Medisinsk ordliste - k

kakeksi
kakeksien
kacheksi
cachexi
cachexien
sterk avmagring, avkrefting, typisk i den siste livsfasen hos f.eks. personer med langtkommet kreft
kakektisk
kakektiske
avmagret, avkreftet
kalium
metall, en elektrolytt som bl.a. kan måles i blodet
kallositet
kallositeten
kallositetene
kallositeter
hudtræl, hard og tykk hud i fotsåle eller i hånden
kallus
umodent beinvev. Midlertidig forkalket bindevev som dannes i reparasjonsprosessen av et beinbrudd, tegn på at bruddet gror. Utvikler seg til å bli normalt benvev
kalsifikasjon
kalsifikasjonen
kalsifikasjonene
kalsifikasjoner
calcificatio
forkalkning
kalsinose
kalsinosen
kalsinosene
kalsinoser
utfelling av kalk i bløtvev
kalsium
kalsiumet
metall, en elektrolytt som bl.a. kan måles i blodet (kalk)
kankrøs
kankrøse
kankrøst
kreftaktig, som kommer av kreft
kantotomi
operativt snitt i øyekroken for å utvide øyevinkelen eller øyekroken, f.eks. i akuttsituasjoner med forhøyet trykk i øyet
kanyle
kanylen
kanylene
kanyler
sprøytespiss
kapillær
kapillære
kapillært
hårrørsåre
kapsulitt
kapsulitten
kapsulittene
kapsulitter
betennelse i leddkapsel
kaputnekrose
kaputnekrosen
kaputnekrosene
kaputnekroser
nedbryting og oppløsning (ødeleggelse) av leddhodet på lårbeinet
karbamid
karbamidet
nedbrytningsstoff fra aminosyrer, mengden i blodet er en indikator på nyrefunksjonen
karboanhydrasehemmer
karboanhydrasehemmere
legemiddel som hemmer karboanhydrase, et enzym som fremmer dannelse av karbonsyre fra karbondioksid og vann
karbunkel
karbunkelen
karbunklene
karbunkler
svull i huden, særlig ved kviser (akne)
kardia
betegnelse på det området der spiserøret munner i magesekken
kardial
som angår hjertet
kardinalfeil
kardinalfeilen
kardinalfeilene
hovedfeil, kjempefeil
kardinalsymptom
kardinalsymptomene
kardinalsymptomer
kardinalsymptomet
det dominerende symptomet
kardiodepresjon
nedsatt hjertefrekvens og kraft i hjertets sammentrekninger
kardiogen
cardiogen
cardiogene
kardiogene
cardiogent
kardiogent
som stammer fra hjertet
kardiologi
kardiologien
læren om hjertet og dets sykdommer
kardiologisk
kardiologiske
hjerte-
kardiomegali
kardiomegalien
kardiomegaliene
kardiomegalier
cardiomegali
cardiomegalien
forstørret hjerte
kardiomyopati
kardiomyopatien
kardiomyopatiene
kardiomyopatier
cardiomyopati
cardiomyopatiene
cardiomyopatier
cardiomyopatien
syklige forandringer i hjertemuskelen
kardiopati
cardiopatien
kardiopatien
cardiopatiene
cardiopatier
kardiopatiene
kardiopatier
hjertesykdom
kardiopulmonal
kardiopulmonale
kardiopulmonalt
kardiopulmonær
kardiopulmonære
kardiopulmonært
cardiopulmonær
cardiopulmonære
cardiopulmonært
hjertelunge-
kardioselektiv
kardioselektive
kardioselektivt
cardioselektiv
cardioselektive
cardioselektivt
som virker spesielt på hjertet
kardiotokografi
kardiotokografien
kardiotokografiene
kardiotokografier
cardiotokografien
cardiotokografi
cardiotokografiene
cardiotokografier
CTG
undersøkelse før og under fødselen der fosterets hjerteslag og livmorens sammentrekninger registreres, omtales ofte som CTG
kardiotoksisk
kardiotoksiske
cardiotoksisk
cardiotoksiske
som virker giftig eller skadelig på hjertet
kardiovaskulær
kardiovaskulære
kardiovaskulært
cardiovaskulær
cardiovaskulære
cardiovaskulært
som gjelder hjertet og blodårene, hjerte-kar
karies
caries
tannråte
kariøs
kariøse
kariøst
tenner angrepet av tannråte
karokklusjon
avstegning av blodåre som ved blodpropp eller embli
karotis
carotis
halspulsåren
karotisstenose
karotisstenosen
karotisstenosene
karotisstenoser
carotisstenose
carotisstenosen
carotisstenosene
carotisstenoser
innsnevring i halspulsåren vanligvis pga. åreforkalkning
karpal
håndledd
karpaltunnelsyndrom
karpaltunnelsyndromet
nervesmerter i hånden som skyldes trange forhold med klem på nerven (medianus) i håndleddet
