Medisinsk ordliste - l

labia major
de store kjønnsleppene
labia minor
de små kjønnsleppene
labial
labiale
labialt
som har med lepper å gjøre
labil
labile
labilt
labilitet
ustabil
labyrintitt
labyrintitten
labyrintittene
labyrintitter
betennelse i labyrinten, likevektsorganet i det indre øret
lacrimal
lacrimale
lacrimalt
tåre-
LADA
"latent autoimmune diabetes of the adult", undergruppe av type 1 diabetes
lakrimal
lakrimale
lakrimalt
som har med tårer å gjøre
laksantia
avføringsmiddel
lakserende
avførende
laktase
laktasen
laktasene
laktaser
stoff (enzym) som spalter melkesukker slik at det kan tas opp i blodet fra tarmen
laktasjon
laktasjonen
laktasjonene
laktasjoner
melkeproduksjon, amming
laktat
laktatet
melkesyre, kan måles i blodet
laktose
laktosen
melkesukker
laktoseintoleranse
laktoseintoleransen
reaksjon på inntak av melk som skyldes at tarmen har for lite av det stoffet (enzymet laktase) som skal bryte ned melkesukkeret, gir bl.a. mageplager
laktulose
laktulosen
avføringsmiddel som består av et disakkarid (sukker)
lamina
tynn plate
laminektomi
laminektomien
laminektomiene
laminektomier
operasjonsmetode der man fjerner en del av en ryggvirvel for å gi bedre plass til ryggmargen
Langerhans
Paul Langerhans (1847-88) oppdaget de "Langerhanske" øyer i bukspyttkjertelen og de Langerhanske celler som kan være opphav til histiocytose (de to celletypene har ingenting med hverandre å gjøre)
lanugo
lanugohår
dunhår, fjon, mykt hår som dannes på kroppen til fosteret i fra 4. til 9. fostermåned. Lanugohårene forsvinner vanligvis i løpet av det første leveåret.
laparocentese
laparocentesen
innstikk med nål gjennom bukveggen med formål å tappe ut væske fra buken
laparoskopi
laparoskopien
laparoskopiene
laparoskopier
innsyn i bukhulen ved at et tynt rør med belysning føres gjennom bukveggen, gass blåses inn for å "blåse opp" buken og øke oversiktligheten
laparotomi
laparotomien
laparotomiene
laparotomier
kirurgisk inngrep gjennom bukveggen og inn i buken
lapis
etsende middel, sølvnitrat
laryngeal
laryngeale
laryngealt
som gjelder strupen
laryngektomere
laryngektomerer
laryngektomert
laryngektomerte
fjerne strupen med stemmebåndene, kreftoperasjon
laryngektomi
laryngektomien
laryngektomiene
laryngektomier
operasjon der man fjerner strupen med stemmebåndene, kreftoperasjon
laryngitt
laryngitten
laryngittene
laryngitter
betennelse i slimhinnen i strupen; hos barn krupp, kan gi pustevansker og gjøende hoste
laryngoskop
laryngoskopene
laryngoskopet
instrument til å se ned i strupen med
laryngostomi
operasjon der det lages et hull inn til luftrøret gjennom huden
laryngotrakeal
laryngotrakeale
laryngotrakealt
som gjelder strupen og luftrøret
larynks
strupen
larynksspasme
larynksspasmen
larynxspasme
larynxspasmen
sammentrekning av luftrøret i området for stemmebåndene, blokkering av luftrøret
larynx
strupen
laserasjon
laserasjonen
laserasjonene
laserasjoner
rift, sundriving
LASIK
(laser in situ keratomileusis) er den dominerende operasjonsmetoden for brytningsfeil i øyet, f.eks. nærsynthet
latenstid
latenstiden
latenstidene
latenstider
tiden fra stimulering til det skjer noe, ventetid
lateral
laterale
lateralt
til siden
lateralisere
lateraliserer
lateralisering
lateralisert
lateraliserte
bevege mot siden
lavage
vasking eller skylling ved å helle inn væske i f.eks. endetarmen eller magesekken
lavement
vasking eller skylling ved å helle inn væske i f.eks. endetarmen eller magesekken
lavvirulent
lavvirulente
redusert infeksjonsrisiko
laxans
avføringsmiddel
LCH
Langerhans celle histiocytose
LCT
LCT-fett
"long chain triglycerides", lange fettsyrer
LD
laktat dehydrogenase, et stoff som skilles ut ved vevsskade, kan måles, brukes bl.a. i diagnostikken av hjerteinfarkt
LDL-kolesterol
LDL-kolesterolet
low density lipoprotein, det "ugunstige" kolesterolet, høye verdier betyr økt risiko for hjertekarsykdom
LE
lungeemboli
leddleppe
leddleppen
Leppe av fiberbrusk i leddhinna langs kanten av ei leddflate
lederbar
lederbare
lederbart
sårbar, lar seg lett skade
Lehrmittes tegn
opplevelse av elektrisk støt nedover ryggkanalen ved bøyning i nakken
leiomyom
leiomyomene
leiomyomer
leiomyomet
godartet svulst utgående fra glatt muskulatur, f.eks. i livmoren (heter da myom)
leiomyosarkom
leiomyosarkomene
leiomyosarkomer
leiomyosarkomet
