Medisinsk ordliste - i

Ia
dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
iatrogen
iatrogene
iatrogent
forårsaket av legen
Ib
dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
IBD
"inflammatory bowel syndrome", kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom)
IBS
"irritable bowel syndrome", irritabel tarm
ICD
ICD-9
ICD-klassifikasjoner
ICD-systemet
idc-10
"international classification of diseases", internasjonale klassifikasjonssystemet for sykdommer (brukes først og fremst på sykehus)
ICP
forhøyet intrakranielt trykk, dvs. økt trykk inne i hjernen
ICPC
international classification of diseases in primary care
ICSI
intracytoplasmisk spermieinjeksjon in vitro
icterus
gulsott
idiopatisk
idiopatiske
uten kjent årsak
idiopatisk trombocytopenisk purpura
nedsatt mengde blodplater som bl.a. kan føre til hudblødninger
idiosynkrasi
overfølsomhet overfor visse stoffer som er uskadelige for andre
IFN
interferon, forkortelse som særlig brukes om interferon alfa, en medikamenttype som brukes i behandlingen av hepatitt C, det har en antiviral og immunmodulerende virkning
IgA
immunglobulin A
IgA-EMA
endomysiumantistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
IgA-tTG
vevsglutaminasetest. En antistoffprøve på cøliaki
IgD
immunglobulin D
IgE
immunglobulin E
IGF-1
igf- 1
insulinliknende vekstfaktor 1
IgG
immunglobulin G
IgG-AGA
AGA
IgA-AGA
IgG eller IgA anti-gliadin antistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
IgM
immunglobulin M
IIa
dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten randomisering
IIb
dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god metodisk kvalitet
III
dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
ikterus
gulsott
iktyose
iktyosen
iktyosene
iktyoser
medfødt, ofte arvelig, hudsykdom med tørrhed og skjelldannelse
ileitt
ileitten
ileittene
ileitter
betennelse i nedre del av tynntarmen
ileocøkal
ileocøkale
ileocøkalt
overgangen mellom tynntarm og tykktarm
ileosakralledd
ileosakralleddene
ileosakralleddet
de to leddene nederst i ryggen mellom hoftebeinet (ilium) og ryggbeinet sakrum
ileostomi
ileostomien
ileostomiene
ileostomier
utlegging av tarm, nedre del av tynntarmen (ileum) føres gjennom huden
ileum
nedre del av tynntarmen
ileus
stans i passasjen/ transporten av føde gjennom tarmen
ilium
hoftekammen
immigrasjon
immigrasjonen
immigrasjonene
immigrasjoner
innvandring av celler i et vev, f.eks. av hvite blodlegemer
immobilisere
immobiliserer
immobilisering
immobilisert
immobiliserte
gjøre ubevegelig, avstive
immun
immune
immunt
motstandsdyktig
immunapparat
immunapparatet
kroppens motstandsverkt mot mikrober, gifter, fremmed vev - utgjøres av lymfeknuter, milt, thymus, beinmarg, hvite blodlegemer, antistoffer etc.
