Medisinsk ordliste - h

H2-blokker
H2-blokkeren
H2-blokkerne
h2-antagonist
h2-antagonisten
h2-antagonistene
h2-antagonister
H2-blokkere
legemiddel som hemmer produksjonen av saltsyre i magesekken
habituel
habituelle
habituelt
vanemessig
habitus
utseende
HACE
high altitude cerebral edema, alvorlig høydesyke
halitose
halitosen
dårlig ånde
halveringstid
Den tiden det tar før konsentrasjonen av et legemidlet i blodplasma synker til det halve, jo kortere halveringstid, jo raskere skilles legemidlet ut av kroppen
hamartom
hamartomene
hamartomer
hamartomet
vevsforandringene ved tuberøs sklerose-kompleks
HAPE
high altitude pulmonary edema, alvorlig høydesyke
haptoglobin
haptoglobinet
et stoff som indikerer om røde blodlegemer ødelegges; glykoprotein som dannes i leverceller, har evne til å binde til seg hemoglobin, måler lave verdier ved hemolytisk anemi
Hawthorne-effekten
det å vite at man blir undersøkt frembringer adferdsendringer, f.eks. hvilke sykdomstrekk man fremviser
hazard ratio
hasard ratio
(HR) er omtrent det samme som relativ risiko, dvs. økningen eller reduksjonen i risiko i forhold til en standard. HR brukes særlig når risikoen ikke er konstant over tid.
Hb
hemoglobin, dvs. blodprosent
HbA1C
hemoglobin A med glukose stabilt bundet til en bestemt del av proteinet; langtidsblodsukker
HBO
hyperbar oksygenbehandling
HCG
humant choriongonadotropin, hormon som skilles ut under graviditet, er det som måles ved graviditetstest
Hct
hematokrit
hematokrit, er den andel av blodvolumet som utgjøres av erytrocyttvolumet (de røde blodlegemene)
HDL-kolesterol
HDL-kolesterolet
high density lipoprotein kolesterol, det "gode" kolesterolet, høye verdier er gunstig
hebefren
hebefrene
hebefrent
brukes om en spesiell form for schizofreni der den syke brått kan skifte sinnsstemning, har ulogiske tankerekker, hallusinasjoner
hebefreni
hebefrenien
ungdomssløvsinn (schizofreni) hos ungdom, karakterisert ved bråe skift i følelser
Heberdenske
Heberdens knuter
hovne ytterledd på fingrene som skyldes slitasjeforandringer
Heimlichs manøver
Heimlichs manøver, brukes ved kvelningsfare når et fremmedlegeme er kommet i luftveiene; står bak den syke, legger armene rundt slik at knyttneven på den ene hånden plasseres øverst og midt i mellomgulvet, den andre hånden klemmer rundt håndleddet, raskt og hardt klemmes knyttneven opp og inn, pasienten bør ha hodet lavt
heksemelk
melkestimulerende hormon (prolaktin) fra morens sirkulasjon kan føre til forbigående melkeutskillelse (galaktoré) fra brystene hos nyfødte
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori, magesårbakterien, en sentral årsaksfaktor for magesår
helioterapi
helioterapien
lysbehandling
helmint
helminten
helmintene
helminter
innvollsorm
helmintisk
helmintiske
som har med innvollsorm å gjøre
hemagglutinasjon
hemagglutinasjonen
sammenklistring av røde blodlegemer i forbindelse med en antistoff-antigen reaksjon
hemangiom
hemangiomene
hemangiomer
hemangiomet
godartet svulst av blodårer
hemartros
blødning, blodansamling i et ledd
hemartrose
hemartrosen
ansamling av blod i et ledd
hematemese
hematemesen
oppkast av blod
hematochezi
ferskt rødt blod i avføringen
hematogen
hematogene
hematogent
som kommer fra eller sprer seg med blodet
hematolog
hematologen
hematologene
hematologer
spesialist i blodsykdommer
hematologi
hematologien
læren om blodet og blodsykdommer
hematologisk
hematologiske
om blodsykdommer
hematom
hematomene
hematomer
hematomet
blodansamling (under huden)
hematopoese
hematopoesen
hematopoiese
hematopoiesen
prosessen der blodlegemer dannes (røde, hvite, blodplater)