ondartet svulst utgående fra glatt muskulatur
lentigo
fregne
lentikulær
lentikulære
lentikulært
linseformet/hørende til øjets linse
lepra
spedalskhet
leptosom
høy, slank (tynn)
lesjon
lesjonen
lesjonene
lesjoner
skade
letal
letale
letalt
dødelig
letalitet
letaliteten
letalitetene
letaliteter
dødelighet
letargi
letargien
letargiene
letargier
apati, søvnlignende sløvhetstilstand
letargisk
letargiske
apatiske, sløve
leukemi
leukemien
leukemiene
leukemier
blodkreft, ondartet sykdomsgruppe med utilstrekkelig modning av visse elementer i det hvite blodbildet
leukemoid
leukemoide
leukemoid reaksjon, blodbilde som ligner på leukemi ved infeksjonssykdom
leukocytisk
leukocytiske
tilhørende de hvite blodlegemer
leukocytose
leukocytosen
økt antall hvite blodlegemer
leukocytt
leukocytten
leukocyttene
leukocytter
hvitt blodlegeme
leukokori
hvit pupille
leukopeni
leukopenien
nedsatt antall hvite blodlegemer
leukoplaki
hvite, permanente flekker på slimhinnene
levercirrhose
levercirrhosen
skrumplever
LH
luteiniserende hormon (LH), kjønnshormon fra hypofysen som er med og styrer menstruasjonscyklus gjennom å påvirke produksjonen av østrogen og progesteron i eggstokker og binyrer.
LHL
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
libido
kjønnsdrift
lichenisering
lichenifisering
lichenifiseringen
lichenifisert
lichenifiserte
licheniseringen
lichenisert
licheniserte
hudfortykkelse som følge av betennelse forårsaket av vedvarende kløe og irritasjon av huden, f.eks. ved nevrodermatitt
lien
milten
lienal
lienale
lienalt
som har med milten å gjøre
lig.
ligamentum, leddbånd
ligament
ligamentene
ligamenter
ligamentet
leddbånd
ligamentum
leddbånd
ligatur
ligaturen
ligaturene
ligaturer
avsnøring av blodårer, betegner også tråden som brukes til dette
ligere
ligerer
ligert
ligerte
snøre av, lukke et blodkar ved å knyte det igjen
ligering
ligeringen
avsnøring, avstenging av et blodkar ved å knyte det igjen med en tråd
liggesår
sår som skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et beinfremspring
likelihood ratio
sannsynlighetsforhold
Ratio av sannsynligheten for at et individ i en gitt populasjon (f.eks. med en bestemt sykdom) har et bestemt testresultat versus sannsynligheten for at et individ uten den aktuelle sykdommen har det samme prøveresultatet
likvoré
likvore
liquorhe
Lekkasje av cerebrospinalvæske, oftest til nesen, men noen ganger til øret
limbisk
rand-
limbus
kant, brem, rand. Eks. lumbus corneae - grensen mellom hornhinnen og bindehinnen/senehinnen
lineær
lineære
lineært
rett
lingua
tungen
lingual
linguale
lingualt
som har med tungen å gjøre
liniment
linimentene
linimenter
linimentet
flytende legemiddel til utvortes bruk
lipase
lipasen
lipasene
lipaser
fettspaltende enzym
lipid
lipidene
lipider
lipidet
fettstoff
lipodystrofi
lipodystrofien
medfødt eller ervervet forstyrrelse karakterisert ved enten fullstendig eller delvis mangel på fettvev (lipoatrofi)
lipom
lipomene
lipomer
lipomet
godartet svulst utgående fra fettvev
lipoprotein
lipoproteinene
lipoproteiner
lipoproteinet
fett- og proteinforbindelser
liquor
væske, ev. mikstur (som legemiddel)
litotomi
litotomien
litotomiene
litotomier
operasjon for å fjerne en stein
litotripsi
litotripsien
litotripsiene
litotripsier
steinknusing
livedo
total eller flekkvis blåfarging av huden
LMWH
low molekular weight heparin
lobektomi
lobektomere
lobektomerer
lobektomering
lobektomert
lobektomerte
lobektomien
lobektomiene
lobektomier
fjerning av en lapp, f.eks. en lungelapp eller leverlapp
lobotomi
lobotomien
lobotomiene
lobotomier
gjennomskjæring av det hvite hjernevevet i pannelappen, behandlingsmåte i psykiatrien
lobus
lapp, f.eks. en del av lungen eller leveren
loci
områder, flertall av locus
locus
område
logoped
logopeden
logopedene
logopeder
behandler av talefeil
logopedi
logopedien
behandling av talefeil
lokomotorisk
lokomotoriske
som har sammenheng med kroppens bevegelsesapparat
lordose
lordosen
ryggsvai
LPK
leukocyttpartikkelkonsentrasjon, uttrykk for antall hvite blodlegemer (leukocytter) i blodet
LR
LR-
LR+
"likelihood ratio". LR+ uttrykker odds for at en gitt test (eller nivå av en test) forekommer hos en pasient med (i forhold til en pasient uten) den aktuelle tilstanden. LR- uttrykker odds for at en gitt test (eller nivå av en test) forekommer hos en pasient uten den aktuelle tilstanden.