immundefekt
immundefekten
immundefektene
immundefekter
svikt i kroppens motstandsverk mot infeksjoner, gifter, fremmed vev
immunglobulin
immunglobulinene
immunglobuliner
immunglobulinet
proteiner som er antistoffer mot mikrober og finnes i blodet
immunisere
immuniserer
immunisering
immunisert
immuniserte
gjøre motstandsdyktig (ved vaksinasjon)
immunitet
immuniteten
motstandsevne mot infeksjoner
immunkompetent
immunkompetente
endomysiumantistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
immunologi
immunologien
læren om immunapparatet og hvordan det virker
immunologisk
immunologiske
som har med immunsystemet å gjøre, kroppens forsvarssystem mot infeksjoner og betennelser
immunsuppresjon
immunsuppresjonen
immunsuppressiv
stoffer som hemmer antistoffdannelse og andre former for immunrespons
immunsupprimere
immunsupprimerende
immunsupprimerer
immunsupprimering
immunsupprimert
immunsupprimerte
behandling som demper aktiviteten i vårt infeksjons- og betennelsesforsvar (immunapparatet)
immunsystem
immunsystemet
kroppens forsvarssystem mot infeksjoner og betennelser
imperiøs
imperiøse
imperiøst
sterk, voldsom trang til (f.eks. vannlating)
impermeabel
impermeabelt
impermeable
ugjennomtrengelig
impetigo
brennkopper
impignement
beskriver som regel et trangt parti der en muskel/sene eller nerve kommer i klem, f.eks. i skulderen
implantat
implantatene
implantater
implantatet
fremmed vev som er plassert inn i kroppen, f.eks. pacemaker
implementere
implementering
gjennomføre, gjøre kjent og ta i bruk
implikasjon
implikasjonen
implikasjonene
implikasjoner
som medfører
importfeber
importfeberen
febersykdom uten lokale tegn hos en person som har besøkt tropene eller subtropene
impotens
impotensen
manglende evne til å gjennomføre samleie pga. manglende reisning
impregnering
impregneringen
impregneringene
impregneringer
befruktning
impresjon
impresjonen
impresjonene
impresjoner
innsøkk
in situ
på stedet, ikke spredd
in vitro
i reagensglass og liknende
in vitro-fertilisering
prøverørsbefruktning
in vivo
i den levende organisme
inadekvat
inadekvate
utilstrekkelig
inaktiv
inaktive
inaktivt
uvirksom
inch
lengdemål, 1 inch = 2.54 centimeter
incidens
incidensen
incidensene
incidenser
forekomst, antall nye tilfeller i løpet av en angitt tidsperiode, f.eks. et år
incidere
inciderer
incidering
incidert
inciderte
skjære (i kirurgien)
incisjon
incisjonen
incisjonene
incisjoner
snitt (i kirurgien)
indikasjon
indikasjonen
indikasjonene
indikasjoner
anvisning, det er påkrevd
indikativ
indikative
indikativt
som antyder
indikere
indikerer
indikering
indikert
indikerte
vise
indisere
indiserer
indisering
indisert
indiserte
være grunnlag for
indolent
indolente
lite smertefull, uøm, spak, svak
induksjon
induksjonen
induksjonene
induksjoner
fremkallelse, sette igang
indurasjon
indurasjonen
indurasjonene
indurasjoner
tilhardnet
indurere
indurerer
indurering
indurert
indurerte
bli hard
infantil
infantile
infantilt
som forekommer i barnealderen
infarkt
infarktene
infarkter
infarktet
område med dødt vev pga. svikt i blodtilførselen
infeksiøs
infeksiøse
infeksiøst
smittefarlig
infeksiøs endokarditt
betennelse i hjertets indre hinne forårsaket av en bakterieinfeksjon
infeksjon
infeksjonen
infeksjonene
infeksjoner
smittsom sykdom, fremkalt av mikrober (vanligvis virus eller bakterier)
inferior
inferiore
inferiort
nedre
infertil
infertile
infertilt
ufruktbar
infertilitet
infertiliteten
manglende befruktningsdyktighet
infibulasjon
sammensying av kjønnslepper, metode ved kvinnelig omskjæring
infibulere
infibulerer
infibulering
infibulert
infibulerte
sy sammen kjønnsleppene hos kvinner, metode ved kvinnelig omskjæring
infiltrasjon
infiltrasjonen
infiltrasjonene
infiltrasjoner
inntregning av celler eller væske i vev
infiltrat
infiltratene
infiltrater
infiltratet
område med fastere vev enn normalt, ofte uttrykk for betennelse
infisere
infiserer
infisering
infisert
infiserte
smitte
inflammasjon
inflammasjonen
inflammasjonene
inflammasjoner
innflammasjon