karsinogen
karsinogene
karsinogent
carcinogen
carcinogene
carcinogent
carcinomer
kreftfremkallende
karsinom
karsinomene
karsinomer
karsinomet
carcinoma
carcinomene
carcinomet
kreftsvulst, brukes fortrinnsvis om kreftsvulster utgått fra epitelvev (hud, slimhinner eller kjertler)
karsinomatøs
karsinomatøse
karsinomatøst
kreftaktig
karsinomatose
karsinomatosen
karsinomatosene
karsinomatoser
kreftspredning til store deler av kroppen
karunkel
karunkelen
karunklene
karunkler
kjøttaktig knute utgående fra slimhinnen, f.eks. ved munningen av urinrøret
karyotype
karyotypen
karyotypene
karyotyper
kromosomsammensetning, arvemønstertype, f.eks. 45,X (Turners syndrom)
kasuistikk
kasuistikken
kasuistikkene
kasuistikker
pasienteksempel, sykehistorie
kasus
sykdomstilfelle
kasus-kontroll studie
case-control studie
Dette er en observasjonsstudie hvor man sammenligner to grupper. Kasus-gruppen har en egenskap (vanligvis en sykdom eller tilstand) som ønskes undersøkt. Kontrollgruppen har ikke denne egenskapen, men er ellers mest mulig lik kasus-gruppen. På denne måten kan man identifisere risikofaktorer, årsaksfaktorer eller spesielle kjennetegnved den aktuelle sykdommen. Kasus-kontrollstudier er oftest retrospektive, det vil si tilbakeskuende, men kan også være prospektive, det vil si å følge de to gruppene framover i tid
katabolisme
katabolismen
katabolismene
katabolismer
nedbryte/ nedbrytning av vev
katalysere
katalyserer
katalysering
katalysert
katalyserte
påskynde, få en (kjemisk) prosess til å gå raskere
katar
kataren
katarene
katarer
slimhinnebetennelse
katarakt
cataract
cataracten
katarakten
kataraktene
cataractene
katarakter
cataracter
grå stær, en øyesykdom som gir fordunkling av linsen i øyet
katarralia
forkjølelsessymptomer
kataton
katatone
katatont
mekanisk uro, ofte med gjentatte bevegelser eller fakter, forekommer særlig ved schizofreni
katekolamin
katekolaminene
katekolaminer
katekolaminet
Utgjøres av de to hormonene adrenalin og noradrenalin. De produseres i binyremargen. Disse hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av hvor raskt hjertet ditt slår, blodtrykket og kroppen sin reaksjon på stress eller akutte belastninger. Signaler fra hjernen stimulerer binyrene til å produsere disse hormonene.
kateter
kateteret
katetre
katetrene
kateter, rørformet instrument til innførelse i hulrum
kateterisere
kateteriserer
kateterisering
kateterisert
kateteriserte
innføre/ innføring av kateter (rør)
katteklorsykdom
kattekloresykdom
cat-scratch-disease
infeksjonssykdom med den gramnegative mikroben Bartonella henselae som overføres ved bitt eller kloring av katt. Tilstanden er ganske godartet, selvbegrensende, med lokal lymfeknutehevelse og ofte langvarig feber
kaudal
kaudale
kaudalt
nedadvendende
kausal
kausale
kausalt
forårsakende
kaustisk
kaustiske
etsemiddel (basisk)
kauter
kautere
kauteren
kauterne
kirurgisk instrument til å brenne med
kauterisere
kauteriserer
kauterisering
kauterisert
kauteriserte
brenne/ brenning eller etse/ etsing for å ødelegge vev eller stanse blødning
kaverne
kavernen
kavernene
kaverner
hulrom som skyldes sykdom, særlig brukt ved tuberkulose
kavernøs
kavernøse
kavernøst
med hulrom
kavitet
kaviteten
kavitetene
kaviteter
fordypning, hulrom
Kawasakis syndrom
betennelse i veggen på pulsårer, medfører feber, øyekatar, utslett, forstørrede lymfeknuter, munnhuleforandringer, forandringer på hender og føtter
kefalgi
kefalgien
hodepine
keilitt
keilitten
keilittene
keilitter
betennelse på eller i leppa
keilose
keilosen
keilosene
keiloser
tørre, oppsprukne lepper, særlig i munnvikene
keloid
keloidene
keloider
godartet arrsvulst i huden
keratin
keratinet
hornstoff i huden. Utgjør hovedbestanddelen i cellene i hud, hår og negler.