lues
syfilis
luetisk
luetiske
syfilitisk
luftemboli
luftembolien
luftemboliene
luftembolier
luftbobler i blodet
luksasjon
luksasjonen
luksasjonene
luksasjoner
ute av ledd
lumbago
vondt i nedre del av ryggen
lumbal
lumbale
lumbalt
i lenderyggen
lumbalcolumna
lenderyggen
lumbalkolumna
lenderyggen
lumbalpunksjon
lumbalpunksjonen
lumbalpunksjonene
lumbalpunksjoner
innstikk i ryggmargsrommet gjennom huden og mellom to virvler i lenderyggen, enten for å ta ut spinalvæske eller for å sette bedøvelse
lumbosakral
lumbosakrale
lumbosakralt
som gjelder lenderygg og korsrygg
lumen
det innvendige hulrommet i rør eller rørformede dannelser, f.eks. i blodåre eller i tarm
lungeemboli
lungeembolien
lungeemboliene
lungeembolier
blodpropp i lungene
lungeinfarkt
lungeinfarktene
lungeinfarkter
lungeinfarktet
område av lungene som har mistet blodforsyningen pga. blodpropp
lungeinfiltrat
lungeinfiltratene
lungeinfiltrater
lungeinfiltratet
fortetning i lungen
lungeødem
lungeødemene
lungeødemer
lungeødemet
kritisk utslag av akutt hjertesvikt der væske siver ut i lungevevet og "drukner" lungene
lunula
er den hvite bueformede opasiteten ved den indre enden av neglen
luteal
luteale
lutealt
som har med den gule flekken i eggstokkene å gjøre
luteiniserende
luteiniserende hormon (LH), kjønnshormon fra hypofysen som er med og styrer menstruasjonscyklus
luxatio
ute av ledd
lymfadenitt
lymfadenitten
lymfadenittene
lymfadenitter
betennelse i lymfekjertel
lymfadenopati
lymfadenopatien
lymfadenopatiene
lymfadenopatier
sykdom i lymfeknutene, betegner ofte lymfeknuteforstørrelser ved infeksjoner og kreftsykdom
lymfangitt
lymfangitten
lymfangittene
lymfangitter
betennelse i lymfeåre
lymfatisk
lymfatiske
som har med lymfevevet å gjøre
lymfatisk leukemi
blodkreft som skriver seg fra lymfeceller (lymfoblaster)
lymfocytisk
lymfocytiske
tilhørende lymfocytter (en type hvite blodlegemer)
lymfocytt
lymfocytten
lymfocyttene
lymfocytter
hvit blodcelle, utgjør 20-50% av alle de hvite blodcellene, er særlig virksomme ved kroniske infeksjoner
lymfødem
lymfødemet
lymfeødem
hevelse i en arm eller et ben pga. blokkering av lymfeveiene slik at væske og lymfe hoper seg opp
lymfogen
lymfogene
lymfogent
som gjelder lymfeårer og lymfevev
lymfom
lymfomene
lymfomer
lymfomet
ondartet svulst som har sitt utspring i lymfevev
lymfosarkom
lymfosarkomene
lymfosarkomer
lymfosarkomet
vondartet svulst utgående fra lymfevev
lyse
lysen
oppløsning
lytisk
lytiske
oppløsende

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.