hematopoetisk
hematopoetiske
bloddannende
hematuri
hematurien
blod i urinen
hemianopsi
hemianopsien
halvsidig synstap
hemidilusjon
hemodilusjonen
uttynning av blodet
hemiparalyse
hemiparalysen
halvsidig total lammelse
hemiparese
hemiparesen
halvsidig lammelse
hemiplegi
hemiplegien
hemiplegiene
hemiplegier
hjerneslag med halvsidig lammelse
hemisfære
hemisfæren
hemisfærene
hemisfærer
halvkule, betegner vanligvis en halvdel av storhjernen eller lillehjernen
hemodialyse
hemodialysen
hemodialysene
hemodialyser
dialyse av blod, fjerning av avfallsstoffer i blodet ved anvendelse av en kunstig nyre
hemodynamisk
hemodynamiske
som gjelder de kreftene som virker i blodkretsløpet
hemofili
hemofilien
blødersykdom
hemofiltrasjon
hemofiltrasjonen
fjerning av gift- og avfallsstoffer i blodet ved å la det gå gjennom et filter utenfor kroppen
hemoglobin
hemoglobinene
hemoglobiner
hemoglobinet
det oksygenbindende proteinet i de røde blodlegemene
hemokromatose
hemokromatosen
sykdom som skyldes økt jernopptak medfører opphopning av jern i kroppen, hyppigst i lever, bukspyttkjertel, ledd, hjerte
hemolyse
hemolysen
ødeleggelse, dvs. sprenging eller oppløsning av røde blodlegemer
hemolytisk anemi
en tilstand der levetiden til de røde blodcellene er nedsatt pga. økt nedbrytning
hemolytisk-uremisk syndrom
tilstand som rammer spedbarn og småbarn, skyldes giftproduserende bakterier som fører til blødninger i urinveier og hud, feber, blodmangel og akutt nyresvikt
hemopati
hemopatien
hemopatiene
hemopatier
blodsykdom
hemoperfusjon
hemoperfusjonen
hemoperfusjonene
hemoperfusjoner
blodgjennomstrømming
hemoptyse
hemoptysen
blodtilblandet opphostet slim fra lunger eller bronkier
hemoragi
hemoragien
hemoragiene
hemoragier
blødning
hemoragisk
hemoragiske
som skyldes blødning
hemoride
hemoriden
hemoridene
hemorider
utvidelse av vener (blodårer) i endetarmskanalen
hemoroide
hemoroiden
hemoroidene
hemoroider
utvidelse av vener (blodårer) i endetarmskanalen
hemoroidektomi
hemoroidektomien
hemoroidektomiene
hemoroidektomier
fjerning av hemoroide
hemosiderose
hemosiderosen
økt lagring av jern i vevene
hemostase
hemostasen
stans av blødning, kontroll av ev. blødningsrisiko
Henoch-Schønleins purpura
en betennelse i blodårer som fører til forandringer i hud, tarm, nyre og ledd; økt tendens til bl.a. hudblødninger
HEPA
health enhancing physical activity
hepar
lever
heparin
legemiddel som motvirker blodlevring
heparinisere
hepariniserer
heparinisering
heparinisert
hepariniserte
jevn tilførsel (intravenøst) av heparin for å forhindre eller behandle blodpropp
hepatisk
hepatiske
som har med leveren å gjøre
hepatitt
hepatitten
hepatittene
hepatitter
leverbetennelse
hepatobiliær
hepatobiliære
hepatobiliært
som hører til leveren og galleveiene
hepatocellulær
hepatocellulære
hepatocellulært
levercelle-
hepatocytt
hepatocyt
hepatocytten
hepatocyttene
hepatocytter
levercelle
hepatom
hepatomene
hepatomer
hepatomet
svulst i leveren
hepatomegali
hepatomegalien
forstørret lever
hepatosplenomegali
hepatosplenomegalien
forstørret lever og milt
hepatotoksisk
hepatotoksiske
levertoksisk, leverskadelig
hereditet
arvelighet
hernie
herniene
hernier
herniet
brokk
herpes simplex
småblemmer på hud eller lepper (forkjølelsessår) som skyldes infeksjon med herpes-virus
herpes zoster
helvetesild
herpetiform
herpetiforme
herpetiformt
småblemmet utslett
Herxheimer
Jarisch-Herxheimer
Herxheimers
Herxheimers reaksjon
Herxheimers reaksjon er en kortvarig feber og uvellhet i starten av antibiotikabehandling for syfilis eller andre spiroketsykdommer. Skyldes muligens tumornekrosefaktor.