keratinisering
keratiniseringen
danning av hornsubstans i huden, forhorning av huden
keratitt
keratitten
keratittene
keratitter
keratitis
betennelse i hornhinnen
keratokonjunktivitt
keratokonjunktivitten
keratokonjunktivittene
keratokonjunktivitter
betennelse i hornhinnen og den ytterste bindehinnen til øyet
keratokonus
kjegleaktig fremdriving av hornhinnen, "spissing" av hornhinnen
keratolyse
keratolysen
oppbløting og oppløsing av hudens hornlag
keratolytikum
keratolytikumet
legemiddel som pålegges eller påsmøres huden og oppløser eller oppbløter hornlaget
keratopati
hornhinnesykdom eller skade som ikke er betennelse; avvik på hornhinnens utseende
ketoacidose
ketoacidosen
ketoacidosene
ketoacidoser
syreopphopning i urin og blod, særlig ved diabetes koma
ketonuri
ketoner i urinen, uttrykk for dårlig regulert diabetes, dvs. svært høyt blodsukker
kinetisk
kinetiske
bevegelses-
kjemoprofylakse
kjemoprofylaksen
kjemoprofylaksene
kjemoprofylakser
forebygging av sykdom ved at vedkommende bruker et legemiddel eller kjemisk stoff
kjemoreseptor
kjemoreseptoren
kjemoreseptorene
kjemoreseptorer
et føleorgan som registrerer bestemte kjemiske emner og endringer i deres konsentrasjon
kjemotaksis
bevegelse av mikrobe eller celle mot eller bort fra et sted, skyldes et kjemisk stoff som vanligvis skilles ut av en bakterie
kjernetemperatur
kjernetemperaturen
temperaturen i hjernen, brysthulen, bukhulen og blodet. Ved febermåling ønsker man at resultatet skal være så nært kjernetemperaturen som mulig
klimakterium
klimakteriet
overgangsalder
kliniker
klinikere
klinikeren
klinikerne
betegner vanligvis en lege som arbeider med pasienter, kan også brukes som fellesnavn om helsepersonell som arbeider med pasienter
klinisk
kliniske
pasientrettet
klinisk signifikant
Et resultat fra en studie som er viktig for pasientene. Det skilles mellom statistisk og klinisk signifikant (viktig). Et resultat kan godt være statistisk signifikant, men har liten klinisk interesse (er uviktig sett fra pasientens perspektiv)
klynge-randomisert forsøk
cluster randomisering
cluster randomised trial
et studieopplegg der en gruppe deltakere (pasienter) fordeles (randomiseres) til den samme behandlingen. F.eks. alle på samme sykehus, samme skole, samme landsby får den sammen behandlingen. Dette er en potensiell feilkilde ved et forsøk ("unit of analysis error")
KLL
kronisk lymfatisk leukemi
klonus
raske og livlige rykninger i en muskelgruppe, kan oppstå ved utløsning av reflekser
KMI
kroppsmasseindeks (vekt/høyde x høyde (i meter))
KML
kronisk myelogen leukemi
koagel
koaglene
koagler
koaglet
blodlever, blodklump
koagulase
koagulasen
f.eks. koagulase positiv, betegnelse på en time stafylokokk-bakterier som utskiller et stoff, koagulase, som gjør bakteriene ekstra sykdomsfremkallende
koagulasjon
koagulasjonen
koagulasjonene
koagulasjoner
levring av blodet, tilstopping av blodet
koagulasjonsfaktor
koagulasjonsfaktoren
koagulasjonsfaktorene
koagulasjonsfaktorer
når blodet levrer seg, koagulerer, skjer det som et resultat av at en rekke faktorer (koagulasjonsfaktorer) utløser en serie med reaksjoner som til slutt fører til blodlevring
koagulasjonstid
koagulasjonstiden
koagulasjonstidene
koagulasjonstider
den tiden det tar før en bestemt blodprøve levrer seg
koagulere
koagulerer
koagulering
koagulert
koagulerte
det at blodet levrer seg
koagulopati
koagulopatien
koagulopatiene
koagulopatier
forstyrrelse i blodets evne til å levre seg
koarktasjon
koarktasjonen
coarctatio
forsnevring av blodåre, medfødt
koarktasjon av aorta
forsnevring av en del av hovedpulsåren (aorta), som oftest i brystdelen av åren
kognitiv
kognitive
kognitivt
cognitiv
som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
kohort
cohort
En gruppe individer med samme karakteristika
kohortstudie
cohort studie
