Medisinsk ordliste - g

galaktoré
galaktoréen
galaktore
galaktoren
melkeflod, melkerenning fra brystvortene
gammakniv
Er en form for strålebehandling som brukes mot hjernesvulster (eller metastaser) der stråler fra 201 kilder møtes i sentrum av en halvkule. Således gir hver enkelt av de 201 strålene minimal normalvevsskade, energien blir konsentrert i fokus (svulst/metastase) og medfører henfall av vevet. Gammakniv er førstevalget ved mange og enkeltstående svulster på under 3 cm som ligger dypt og/eller i følsomme områder. Behandlingen gis som én dose, og pasienten kan som regel reise hjem neste dag
ganglie
gangliene
ganglier
gangliet
nerve- eller seneknute
gangren
gangrenet
koldbrann
koldbrann, vevsdød
GAS
gruppe A streptokokker
gassgangren
sårinfeksjon med en bakterietype (klostridier) som lager et giftstoff (toksin) som kan gi vevsdød i muskulaturen, sjokk og ødeleggelse av røde blodlegemer
gastralgi
gastralgien
magesmerter
gastrektomere
gastrektomerer
gastrektomering
gastrektomert
gastrektomerte
fjerne magesekken
gastrektomi
gastrektomien
gastrektomiene
gastrektomier
fjerning av magesekken
gastrin
gastrinet
hormon som produseres i magesekken og som stimulerer til økt syredannelse
gastritt
gastritten
gastrittene
gastritter
betennelse i slimhinnen i magesekken, brukes av noen som betegnelse på magekatar (funksjonell dyspepsi)
gastroduodenal
gastroduodenale
gastroduodenalt
angående magesekken og tolvfingertarmen
gastroenteritt
gastroenteritten
gastroenterittene
gastroenteritter
betennelse i magetarm-kanalen, omgangssyke
gastroenterologi
gastroenterologien
læren om fordøyelseskanalen og dens sykdommer
gastrointestinal
gastrointestinale
gastrointestinalt
magetarm-
gastrointestinaltractus
magetarmkanalen
gastroøsofageal
gastroøsofageale
gastroøsofagealt
angående magesekk og spiserør
gastroskop
gastroskopene
gastroskopet
instrument som brukes til å se ned i magesekk og tolvfingertarm med, er bøyelig og har lyskilde
gastroskopi
gastroskopien
undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm med en bøyelig slange med egen lyskilde som legen titter gjennom (fiberoptikk)
gastrostomi
gastrostomien
åpning inn til magesekken gjennom huden via et kateter
GBS
gruppe B streptokokker
gc
gonoré
G-CSF
granulocytt-colony stimulating factor, hormon fra interleukin-1-stimulerte fibroblaster og endotelceller og aktiverte T-celler; stimulerer tilveksten av modne granulocytter og kan aktivere til fagocytose og tumorcelledreping; kan brukes som legemiddel i kreftbehandling
GDC
Guglielmi detachable coil, til behandling av cerebrale aneurismer
gen
genene
gener
genet
arveanlegg
generisk
generiske
brukes særlig om navn på legemiddel, den kjemiske eller farmakologiske betegnelsen i motsetning til handelsnavnet (eks. diazepam som generisk navn og Vival som handelsnavn)
genese
genesen
årsak eller utgangspunkt for sykdom
genetikk
genetikken
arvelære
genetisk
genetiske
som har med arv å gjøre
genital
genitale
genitalt
kjønns-
genitalprolaps
genitalprolapset
fremfall av eller nedsunken livmor
genitourinar
genitourinare
genitourinart
kjønns- og urinveisorganene
geniturinal
genitourinale
genitourinalt
angående kjønns- og urinorganene
genu
kne
geriatri
geriatrien
læren om eldre menneskers sykdommer
geriatrisk
geriatriske
alderdoms-
germinal
germinale
germinalt
som gjelder kjønnscellene (spermier og eggceller og deres forløpere)
gestagen
gestagene
gestagent
kvinnelig kjønnshormon, progesteronliknende, finnes også som legemiddel
gestasjon
gestasjonen
gestasjonene
gestasjoner
svangerskap
GFR
glomerulær filtrasjonshastighet, en prøve som gir en nøyaktig fastsettelse av nyrefunksjon
GI
gastrointestinal (kanalen); dvs. fordøyelseskanalen
giga
forstavelse som betegner 1 milliard
gingiva
tannkjøtt
gingivitt
gingivitten
betennelse i tannkjøttet
glandel
glandelen
glandlene
glandler
kjertel
glandeltoalett
glandeltoalette
grundig fjerning av lymfekjertler ved kreftoperasjon for å redusere spredningsfaren
glaukom
glaucoma
glaukoma
glaukomene
glaukomer
glaukomet
grønn stær, sykdom som skyldes for høyt trykk i øyet; kan forekomme i en kronisk form uten symptomer og i en akutt form som kan gi plutselige synsforstyrrelser og smerter
gliadin
protein i gluten, den skadelige faktoren i gluten som fører til cøliaki
glioblastom
glioblastomene
glioblastomer
glioblastomet
hjernesvulst utgående fra gliaceller
glitazon
glitazoner
glitazonet
blodsukkersenkende medikament, virker ved å øke følsomheten for insulin, og kalles derfor også "insulin sensitizers"
glomerulonefritt
glomerulonefritten
glomerulonefrittene
glomerulonefritter
nyrebetennelse
glomerulus
glomeruli
årenøste i nyrene, betegnelse på den delen av nyrene (består av mange glomeruli) der urinen filtreres ut
glossitt
glossitten
glossittene
glossitter
tungebetennelse
glossodyni
glossodynien
smerter i tungen
glottis
strupe, stemmebånd
glukagon
glucagon
Glukagon er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen. Det har den motsatte effekten av hormonet insulin. Glukagon hjelper til å heve glukosenivået i blodet (blodsukkeret) ved å stimulere leveren til å frigi glukose.