heterogen
heterogene
heterogent
sammensatt, uensartet (i motsetning til homogen)
heterogenitet
ulikhet. Brukes bl.a. i omtalen av studier som har gransket samme fenomen, men som likevel er meget forskjellige.
heteslag
heteslaget
økt kroppstemperatur som følge av sviktende temperaturregulering etter lengre opphold i varme omgivelser
hiatushernie
hiatusherniene
hiatushernier
hiatusherniet
mellomgulvsbrokk
hidradenitis suppurativa
betennelse i hårsekk i områder med svettekjertler, kalles feilaktig svettekjertelbetennelse
hilus
port, inngangssted for nerver og blodkar til et organ, f.eks. nyre
Hip Harris Score
HHS
et skåringsskjema til hjelp i vurderingen av pasientens tilstand og behov for operasjon ved slitasjegikt (artrose) i hofteleddet
hirsutisme
hirsutismen
abnorm behåring hos kvinner; mannlig behåring hos kvinner
histamin
histaminene
histaminer
histaminet
stoff som kan skilles ut fra alt vev i kroppen og som utvider blodårer og gjør blodårene mer gjennomtrengelige, gir sammentrekning av glatt muskulatur i bronkiene, øker syreutskillelsen i magesekken, gir rask puls; frisettes ved allergiske reaksjoner
Histiocytt
Histiocytter
Bindevevsmakrofager
histologi
histologien
læren om vevets og cellenes mikroskopiske oppbygning og sammensetning
histologisk
histologiske
vevs-
histopatologi
histopatologien
læren om sykdommer og skader i vevet på det mikroskopiske plan
HIV
humant immunsvikt virus som over tid kan føre til AIDS
hjernerystelse
hodeskade uten tegn til alvorlig skade, kan gi noe ubehag noen dager
hjerneslag
hjerneslaget
område av hjernen har mistet blodforsyningen som følge av blodpropp (85%) eller hjerneblødning (15%), hjernevevet dør og resultatet blir tap av kroppsfunksjoner
hjerteblokk
hjerteblokket
rytmeforstyrrelse i hjertet karakterisert ved at hjertet stopper og står over noen slag
hjertefrekvens
puls
HL
Hodgkins lymfom
HLA
HLA-molekyl
Humant lymfocytt antigen. HLA-molekylene er immunapparatets viktigste informasjonsmolekyler. De binder peptider som befinner seg i cellene og presenterer disse på celleoverflaten til T-lymfocyttene. Lymfocyttene blir dermed informert om hvilke proteiner som til enhver tid befinner seg inne i cellene. HLA-molekylene deles inn i to klasser, klasse 1 og 2. De to klassene har litt forskjellig struktur og cellefordeling. HLA-klasse 1-molekylene finnes i nesten alle kjerneholdige celler. HLA-klasse 2-molekylene finnes bare på antigenpresenterende celler (monocytter, dendrittiske celler osv.)
HLHS
hypoplastic left heart syndrome, hypoplastisk venstre hjertesyndrom
HLR
hjerte-lunge-redning
HMAS
høydosebehandling med autolog stamcellestøtte
HMSN
hereditær motorisk og sensorisk nevropati
HNPCC
hereditær non-polyppose colorektal cancer
hodetraume
hodetraumene
hodetraumer
hodetraumet
hodeskade
Hodgkins lymfom
kronisk ondartet sykdom i lymfevevet
Hodgkins sykdom
kronisk ondartet sykdom i lymfevevet
hofteleddsdysplasi
hofteleddsdysplasien
hofteleddsdysplasiene
hofteleddsdysplasier
grunn hofteskål, en medfødt tilstand som behandles med Frejkas pute
holokrin
Kjertelsekret som kjennetegnes av at hele kjertelcellen skilles ut, ikke bare sekret cellen inneholder
homocystein
homocysteinet
aminosyre, kan måles i blodet, indikator på vitamin B-mangel, er muligens også en indikator på risiko for hjertekarsykdom
homogen
homogene
homogent
ensartet (i motsetning til heterogen)
homogenitet
likhet
homolog
homologe
homologt
tilsvarende
homøostase
homøostasen
organisme som er i væskebalanse
hordeolum
hordeolumet
sti på øyet
hormonspiral
hormonspiralen
hormonspiralene
hormonspiraler
prevensjonsmiddel, spiral som utskiller en jevn mengde av et hormon (gestagen), gir sikker prevensjon, små og kortvarige menstruasjoner
Horners syndrom
Horner
består i hengende (lammet) øyelokk (ptose), liten pupille (miose) i samme øye og innsunket øye (enoftalmi). I tillegg foreligger rødme og manglende evne til å svette på den syke ansiktshalvdelen. Er et tegn på brudd i de sympatiske nervebanene til denne ansiktshalvdelen.