Et ikke-eksperimentelt studiedesign der man følger en gruppe mennesker (en kohort) over tid og ser hvordan ulike hendelser varierer i gruppen. Denne variasjonen i hendelser kan så granskes i forhold til risikofaktorer som f.eks. røyking - er det økt forekomst av en bestemt hendelse blant røkere sammenlignet med ikke-røkere? En kohort studie utført fremover (prospektivt) i tid er vanligvis mer pålitelig enn en studie utført bakover i tid (retrospektivt)
koilonyki
koilonykien
koilonykiene
koilonykier
deformitet, skjeforming av neglene
koitus
samleie
koklea
cochlea
sneglehuset i det indre øret
kolitt
colitten
kolitten
colittene
kolittene
colitter
kolitter
tykktarmsbetennelse
koksalgi
koksalgien
koksalgiene
koksalgier
smerter i hofteleddet
koksartrose
koksartrosen
koksartrosene
koksartroser
slitasjegikt i hofteleddet
koksitt
koksitten
koksittene
koksitter
leddbetennelse i hofteleddet
koksygektomi
koksygektomien
koksygektomiene
koksygektomier
fjerning av halebeinet
koksygodyni
koksygodynien
smerter i halebeinet
koksyks
halebeinet
kolangiografi
cholangiografien
kolangiografien
cholangiografi
røntgenundersøkelse av leveren og galleveiene
kolangiom
kolangiomene
kolangiomer
kolangiomet
cholangiom
cholangiomer
cholangiomet
svulst i gallegangen
kolangiopankreatikografi
kolangiopankreatikografien
kolangiopankreatikografiene
kolangiopankreatikografier
cholangiopankreatikografi
cholangiopankreatikografiene
cholangiopankreatikografier
cholangiopankreatikografien
røntgenundersøkelse av gallegang og utførselsgang til bukspyttkjertelen etter at et bøyelig rør (skop) er ført ned til gallegangsåpningen i tolvfingertarmen, kontrast sprøytes inn gjennom åpningen
kolangitt
kolangitten
kolangittene
kolangitter
cholangitt
cholangittene
cholangitter
betennelse i gallegangen
kolecystektomere
kolecystektomerer
kolecystektomering
kolecystektomert
kolecystektomerte
fjerne galleblæren
kolecystektomi
kolecystektomien
kolecystektomiene
kolecystektomier
fjerning av galleblæren
kolecystitt
kolecystitten
kolecystittene
kolecystitter
cholecystitt
cholecystitten
cholecystittene
cholecystitter
betennelse i galleblæren
kolecystolitiasis
cholecystolithiasis
stein i galleblæren, gir gallesteinssmerter om steinene sperrer for utløpet av galleblæren
koledochus
gallegangen
koledokolitiasis
koledocholitiasis
choledocholithiasis
choledocholitiasis
stein i gallegangen
kolektomere
kolektomerer
kolektomering
kolektomert
kolektomerte
fjerne tykktarmen
kolektomi
kolektomien
kolektomiene
kolektomier
fjerning av tykktarmen
kolelitiasis
kolelithiasis
cholelithiasis
cholelitiasis
gallestein
kolestase
cholestase
tilstopping eller blokkering av gallegangen med påfølgende galleopphopning i leveren
kolesteatom
kolesteatomene
kolesteatomer
kolesteatomet
forandring ved trommehinnen ved kronisk mellomørebetennelse
kolesterol
cholesterol
fettstoff. Nødvendig byggestein i kroppens strukturer, men et for høyt nivå er forbundet med økt risiko for avleiringer i blodkar og hjerte-/karsykdom
kolikk
takvise smerter
kolinerg
kolinerge
kolinergt
cholinerg
cholinerge
cholinergt
nerveender som skiller ut acetylkolin når et nervesignal overføres til en ny nerve, betyr at nervene tilhører det kolinerge system, dvs. parasympatikus
kolitt
kolitten
kolittene
kolitter
betennelse i tykktarmen
kollagen
kollagene
kollagent
collagen
collagene
collagent
protein som er en viktig bestanddel i bindevev (alt vev utenfor cellene)
kollagenose
kollagenosen
kollagenosene
kollagenoser
samlenavn på ulike sykdommer som er karakterisert ved forandringer i bindevevet
kollaps
sammenbrudd
kollateral
kollaterale
kollateralt
blodåre som går parallelt med en annen åre, et sideløp
kollateralkretsløp
kollateralkretsløpene
kollateralkretsløpet
ny blodforsyning som oppstår ved at små årer utvides og overtar funksjonen til en tiltetnet pulsåre
kolloid