glukokortikoid
glukokortikoidene
glukokortikoider
glukokortikoidet
binyrebarkhormon som påvirker en lang rekke celle- og kroppsfunksjoner, legemiddel som demper betennelsesreaksjoner
glukose
glukosen
druesukker
glukosuri
utskillelse av glukose (druesukker) i urinen
gluteal
gluteale
glutealt
setet, rompa
gluten
proteindelen i ulike kornslag, inneholder gliadin som kan forårsake cøliaki
glutenenteropati
glutenenteropatien
cøliaki, overømfindtlighet overfor gluten
glykemisk indeks
glykemisk
er et mål for hvor mye blodsukkeret stiger etter at man har spist ulike matvarer som er rike på karbohydrater.
glykogen
glykogenet
lagringsform av glukose
glykogenolyse
glykogenolysen
frigjøring av glukose fra glykogen (en lagringsform av glukose)
glykolyse
glykolysen
nedbrytning av glukose
glykoneogenese
glykoneogenesen
dannelse av glykogen
glykosid
glykosidene
glykosider
glykosidet
sukkerholdig molekyl
glykosuri
glykosurien
sukker i urinen
gnidningslyd
gnidningslyden
gnidningslydene
gnidningslyder
lyd som kan høres over hjertet eller lungene ved betennelser i henholdsvis hjertesekken (perikarditt) eller lungehinna (pleuritt)
gonadal
gonadale
gonadalt
som vedrører kjønnskjertlene
gonade
gonaden
gonadene
gonader
kjønnskjertel
gonadotropin
gonadotropinene
gonadotropiner
gonadotropinet
kjønnsstimulerende hormon
gonadotropinfrigjørende hormonagonister
Legemidler som er mange ganger mer potente enn det naturlige gonadotropinfrigjørende hormon. Gir redusert konsentrasjon av androgener og østrogener/progesteron og brukes bl.a. i behandling av bryst- og prostatakreft, endometriose og ved assistert befruktning. Hos kvinner kan legemidlene gi østrogenbortfallssymptomer som gjennombruddsblødninger, hetetokter, tørre vaginalslimhinner, redusert libido, brystspreng og økt mineraltap fra skjelett.
gonalgi
gonalgien
knesmerter
gonartritt
gonartritten
betennelse i kneleddet
gonartrose
gonartrosen
slitasjegikt i kneleddet
gonioskopi
gonioskopien
undersøkelse av kammervinkelen i øyet
gonoré
"dryppert"
gramnegativ
gramnegative
gramnegativt
gramfarging er en fargemetode som brukes til å identifisere bakterier, gramnegative bakterier fremstår som rødfargede med denne metoden
grampositiv
grampositive
grampositivt
gramfarging er en fargemetode som brukes til å identifisere bakterier, grampositive bakterier fremstår som blåfargede med denne metoden
grand mal
kraftig epileptisk anfall som omfatter hele kroppen og der den syke er bevisstløs under anfallet
granulasjon
granulasjonen
granulasjonene
granulasjoner
kornet vev som dannes i grofasen/ reparasjonsfasen av et sår
granulasjonsvev
granulasjonsvevet
grovev, småknudret vev som fremkommer i reparasjonsprosessen av et sår
granulat
granulatene
granulater
granulatet
legemiddelform, består av masse små korn som ligger inne i en kapsel
granulocytopeni
granulocytopenien
mangel på de kornholdige hvite blodlegemene
granulocytose
granulocytosen
økt mengde granulocytter i blodet (kornholdige hvite blodlegemer), tegn på bakterieinfeksjon
granulocytt
granulocytten
granulocyttene
granulocytter
kornholdig hvit blodcelle
granulom
granulomene
granulomer
granulomet
mindre knute av betennelsesvev
granulomatøs
granulomatøse
granulomatøst
vev med små knuter av betennelsesvev
greenstick
en beinbruddtype som forekommer hos barn, beinet brytes ikke av, det blir en "brist" (jfr. når man brekker en ung, frisk grein på et tre)
Gruppe 1
Vaksinasjonsråd for reisende: Forretnings- og turistreiser (opptil 3- 4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.
Gruppe 2
Vaksinasjonsråd for reisende: Korte eller langvarige utenlandsreiser med opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (f.eks. arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk i tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også ta hensyn til anbefalingene som foreligger for nabolandene.
GT
gamma-glutamyltransferase, et enzym som er et mål på leverfunksjon, forhøye verdier kan tyde på passasjehinder i gallegangen
Guglielmi
italiensk nevrokirurg som introduserte en metode til endovaskulær lukning av aneurismer med platinaspiraler
gynekologi
gynekologien
læren om de kvinnelige kjønnsorganer og kvinnesykdommer
gynekomasti
gynekomastien
hormonelt betinget forstørrelse av en manns brystkjertel
gyratorisk
gyratoriske
svimmelhet der du opplever at du eller omgivelsene dreier rundt

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.