Hp
Helicobacter pylori, magesårbakterien, en sentral årsaksfaktor for magesår
HPV
humant papillomavirus
HR
"hazard rate", det samme som "insidence rate", angir sannsynligheten for endring i sykdomsstatus (hazard brukes særlig i forhold til risikoen for å dø). (HR) er omtrent det samme som relativ risiko, dvs. økningen eller reduksjonen i risiko i forhold til en standard. HR brukes særlig når risikoen ikke er konstant over tid.
HRCT
High resolution CT, høy-oppløselig CT, dvs. CT-undersøkelse som viser flere detaljer enn ordinær CT
HRS
hepatorenalt syndrom, en alvorlig sykdom der både leveren og nyrene svikter
HRT
Hormone Replacement Therapy, hormonerstatningsbehandling, uttrykket brukes om behandling for kvinnelige overgangsplager
HSV
herpes simplex virus
hulfot
hulfoten
hulføttene
hulføtter
fot med høy lengdebue
humeral
humerale
humeralt
overarms-
humeroscapulær
humeroscapulære
humeroscapulært
skulder- og skulderblads-
humerus
overarmsbeinet
humor
legemsvæske
humoral
humorale
humoralt
vedrørende legemsvæskerne
HUNT
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
HVA
hepatittvirus A, (hepatitt = betennelse i leveren)
HVB
hepatittvirus B, (hepatitt = betennelse i leveren)
HVC
hepatittvirus C, (hepatitt = betennelse i leveren)
HVD
hepatittvirus D, (hepatitt = betennelse i leveren)
HVG
hepatittvirus G, (hepatitt = betennelse i leveren)
hydrocefalus
hydrocephalus
utvidete hulrom i hjernen (hjerneventriklene) fylt med cerebrospinalvæske
hydrocele
hydrocelene
hydroceler
hydrocelet
vannbråkk (i pungen hos gutter/menn)
hydrofil
hydrofile
hydrofilt
vannsugende
hydrofob
hydrofobe
hydrofobt
vannavstøtende
hydroksylere
hydroksylerer
hydroksylering
hydroksylert
hydroksylerte
tilførsel, innlemming, av oksygen
hydrolyse
hydrolysen
hydrolysene
hydrolyser
spaltning av kjemisk forbindelse under opptak av vann
hydronefrose
hydronefrosen
hydronefrosene
hydronefroser
utvidelse av nyrebekken og ev. urinlederen pga. blokkering av urinlederen
hydrops
vannansamling
hydrops fetalis
ved rhesus-uforlikelighet (Rh-isoimmunisering) mellom mors blod (Rhesus-) og barnets blod (Rhesus+) utvikler mor antistoffer mot fosterets blod og ødelegger røde blodceller hos fosteret. I alvorlige tilfeller kan fosteret da utvikle væske i buken (ascites), hevelse i underhuden (subkutant ødem), og væskeansamling i lunge- og hjertesekkene (pleural og perikardial effusjon). Dette betegnes hydrops fetalis.
hydrostatisk
hydrostatisk trykk
volumbetinget statisk væsketrykk, f. eks. mot en membran. Resulterer i filtrasjon av vann
hyfe
hyfen
hyfene
hyfer
sopptråd
hygienisk
hygieniske
Ren, sunn. Uten smitte.