kolloide
geléaktig
kolon
colon
tykktarm
kolonflora
mikroorganismene som holder til i tykktarmen. Som regel blir ordet brukt om bakteriestammene som normalt befinner seg her, og som lever i symbiose med tykktarmen
koloproktektomi
koloproktektomien
koloproktektomiene
koloproktektomier
fjerning av tykktarm og endetarm
kolorektal
kolorektale
kolorektalt
colorektal
colorektale
colorektalt
colorectal
vedrører tykktarm og endetarm
kolorektalkreft
kolorektalkreften
kreft i tykktarm og endetarm
kolostomi
kolostomien
kolostomiene
kolostomier
kunstig åpning fra tykktarmen og ut gjennom bukveggen
kolpitt
kolpitten
kolpittene
kolpitter
skjedekatar
kolposkop
kolposkopene
kolposkopet
kikkertinstrument som føres inn i skjeden for å granske mikroskopiske forandringer på livmorhalsen og livmortappen
KOLS
kols
kronisk obstruktiv lungesykdom, kronisk lungesykdom som er preget av trange luftrør/bronkier
koma
dyp bevisstløshet
komatøs
komatøse
komatøst
i dyp bevistløshet
komedon
komedonene
komedoner
komedonet
hvit eller svart "hudorm", tilstoppet talgkjertel, ses særlig ved akne
kommensal
kommensale
kommensalt
snylter
komminutt
komminutte
sundslått, knust (om bein)
kommissur
kommissuren
kommissurene
kommissurer
sammenføyning mellom to bein, f.eks. i skallen
kommunikant
kommunikanten
kommunikantene
kommunikanter
tverrgående vene som forbinder to vener, en ytre og en mere sentralt, f.eks. i leggen
komorbid
komorbide
samtidig annen sykdom
komorbiditet
komorbiditeten
annen samtidig sykdom
komparativ
komparative
komparativt
sammenliknende
komparent
komparenten
komparentene
komparenter
slektning, kjenning
komparentopplysninger
informasjon om sykdomsbilde, sykdomsutvikling, ev. hendelsesforløpet ved skader, - gitt av en person som kjenner pasienten
kompartmentsyndrom
kompartmentsyndromene
kompartmentsyndromer
kompartmentsyndromet
muskellosjesyndrom
kompatibel
kompatibelt
kompatible
forlikelig
kompatibilitet
kompatibiliteten
som samsvarer
kompensasjon
kompensasjonen
kompensasjonene
kompensasjoner
som oppveies av noe annet
kompetitiv
kompetitive
kompetitivt
competitiv
competitive
konkurrerende
kompleks
komplekse
sammensatt
komplement
komplementene
komplementer
komplementet
et stoff i blodet som er nødvendig for at et antistoff skal klare å uskadeliggjøre et antigen
komplementær
komplementære
komplementært
supplerende
komponent
komponenten
komponentene
komponenter
bestanddel
kompresjonsbrudd
beinbrudd som innebærer at beinet er trykket sammen, klemt sammen. Et typisk eksempel er kompresjonsbrudd i en ryggvirvel.
kompresjonsfraktur
kompresjonsfrakturen
kompresjonsfrakturene
kompresjonsfrakturer
beinbrudd der beinet er trykket sammen, gjelder vanligvis beinbrudd i ryggvirvlene
kompulsjon
kompulsjonen
kompulsjonene
kompulsjoner
tvangshandling(er)
kondritt
kondritten
kondrittene
kondritter
betennelse i brusk
kondrolyse
kondrolysen
chondrolyse
chondrolysen
ødeleggelse av brusk, brusknekrose
kondromalasi
chondromalasi
oppmykning av brusk, skader på brusk, f.eks. på undersiden av patella
konduksjon
konduksjonen
konduksjonene
konduksjoner
ledning
kondyl
kondylen
kondylene
kondyler
avrundet fremspring på et bein, brukes oftest om bein ved albuen og kneleddet
kondylom
kondylomene
kondylomer
kondylomet
condylom
condyloma
kjønnsvorter, vorteaktig utvekst på kjønnsdeler pga. virus
konfidensintervall
confidence interval
(CI) 95% konfidensintervallet for en studie vil inneholde 95% av resultatene fra studier med samme størrelse og design i den samme befolkningen (populasjonen). Litt forenklet sier man at den "sanne" effekten av en behandling har en 95% sjanse for å havne innenfor konfidensintervallet. Et bredt konfidensintervall forteller at det er stor usikkerhet om resultatet. Et snevert konfidensintervall forteller at resultatet er presist, det er stor sikkerhet om resultatet.
