset, i brennpunktet
fokus
senter, utgangspunktet
folat
folatet
fellesbetegnelse på en stoffgruppe som dannes fra B-vitaminet folinsyre
follikelcyste
[Enter description]
follikkel
follikelen
folliklene
follikler
liten blære med tilhørende kjertelceller
follikulitt
follikulitten
follikulittene
follikulitter
betennelse i hårsekk
fontanelle
fontanellen
de bløte, ikke forbenede partiene på fosters og nyfødtes kranium
foramen
hull, åpning
forceps
tang
fossa
grop, innsøkk
fossa iliaca
nedre del av bekkenet, det lille bekken, den nederste delen av magehulen der indre kjønnsorganer, urinblære, endetarm befinner seg
foster
ufødt barn. Betegnelsen for det befruktede egget er embryo til og med den andre graviditetsmåneden. Etter det er betegnelsen føtus.
føtal
føtale
føtalt
som hører til fosteret
fotodermatitt
fotodermatitten
fotodermatittene
fotodermatitter
betennelse eller irritasjon i huden som reaksjon på sterkt (sol)lys
fotofobi
fotofobien
lysskyhet
føtoplacental
føtoplacentale
føtoplacentalt
som hører til foster og morkake
føtor
føtoren
lukt
fotosensibilitet
fotosensibiliteten
hudens overfølsomhet overfor lys
fotosensitivitet
fotosensitiviteten
lysfølsomhet
føtotoksisk
føtotoksiske
giftig for fosteret
fractur
fracturen
fracturene
fracturer
beinbrudd
fragment
fragmentene
fragmenter
fragmentet
bruddstykke
fraksjon
fraksjonen
fraksjonene
fraksjoner
del
fraksjonert heparin
lavmolekylære hepariner er fragmenter av ufraksjonert heparin. Antitrombotiske middel
fraktur
frakturen
frakturene
frakturer
beinbrudd
fremissement
fremissementet
følbar dur i brystkassen ved klaffefeil i hjertet
fremitus
følbar dur i brystkassen ved tale
frigiditet
frigiditeten
manglende eller svak kjønnsdrift
frontal
frontale
frontalt
fortil, lengst fremme
frontalplan
frontalplanet
loddrett plan i nivå med pannen eller parallelt med dette planet
fruktose
fruktosen
fruktsukker
FSH
follikkel stimulerende hormon
follikkelstimulerende hormon
follikkel stimulerende hormon. Stimulerer og styrer produksjonen av hormoner i eggstokkene og testiklene.
FT4
fritt tyroksin, stoffskiftehormon
fulminant
fulminante
alvorlig, stormende forløp av en sykdom
fundamental
fundamentale
fundamentalt
grunnleggende
fungicid
fungicidene
fungicider
fungicidet
soppdrepende
fungistatisk
fungistatiske
sopphemmende middel
fungus
sopp
funksjonell
funksjonelle
funksjonelt
som har med funksjon å gjøre, ikke-organisk tilstand, ikke-sykdom
furunkel
furunkelen
furunklene
furunkler
kvise
furunkulose
furunkulosen
samtidig masseopptreden av betente talgkjertler i huden
fusjon
fusjonen
fusjonene
fusjoner
sammensmelting
FXS
Fragilt X-syndrom (FXS) er en arvelig sykdom som kan arte seg med blant annet redusert intelligens, atferdsproblemer, psykiske vanskeligheter og kroppslige misdannelser
fysiologi
fysiologien
læren om hvordan kroppen fungerer, fysiske og kjemiske prosesser
fysiologisk
fysiologiske
slik kroppen fungerer, normalt
fytoterapi
behandling med urter
føling
en tilstand med symptomer på lavt blodsukker (hypoglykemi)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.