betennelse, fellesreaksjon på enhver skadelig ytre påvirkning, det være seg bakterieangrep, skade, forbrenning, forfrysning, kjemisk og elektrisk skade
inflammatorisk
inflammatoriske
betennelses-
inflammert
inflammerte
betent
influensa
influensaen
luftveisinfeksjon som skyldes influensavirus; typisk foreligger høy og vedvarende feber, muskelsmerter, hodepine i ca. en uke
infundere
infunderer
infundering
infundert
infunderte
helle inn, gi som infusjon
infusjon
infusjonen
infusjonene
infusjoner
kontinuerlig væsketilførsel via kateter, bl.a. inn i blodet, i underhuden
inguinal
inguinale
inguinalt
lyske-
inhalasjon
inhalasjonen
inhalasjonene
inhalasjoner
innpusting
inhalator
inhalatoren
inhalatorene
inhalatorer
redskap som gjør det mulig å puste inn et legemiddel i støvform (forstøvet)
inhibere
inhibert
inhibisjon
hemme, stanse, hindre, holde tilbake
inhibitor
inhibitoren
inhibitorene
inhibitorer
hemmer
initial
initiale
initialt
begynnende
injeksjon
injeksjonen
injeksjonene
injeksjoner
innsprøytning av en væske
inkarserasjon
inkarserasjonen
inkarserasjonene
inkarserasjoner
innklemming, f.eks. av et brokk
inklinasjon
inklinasjonen
helningsvinkel
inkludere
inkluderer
inkludering
inkludert
inkluderte
ta med, medregne
inklusive
inklusivt
medinntatt
inklusjon
inklusjonen
inklusjonene
inklusjoner
tas med
inkompatibel
inkompatibelt
inkompatible
uforenlig
inkompetent
inkompetente
udyktig
inkontinens
inkontinensen
urinlekkasje, tap av evnen til å kontrollere vannlatingen
inkorporere
inkorporerer
inkorporering
inkorporert
inkorporerte
oppta, opptakelse
inkubasjon
inkubasjonen
tiden det tar fra en smittes med en mikrobe og til sykdommen bryter ut
inkurabel
uhelbredelig
inkretinhormoner
inkretin
hormoner som dannes i magetarm-kanalen ved måltid og stimulerer utskillelse av insulin
inndragning
inndragningen
inndragningene
inndragninger
brukes som oftest til å omtale en situasjon der en person sliter med tung pust. I slike tilfeller arbeider brystkassens pustemuskulatur hardt og bløtvevet mellom musklene på halsen, i brystveggen og i buken trekkes inn slik at musklene blir svært fremtredende.
innervasjon
innervasjonen
innervasjonene
innervasjoner
nerveforsyning
inokulasjon
inokulasjonen
inokulasjonene
inokulasjoner
innpoding eller innføring av levende smitte i kroppen eller i et dyrkningsmedium
inoperabel
inoperabelt
inoperable
uegnet til operasjon
inotrop
inotrope
inotropt
påvirkende kraften eller energien ved muskelsammentrekning
INR
"international normalized ratio", enhet for måling av antikoagulasjonseffekt (har erstattet TT)
insersjon
insersjonen
insersjonene
insersjoner
muskelfeste
insidens
insidensen
insidensene
insidenser
forekomst, antall nye tilfeller i en befolkningsgruppe i løpet av en angitt tidsperiode, f.eks. et år
insidere
insiderer
insidering
insidert
insiderte
skjære (i kirurgien)
insisjon
insisjonen
insisjonene
insisjoner
kirurgisk snitt, betegnelse på det at kirurgen skjærer
insomni
insomnier
insomnien
insomniene
søvnløshet
inspirasjon
inspirasjonen
inspirasjonene
inspirasjoner
innpusting
inspirie
inspiriene
inspirier
inspiriet
i innpustingsfasen
instabil
instabile
instabilt
ustabil
instillasjon
instillasjonen
instillasjonene
instillasjoner
inndrypping av væske
instruksjon
instruksjonen
instruksjonene
instruksjoner
veiledning
insuffisiens
insuffisiensen
insuffisiensene
insuffisienser
mangel
insuffisient
insuffisiente
utilstrekkelig
insufflasjon
insufflasjonen
insufflasjonene
insufflasjoner
innblåsing av luft eller gass
insufflere
insufflerer
insufflering
insufflert
insufflerte
blåse inn luft eller gass, f.eks. ved endoskopisk undersøkelse
insulin
Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen og som stimulerer cellene til å ta opp nok glukose fra blodet (blodsukker) slik at de får den energien de trenger, samtidig som insulinet stimulerer leveren til å ta opp og lagre resten av overskuddsglukosen.
insulinresistens
insulinresistensen
nedsatt insulinvirkning. Insulin er et hormon som spiller en sentral rolle i sukkeromsetningen i kroppen. Det øker opptaket av glukose (sukker) fra blodet til cellene og senker således nivået av glukose i blodet.