konfunderende variabel
confounder
En variabel sies å være konfunderende når den er assosiert med både effektvariabelen og en forklaringsvariabel
konfusjon
konfusjonen
konfusjonene
konfusjoner
forvirring
kongenital
kongenitale
kongenitalt
kongenitte
medfødt
kongestiv
kongestive
kongestivt
økt blodtilførsel til organ, stuvning, opphopning
konisasjon
konisasjonen
konisasjonene
konisasjoner
kileoperasjon
konisering
koniseringen
koniseringene
koniseringer
conisere
coniserer
conisering
conisert
coniserte
fjerning av en konisk vevsbit. Brukes som regel som betegnelse på et inngrep på livmorhalsen (ved alvorlige celleforandringer) hvor en liten bit av denne fjernes
konjugasjon
konjugasjonen
konjugasjonene
konjugasjoner
befrugtningsform hos f.eks. bakterier
konjugert
konjugerte
forent, korresponderende
konjunktiva
øyets bindehinne, den ytterste slimhinnen som kler innsiden av øyelokkene og øyeeplet frem til hornhinnen
konjunktivitt
konjunktivitten
konjunktivittene
konjunktivitter
conjunctivitt
conjunctivitten
betennelse i øyets bindehinne, den ytterste øyehinnen (kler innsiden av øyelokk og det hvite av øyeeplet)
konkomitans
concomitans
ledsagtende, uadskillelig samvær
konkordans
konkordens
samsvar
konkrement
konkrementene
konkrementer
konkrementet
stein, forsteining
konsensus
enighet
konsepsjon
konsepsjonen
konsepsjonene
konsepsjoner
concepsjon
befruktning
konservere
konserverer
konservering
konservert
konserverte
bevare/ bevaring
konstitusjon
konstitusjonen
konstitusjonene
konstitusjoner
en persons kroppslige og sjelelige støpning/bygning
konstitusjonell
konstitusjonelle
konstitusjonelt
nedarvet
konstrigere
konstrigerer
konstrigert
konstrigerte
sammensnøre, innsnevre, tilstramme
konstriksjon
konstriksjonen
konstriksjoner
konstriksjonene
sammensnøring, innsnevring, tilstramming
konstriktiv
konstriktive
konstriktivt
sammensnørende
konsultasjon
konsultasjonen
konsultasjonene
konsultasjoner
råd, møte mellom lege og pasient
kontagiøs
kontagiøse
kontagiøst
smittsom
kontaktdermatitt
kontaktdermatitten
kontaktdermatittene
kontaktdermatitter
eksem som skyldes direkte kontakt med et stoff som utløser utslettet
kontakteksem
kontakteksemet
hudreaksjon, eksem, som utløses av man har kommet i direkte kontakt med et giftstoff eller et stoff man reagerer allergisk på
kontaminasjon
kontaminasjonen
kontaminasjonene
kontaminasjoner
smitten
kontaminere
kontaminerer
kontaminering
kontaminert
kontaminerte
smitte/smitting, forurenset med smittestoff
kontinuerlig
kontinuerlige
vedvarende
kontrahere
kontraherer
kontrahering
kontrahert
kontraherte
trekke sammen/ sammentrekning
kontraindikasjon
kontraindikasjonen
kontraindikasjonene
kontraindikasjoner
forhold som taler imot et inngrep eller en behandling
kontraksjon
kontraksjonen
kontraksjonene
kontraksjoner
sammentrekning
kontraksjonsevne
kontraksjonsevnene
kontraksjonsevner
kontraksjonsevnen
sammentrekningsevne
kontraktil
kontraktile
kontraktilt
som har evnen til å trekke seg sammen
kontraktilitet
kontraktiliteten
evnen til å trekke seg sammen
kontraktur
kontrakturen
kontrakturene
kontrakturer
manglende bevegelighet, ledd som har tilstivnet, skyldes skrumpning av leddkapsel, sener, muskler
kontralateral
kontralaterale
kontralateralt
som gjelder motsatt side
kontrast
kontrasten
kontrastene
kontraster
stoff som gir skygge ved røntgenfotografering
kontrastmiddel
kontrastmidlene
kontrastmidler
kontrastmidlet
stoff som gir skygge ved røntgenfotografering
kontusjon
kontusjonen
kontusjonene
kontusjoner
stump vevsskade
konvensjonell
konvensjonelle
konvensjonelt
alminnelig
konversjon
konversjonen
konversjonene
konversjoner
omdannelse
konvulsjon
konvulsjonen
konvulsjonene
konvulsjoner
krampe
koordinasjon
koordinasjonen
koordinasjonene
koordinasjoner
samordning, det harmoniske samspill mellom f.eks. muskler ved utførelse av bevegelser
koordinere
koordinerer
koordinering
koordinert
koordinerte
samordne/ samordning
kopiøs
kopiøse
kopiøst
rikelig
koprografi
skrevne obskøniteter
koprolali
coprolali
obskøne ord eller setninger, banning
kopropraksi
obskøne gester
korea
se chorea
kornea
hornhinnen
korneal
korneale
kornealt
som har med hornhinnen å gjøre
korntang
korntangen
korntengene
korntenger
gripetang med riflete gripeflater
koroiditt
koroiditten
koroidittene
koroiditter
betennelse i øyets årehinne
koronar
koronare
koronart
coronar
coronare
coronart