hypakusis
nedsatt hørsel
hypalgesi
hypalgesien
nedsatt smertefølelse
hyper-
hyper
forstavelse som brukes i betydningen over eller for mye
hyperakusis
overfølsomhet for lyd
hyperaldosteronisme
hyperaldosteronismen
sykelig økt aldosteronproduksjon
hyperalgesi
hyperalgesien
forøket smertesans (sykelig)
hyperbar
hyperbare
hyperbart
overtrykks-
hyperekstensjon
hyperekstensjonen
overstrekning
hyperemesis
kraftig oppkast
hyperemi
hyperemien
økt blodtilstrømning til et begrenset område
hyperestesi
hyperestesien
hyperestesiene
hyperestesier
overfølsomhet
hyperglykemi
hyperglykemien
økt sukkerinnhold i blodet
hypergonadisme
hypergonadismen
økt vekst og funksjon i kjønnskjertlene
hyperhidrose
hyperhidrosen
økt svetteutskillelse. Aksillær hyperhidrose - økt svette i armhulen
hyperhidrosis
økt svetteutskillelse
hyperkalemi
hyperkalemien
forøkt kaliuminnhold i blodvæsken
hyperkalsemi
hyperkalsemien
forhøyet kalkinnhold i(kalsium) blodet
hyperkapni
hyperkapnien
forøkt kulldioksydinnhold (CO2) i alveoleluft og blod
hyperkeratose
hyperkeratosen
sterk forøkelse av hudens hornlag
hyperkinesi
hyperkinesier
ufrivillige bevegelser med unormal styrke, tempo og retning
hyperkinetisk
hyperkinetiske
overaktiv, forstyrret konsentrasjons- og oppmerksomhetsevne
hyperkolesterolemi
hyperkolesterolemien
forhøyt kolesterol i blodet
hyperlipidemi
hyperlipidemien
hyperlipidemiene
hyperlipidemier
forøkt fettkonsentrasjon i blodet
hypermetropi
hypermetropien
overlangsynt
hypernatremi
forhøyet natriuminnhold i blodet
hypernefrom
hypernefromene
hypernefromer
hypernefromet
kreftsvulst i nyren
hyperoksi
hyperoksien
hyperoksiene
hyperoksier
vevsskade pga. for stor oksygentilførsel
hyperostose
hyperostosen
hyperostosene
hyperostoser
nydannet knokkelmasse som danner en utbredt fortykkelse omkring hele knokkelen
hyperparatyreoidisme
hyperparatyreoidismen
overproduksjon av hormoner fra biskjoldbruskkjertelen
hyperpati
smerte som er sterkere enn hva en skulle forvente at et bestemt stimulus kunne utløse
hyperplasi
hyperplasien
hyperplasiene
hyperplasier
forøkt antall celler i vevet
hyperpyreksi
hyperpyreksien
hyperpyreksiene
hyperpyreksier
feber over 41C
hyperrefleksi
hyperrefleksiene
hyperrefleksier
hyperreflesien
abnormt sterke reflekser
hyperresonans
kraftig rungende lyd når man "kakker" på (perkutterer) lungene
hypersekresjon
hypersekresjonen
forøkt utskillelse av kjertelsekret
hypersensitivitet
hypersensitiviteten
overfølsomhet
hyperstimulasjon
hyperstimulasjonen
hyperstimulasjonene
hyperstimulasjoner
overdreven stimulering
hypertelorisme
økt avstand mellom øynene (jfr. Downs syndrom)
hypertensiv
hypertensive
hypertensivt
som har med høyt blodtrykk å gjøre
hypertensjon
hypertensjonen
forhøyt blodtrykk
hypertermi
hypertermien
forøkt legemstemperatur
hypertoni
hypertonien
hypertoniene
hypertonier
forhøyt blodtrykk eller økt muskelspenning
hypertoniker
hypertonikere
hypertonikeren
hypertonikerne
person med høyt blodtrykk
hypertrikose
hypertrikosen
abnorm sterk hårvekst på normalt mindre behårete steder
hypertrofi
hypertrofien
hypertrofiene
hypertrofier
sykelig vekst av organ pga. celleforstørrelse
hypertyreose
hypertyreosen
hypertyreosene
hypertyreoser
forhøy utskillelse av hormon fra skjoldbruskkjertelen
hyperurikemi
hyperurikemien
økt urinsyremengde i blodet
hyperventilasjon
hyperventilasjonen
hyperventilasjonene
hyperventilasjoner
unormalt kraftig pusting
hypervitaminose
hypervitaminosen
hypervitaminosene
hypervitaminoser
skadelig virkning av overdreven vitamintilførsel
hypervolemi
hypervolemien
unormal økning i mengden av legemsvæsker, økt volummengde
hypestesi
hypestesien
hypestesiene
hypestesier
nedsatt følesans
hyphema
blod i fremre kammer av øyet, skyldes vanligvis en skade mot øyet
hypnotikum
hypnotika
hypnotikumet
sovemiddel
hypo-
hypo
forstavelse som brukes i betydningen under eller for lite
hypofarynks
nedre del av svelget
hypofyse
hypofysen
overordnet senter for hormonproduksjonen i kroppen, befinner seg på undersiden av hjernen
hypofysær
hypofysære
hypofysært
relatert til hypofysen (hjernevedhenget)
hypoglykemi
hypoglykemien
for lavt blodsukker
hypogonadisme
hypogonadismen
nedsatt funksjon av kjønnskjertlene
hypokalemi
hypokalemien
nedsatt kaliuminnhold i blodet
hypokalsemi
hypokalsemien
for lavt kalsium i blodet
hypokinesi
hypokinesien
nedsatte, langsomme bevegelser (jfr. Parkinsons sykdom)
hypokondri
hypokondrien
hypokondriene
hypokondrier
overdreven sykdomsfølelse
hypokretin
er et nevropeptid som produseres i hypotalamus. Det synes å ha en rolle i stabiliseringen av vår bevissthetstilstand. Reduserte mengder hypokretin kan forklare de hurtige overgangene fra våkenhet til REM-søvn, og tendensen til søvnanfall ved narkolepsi. Hypokretin synes å mangle hos disse pasientene.