insult
anfall
intakt
intakte
uskadet
integritet
integriteten
integritetene
integriteter
helhet, uskadethet
intensjonstremor
intensjonstremoren
skjelving som kommer når en skal utføre en handling med hendene
intention to treat analyse
analyse av data for alle deltakerne basert på den gruppen de ble randomisert til og ikke basert på den faktiske behandlingen de fikk
interaksjon
interaksjonen
interaksjonene
interaksjoner
kombinasjonseffekt, medikamenters påvirkning av hverandres virkning
interferens
interferensen
interferensene
interferenser
forstyrrelse
interferere
interfererer
interferert
interfererte
som blander seg med, samvirker med, forstyrrer, kompliserer
interferon
interferonene
interferoner
interferonet
protein som deltar i forsvaret mot virusinfeksjoner, hindrer spredning av viruset fra celle til celle
interindividuell
interindividuelle
interindividuelt
mellom individer
interkostal
interkostale
interkostalt
mellom ribbenene
interkurrent
interkurrente
sykdom som kommer i tillegg til en opprinnelig sykdom
intermediær
intermediære
intermediært
overgangs-, mellomliggende
intermitterende
periodisk
interskapulær
interkapsulære
interkapsulært
mellom skulderbladene
interstitiell
interstitielle
interstitielt
anbragt i mellomrom
intertriginøs
intertriginøse
intertriginøst
områder der hudflater gnisser mot hverandre, f.eks. i rompesprekken, under bryster, mellom fingre eller tær
intertrigo
intertrigosteder
hissig rødfarge (inflammasjon) i hudfolder (væskende)
intervenere
intervenerer
intervenering
intervenert
intervenerte
gripe inn, starte behandling
intervensjon
intervensjonen
intervensjonene
intervensjoner
inngrep, inngripen, behandling
intervertebral
intervertebrale
intervertebralt
mellem ryggvirvlene
intestinal
intestinale
intestinalt
tarm-
intima
den indre glatte overflaten på blodårene
intoksikasjon
intoksikasjonen
intoksikasjonene
intoksikasjoner
forgiftning
intoksikert
intoksikerte
forgiftet, inntak av overdose
intoleranse
intoleransen
intoleransene
intoleranser
overfølsomhet (overfor lege- eller næringsmiddel)
intraabdominal
intraabdominale
intraabdominalt
som ligger inne i buken
intraartikulær
intraartikulære
intraartikulært
i (inne i) ledd
intrabulbær
intrabulbære
intrabulbært
inne i øyeeplet
intracellulær
intracellulære
intracellulært
inne i cellen
intracerebral
intracerebrale
intracerebralt
inne i hjernen
intradermal
intradermale
intradermalt
i huden, særlig i forbindelse ved innstikk av nål
intrahepatisk
intrahepatiske
i leveren
intraindividuell
intraindividuelle
intraindividuelt
som finnes eller skjer i den enkelte person
intrakardial
intrakardiale
intrakardialt
i hjertet
intrakavernøs
intrakavernøse
intrakavernøst
i svamplegemene i penis
intrakranial
intrakraniale
intrakranialt
i hodet eller hjernen
intrakraniell
intrakranielle
intrakranielt
inne i hodet, innenfor hodeskallen
intraktabel
intraktabelt
intraktable
som ikke kan behandles
intramuskulær
intramuskulære
intramuskulært
i musklene
intraokulær
intraokulære
intraokulært
i øyeeplet
intraossøs
intraossøse
intraossøst
inn i beinet
intraperitoneal
intraperitoneale
intraperitonealt
som ligger innenfor bukhinnen (peritoneum)
intrathekal
intratekal
intrathekale
intrathekalt
i hulrommet rundt ryggmargen, i subaraknoidalrommet
intrauterin
intrauterine
intrauterint
inne i livmoren
intravasal
intravasale
intravasalt
inne i blodåren
intravaskulær
intravaskulære
intravaskulært
i blodkarene
intravenøs
intravenøse
intravenøst
i.v.