som har med kransårene å gjøre, pulsårene utenpå hjertet som forsyner hjertemuskelen med blod
koronarangiografi
koronarangiografien
koronarangiografiene
koronarangiografier
kontrastundersøkelse av hjertets pulsårer (utenpå hjertet)
koronarangioplastikk
koronarangioplastikken
koronarangioplastikkene
koronarangioplastikker
inngrep der trange eller blokkerte pulsårer utenpå hjertet blokkes opp via et kateter som føres opp via blodårer
koronararterie
koronararterien
koronararteriene
koronararterier
pulsåre utenpå hjertet som forsyner et bestemt område av hjertet med oksygenrikt blod
koronaremboli
koronarembolien
koronaremboliene
koronarembolier
blodpropp i en koronararterie, en av hjertets pulsårer som er ansvarlig for blodforsyningen til et bestemt område av hjertet
koronarinsuffisiens
koronarinsuffisiensen
koronarinsuffisiensene
koronarinsuffisienser
nedsatt blodstrøm i koronararterie, dvs. en av hjertets pulsårer; medfører oksygenmangel til hjertemuskelen og gir angina pectoris eller hjerteinfarkt
koronarsklerose
koronarsklerosen
koronarsklerosene
koronarskleroser
åreforkalking i hjertets pulsårer, koronararteriene
koronarspasme
koronarspasmen
forbigående innsnevring i hjertets blodårer, medfører nedsatt blodtilførsel (oksygentilførsel) til hjertemuskulaturen
koronarstenose
koronarstenosen
koronarstenosene
koronarstenoser
innsnevring eller total blokkering av en av hjertets pulsårer, en koronararterie, som følge av åreforkalking (arteriosklerose)
koronarsykdom
koronarsykdommen
koronarsykdommene
koronarsykdommer
hjertesykdom pga. nedsatt blodforsyning gjennom hjertets pulsårer (koronararteriene); gir oksygenmangel til hjertemuskelen og medfører angina pectoris og/eller hjerteinfarkt
koronarsyndrom
Akutt koronarsyndrom er en fellesbetegnelse på ustabil angina pectoris og hjerteinfarkt
koronartrombose
koronartrombosen
koronartrombosene
koronartromboser
tilstopping av en av hjertets pulsårer, en koronararterie, pga. av en blodlevring (trombose) som dannes på stedet
korpus
kropp
korpuskel
korpusklen
korpusklene
korpuskler
liten gjenstand, korn
korreksjon
korreksjonen
korreksjonene
korreksjoner
justering, oppretting
korrelasjon
korrelasjonen
korrelasjonene
korrelasjoner
innbyrdes forhold
korrespondere
korresponderer
korrespondering
korrespondert
korresponderte
som henger sammen med
korrosiv
korrosive
korrosivt
etsende
korsbånd
korsbåndene
korsbåndet
sterke leddbånd inne i kneleddet
korteks
bark, brukes f.eeks. om hjernebark
kortikal
kortikale
kortikalt
cortical
corticale
corticalt
bark - f.eks. det ytre harde laget på et bein; ev. som har med hjernebark eller binyrebark å gjøre
kortikoid
kortikoidene
kortikoider
kortikoidet
binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner
kortikosteroid
kortikosteroidene
kortikosteroider
kortikosteroidet
binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner. Det skilles mellom tre hovedtyper kortikosteroider: Mineralkortikoider, som kontrollerer konsentrasjonen og balansen av ulike kjemikalier i kroppen din. De hindrer blant annet at for mye natrium og vann tapes i urinen. Glukokortikoidene, som har en rekke oppgaver. En er å bidra til å omdanne karbohydrater som stivelse, til energikilden glykogen i leveren din. De har også en sentral rolle i kroppens forsvarsverk mot betennelser. Kjønnshormoner består av mannlige hormoner som kalles androgener (testosteron) og kvinnelige hormoner som kalles østrogen og progesteron. Disse hormonene påvirker kjønnsmodningen og kjønnsdriften.
kortikotropin
kortikotropinene
kortikotropiner
kortikotropinet
ACTH. Er et hormon som skilles ut av hypofysen. Det stimulerer og styrer produksjonen av hormoner i binyrene.
kortisol
kortisolet
det viktigste kortisonet, dannes i binyrebarken og produksjonen stimuleres av ACTH
kortison
kortisonene
kortisoner
kortisonet
binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner
kostafraktur
kostafrakturen
kostafrakturene
kostafrakturer
brudd i ribbein
kostalbue
kostalbuen
kostalbuene
kostalbuer
nedre ribbenskant, nedre kant av brystkassen
kostokondral
kostokondrale
kostokondralt
overgangen mellom den beinede og bruskete delen av ribbeina på fremsiden av brystet
kranial
kraniale
kranialt
som gjelder hodeskallen
kraniocefali
craniocefali
craniocephali
skjevskallethet. Kan oppstå hos spedbarn som nokså konstant ligger med hodet vridd i en bestemt retning.