hypoksemi
hypoksemien
hypoksemiene
hypoksemier
for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
hypoksi
hypoksien
hypoksiene
hypoksier
for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
hypomani
hypomanien
hypomaniene
hypomanier
lett grad av sykelig oppstemthet
hyponychium
hyponykium
området rett under den frie kanten av neglen fortil
hypoparatyreoidisme
hypoparatyreoidismen
tilstand med for lav produksjon og utskillelse av hormoner fra biskjoldbruskkjertlene
hypoperfusjon
For lav blodgjennomstrømming
hypoplasi
hypoplasien
hypoplasiene
hypoplasier
nedsatt utvikling av en enkelt vevsart i forhold til øvrig vev
hypoplastisk
hypoplastiske
hypoplastiskt
en underutviklet kroppsdel, f.eks. en muskel som er skadet og har blitt redusert i omfang
hypoprotrombinemi
mangel på protrombin II i blodet
hyposensibilisering
hyposensibiliseringen
hyposensibiliseringene
hyposensibiliseringer
det å gjøre organismen mindre følsom for et stoff
hyposmi
hyposmien
hyposmiene
hyposmier
svekket luktesans
hypospadi
medfødt tilstand der urinrøret munner på undersiden av penis. Munningen befinner seg oftest langt ute på penis, men den kan også være lengre inne på penis, i pungen og i skrittet
hypospermi
lavt sædvolum ved sæduttømming
hypotalamus
hypothalamus
Er et område i hjernen som samarbeider tett med hypofysen i den overordnede kontrollen av hormonproduksjonen i kroppen. Et nettverk av små blodårer knytter hypofysen til hypotalamus. Fremlappen i hypofysen er i direkte kontakt med andre områder av hjernen via hypotalamus. På denne måten kobles nervesystemet og hormonsystemet i kroppen tett sammen.
hypotensiv
hypotensive
hypotensivt
blodtrykkssenkende
hypotensjon
hypostensjoner
hypotensjonen
hypotensjonene
for lavt blodtrykk
hypoterm
hypoterme
hypotermt
unormalt lav kroppstemperatur
hypotermi
hypotermien
hypotermiene
hypotermier
nedsatt kroppstemperatur
hypotese
hypotesen
hypotesene
hypoteser
antakelse
hypothalamisk
hypothalamiske
relatert til hypothalamus, dvs. området i bunnen av hjernen, like over hypofysen og som er forbundet med denne
hypoton
hypotont
hypotone
nedsatt trykk eller kraft
hypotoni
hypotonien
hypotoniene
hypotonier
nedsatt kraft i musklene
hypotyreose
hypotyreosen
hypotyreosene
hypotyreoser
nedsatt funksjon av skjoldbruskkjertelen, nedsatt mengde tyroksin i blodet
hypoventilasjon
hypoventilasjonen
hypoventilasjonene
hypoventilasjoner
puster for lite
hypovolemi
hypovolemien
nedsatt blodvolum
hypovolemisk sjokk
blødningssjokk
hypoxi
hypoxien
hypoxiene
hypoxier
for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
hysterektomere
hysterekstomerte
hysterektomerer
hysterektomert
fjerne livmoren
hysterektomi
hysterektomien
hysterektomiene
hysterektomier
fjerning av livmoren

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.