i venen, direkte i blodet
intravesikal
intravesikale
intravesikalt
inne i blæra
intrinsic
intern
introitus
inngangen til et hulrom
intubasjon
intubasjonen
intubasjonene
intubasjoner
nedleggelse av et rør gjennom nese eller munn til luftrøret
intubere
intuberer
intubering
intubert
intuberte
føre ned et rør gjennom munn eller nese til luftrøret hos bevisstløs pasient
invaginasjon
invaginasjonen
invaginasjonene
invaginasjoner
innbukning, innvrengning
invasiv
invasive
invasivt
som trenger inn i kroppen, f.eks. en undersøkelse (endoskopi) eller et inngrep (operasjon); eller innvekst i omgivende vev (f.eks. en kreftsvulst)
invasivitet
invasiviteten
evne til å trenge inn i vevet, f.eks. en svulst evne til å vokse inn i omgivende vev; høy invasivitet er et dårlig tegn
inversjon
inversjonen
inversjonene
inversjoner
innovervrengning
invertert
inverterte
motsatt, snudd
involuntær
involuntære
ufrivillig, uten kontroll, ikke viljestyrt
involusjon
involusjonen
involusjonene
involusjoner
svinn, eks. organenes innskrumpning med alderen eller tilbakedanning av en svulst (eks. hemangiom)
involvere
involverende
involverer
involvering
involvert
involverte
inngå, delta, være med
ionisere
ioniserer
ionisert
ioniserte
lade et nøytralt atom
ionisering
ioniseringen
ioniseringene
ioniseringer
lading av nøytralt atom
ipsilateral
ipsilaterale
ipsilateralt
samme side
IPSS
Internasjonal Prostata Symptomskåre
iridektomi
iridektomien
iridektomiene
iridektomier
fjerning av en del av regnbuehinnen, aktuelt ved operasjon for grønn stær
iridosyklitt
iridosyklitten
iridosyklittene
iridosyklitter
betennelse i regnbuehinnen og indre øyemuskel
iris
regnbuehinnen i øyet
iritt
iritten
irittene
iritter
betennelse i regnbuehinnen
irreponibelt
irreponible
som ikke lar seg sette eller føre på plass igjen
irreversibel
irreversibelt
irreversible
uhelbredelig, sykdom eller tilstand som ikke blir bra igjen
irrigasjon
irrigasjonen
irrigasjonene
irrigasjoner
irrigering
irrigeringen
langvarig skylling eller spyling, f.eks. av et sår langvarig (kontinuerlig) spyling, overrisling av et organ eller område med en væske (f.eks. av et øye)
ischemi
ischemien
ischemiene
ischemier
nedsatt blodforsyning fra pulsåre, gir blodmangel lokalt og truende vevsdød i det området som får blodforsyning fra denne åren
ischemisk
ischemiske
for dårlig blodforsyning fra pulsåre, blodmangel lokalt
ischias
ischiasen
ischiasene
ischiaser
nervesmerter langs isjiasnerven, skyldes press mot isjiasnerven, vanligvis fra et mellomvirvelbrokk
isjias
isjiasen
isjiasene
isjiaser
nervesmerter langs isjiasnerven, skyldes press mot isjiasnerven, vanligvis fra et mellomvirvelbrokk
iskemi
iskemien
iskemiene
iskemier
lokal oksygenmangel i kroppsvev, på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel
iskemisk
iskemiske
lokal oksygenmangel og truende vevsdød på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel
isoenzym
isoenzymene
isoenzymer
isoenzymet
betegnelse på enzymer som katalyserer samme omsetning (prosess), men som er forskjellige i sammensetning
isometrisk
isometriske
sammentrekning av en muskel uten at dens lengde endres
isoton
isotone
isotont
med samme styrke som, gjelder særlig oppløsninger som har samme osmotiske styrke som blodvæsken
isotop
isotopen
isotopene
isotoper
grunnstoff som avgir radioaktiv stråling, brukes bl.a. i nukleærmedisinske (scintigrafiske) undersøkelser
istmus
avsmalning
ITP
idiopatisk trombocytopenisk purpura
ITTP
idiopatisk trombotisk trombocytopenisk purpura
IUD
livmorinnlegg, spiral
IUI
intrauterin inseminering
IV
dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteter
IVRA
intravenøs regionalanestesi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.