kraniosynostose
for tidlig lukning av hjerneskallens sømmer (suturer)
kraniotabes
craniotabes
oppmykning av hele eller deler av issebena i skallen, som regel et tegn på rakitt
kraniotomere
kraniotomerer
kraniotomert
kraniotomerte
lage hull på hodeskallen
kraniotomi
kraniotomien
kraniotomiene
kraniotomier
lage hull på hodeskallen
kranium
kranier
kraniet
kraniene
hodeskalle
kranofacial synostose
kraniofaciale synostoser
for tidlig lukning av skallens sømmer samt endringer i mellomansiktets vekst i fosterstadiet
kreatinin
kreatininet
nedbrytningsstoff som kan måles i blodet, er en følsom prøve for nyrefunksjon
krepitasjon
krepitasjonen
krepitasjonene
krepitasjoner
knitring, f.eks. når beinpiper i et beinbrudd gnisser mot hverandre, eller betegnelse på en fremmedlyd som kan høres over lungene gjennom stetoskop - uttrykk for væskeblærer i lungene
kribriform
kribriforme
kribriformt
kribrøs
cribriforme
silliknende, med mange små hull
kriterium
kriteriene
kriterier
kriteriet
krav, betingelse
kromogranin A
et protein som kan isoleres fra hormonproduserende celler, måles i utredningen av hormonproduserende svulster
kromosom
kromosomene
kromosomer
kromosomet
bærere av arveanlegg (gener) inne i cellekjernen
kronisk
kroniske
vedvarende sykdomstilstand
kronotrop
kronotrope
kronotropi
kronotropt
chronotrope
chronotropi
chronotropt
chronotrop
legemidler som reduserer (negativ kronotropi) eller øker (positiv kronotropi) hjertefrekvensen, senker pulsen
kronotrop virkning
påvirkning av tiden eller hastigheten for en muskelkontraksjon, brukes bl.a. om legemidler som påvirker hjerterytmen
kroppsmasseindeks
kroppsmasseindeksen
faktor som er forholdet mellom vekt i kg og høyden i meter i 2. potens
krummerik
penis som bøyer seg ved ereksjon
krupp
betennelse i nedre del av svelget der slimhinnen hovner opp og kan skape pusteproblemer, gir karakteristisk gjøende hoste
kryokirurgi
kryokirurgien
kirurgisk inngrep som baserer seg på nedfrysing av vevet med flytende nitrogen (ca. - 170C)
kryopresipitat
kryopresipitatene
kryopresipitater
kryopresipitatet
utfelling av emne etter nedkjøling av en oppløsning
kryoterapi
kryoterapien
kryoterapiene
kryoterapier
cryoterapi
cryoterapien
behandling basert på frysing, frysebehandling
kryptogen
kryptogene
kryptogenetisk
kryptogenetiske
kryptogent
ukjent opphav
kryptorkisme
fravær av en eller begge testiklene i pungen
krysningsfenomen
krysningsfenomenene
krysningsfenomener
krysningsfenomenet
kryssingsfenomen
kryssingsfenomenene
kryssingsfenomener
kryssingsfenomenet
vene som delvis klemmes igjen der den krysses av en arterie, kan ses i øyebunnen ved høyt blodtrykk
kryssallergi
kryssallergien
kryssallergiene
kryssallergier
allergi overfor ulike stoffer som minner om hverandre; reagerer du på det ene stoffet, så reagerer du også på det andre
kryssimmunitet
kryssimmuniteten
kryssimmunitetene
kryssimmuniteter
motstandsdyktighet overfor bakterie som minner om bakterie man tidligere har vært smittet med
krystalluri
krystallurien
krystalluriene
krystallurier
krystaller i urinen
kubital
kubitale
kubitalt
i albuen
kumulasjon
kumulasjonen
kumulasjonene
kumulasjoner
opphoping
kumulativ
kumulative
kumulativt
totalsum
kunnskapsnivå
NKNKNK I forskning: Kvaliteten på forskning bestemmes bla.a. ved å vurdere forskningsmodellen som benyttes. Forskning på nivå 1a er av høyeste kvalitet, mens forskning av dårligste kvalitet regnes til nivå 4
kurativ
kurative
kurativt
curativ
curative
curativt
helbredende
kurvatur
kurvaturen
kurvaturene
kurvaturer
bue, bøyg
Kussmaul respirasjon
Langsom, påfallende dyp innpusting etterfulgt av en kort og hurtig utpusting. Tilstanden ses først og fremst ved diabeteskoma.
kutan
kutane
kutant
hud-
kvadriplegi
kvadriplegien
kvadriplegiene
kvadriplegier
lammelse av alle fire lemmene
kvalitativ
kvalitative
kvalitativt
som har med kvalitet å gjøre
kvantitativ
kvantitative
kvantitativt
som har med mengde å gjøre
kvartær
kvartære
kvartært
fjerde, dannet av fire
kyfose
kyfosen
kyfosene
kyfoser
pukkel på ryggen, økt krumming av ryggen (jfr."krumrygget")
kyfoskoliose
kyfoskoliosen
kyfoskoliosene
kyfoskolioser
ryggskjevhet både i planet foran/bak og i sideplanet
kynner
kynnere
kynneren
kynnerne
smårier i siste del av svangerskapet

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.