Medisinsk ordliste - m

macerasjon
macerasjonen
fuktig oppløsning av vev (evt. foster)
macula
flekk (utslett), macula retinae = den gule flekken på netthinnen - stedet for det skarpeste synet
maculopapuløs
makulopapuløse
makulopapuløst
utslett preget av flekker som ofte er litt hevede over hudflaten
MADRS
spørreskjema til å bedømme grad av depresjon
makel
makelen
maklene
makler
flekk (utslett)
makrocytose
makrocytosen
tilstand der de røde blodcellene er forstørret
makrocytt
makrocytten
makrocyttene
makrocytter
forstørret rød blodcelle
makrofag
makrofagen
makrofagene
makrofager
cellegruppe som har stor evne til å ta opp i seg, sluke, skadelige stoffer som bakterier, syke celler, svulstceller
makroglossi
macroglossi
stor tunge
makrolid
makrolider
en gruppe antibiotika som omfatter erytromycin, spiramycin, klaritromycin, azitromycin - og som særlig brukes ved luftveisinfeksjoner
makroskopisk
makroskopiske
som kan ses med det blotte øye, eks. makroskopisk hematuri, blod i urinen som ses med det blotte øye
makula
flekk
makuladegenerasjon
maculadegenerasjon
som regel aldersforandringer med skade på netthinnen i det området av netthinnen som har størst tetthet av "synsceller". Den hyppigste årsaken til blindhet.
makulopati
makulopatien
forstadier til aldersavhengig makuladegenerasjon. Pasienten har normalt syn, og tilstanden diagnostiseres ved påvisning av sentrale øyebunnsforandringer
makuløs
makuløse
makuløst
flekkete
malabsorpsjon
malabsorpsjonen
nedsatt opptak av næringsstoffer fra tarmen
malasi
malasien
malasiene
malasier
oppløsning
malformasjon
malformasjonen
malformasjonene
malformasjoner
misdannelse
malign
maligne
malignt
ondartet
malignitet
maligniteten
grad av ondartethet
Malingering
Bevisst sykdomssimulering
malleol
malleolen
malleolene
malleoler
ankelknoke
Mallet
egentlig Mallet finger, dropfinger, ytterleddet på en finger lar seg ikke strekke ut fordi senen har løsnet fra det ytre beinet i fingeren og har ofte revet med seg en liten bit av beinet
malleus
ørebein som er festet til trommehinnen, hammeren
malnutrisjon
malnutrisjonen
malnutrisjonene
malnutrisjoner
feilernæring
malokklusjon
malokklusjonen
malokklusjonene
malokklusjoner
feil sammenbitt (tennene)
malposisjon
malposisjonen
malposisjonene
malposisjoner
feilstilling
malrotasjon
malrotasjonen
malrotasjonene
malrotasjoner
feil vridning
MALT
MALT-lymfom
mucosa-associated lymphoid tissue, er en spesiell form for lymfom (lymfeknutekreft)
mamillarlinje
mamillarlinjen
mamillarlinjene
mamillarlinjer
en tenkt, loddrett linje gjennom brystvorten
mamillen
brystvorten
mamma
mammae
brystet
mammaplastikk
mammaplastikken
mammaplastikkene
mammaplastikker
operasjon der formen på brystene endres
mammografi
mammografien
mammografiene
mammografier
røntgenundersøkelse av brystkjertelen
mandibel
mandibelen
mandiblene
mandibler
underkjeven
mandibula
underkjeven
mandrin
mandrinen
mandrinene
mandriner
stiv tråd som føres inn i et kateter for å gjøre det stivt når en stikker gjennom huden eller fører kateteret innover i en blodåre, fjernes når kateteret er på plass
mane
om morgenen
mani
manien
maniene
manier
unormal oppstemthet og uro
manifest
manifeste
tydelig
manifestasjon
manifestasjonen
manifestasjonene
manifestasjoner
tegn
manifestere
manifesterer
manifestering
manifestert
manifesterte
markere, vise
manipulasjon
manipulasjonen
manipulasjonene
manipulasjoner
påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk
manisk
maniske
unormalt oppstemt
manometer
manometeret
manometre
manometrene
trykkmåler
manometri
manometrien
manometriene
manometrier
trykkmåling
mansjett
mansjetten
mansjettene
mansjetter
gummiballong inne i en tøylomme som det blåses luft inn i, brukes bl.a. ved blodtrykksmåling for å klemme rundt armen, ev. for å klemme av blodforsyningen
MAO
monoaminooksidase, et enzym som bryter ned signalstoffer som adrenalin, noradrenalin, dopamin og andre katekolaminer; hemming av MAO har gunstig effekt på depresjon
MAOH
irreversible hemmere av MAO-A og MAO-B (monoaminoksidase)
Marevan
blodfortynnende middel
marginal
marginale
marginalt
på grensen; marginal effekt = liten effekt
margo
kant
marisk
marisken
mariskene
marisker
hudlapp ved endetarmsåpningen, rest etter en hemoroide
marsupialisering
marsupialisasjon
marsupialisasjonen
marsupialiseringen
operasjonsmetode der et hulrom (cyste) åpnes vidt og kantene sys fast til huden, tarmslimhinnen eller annen overflate
maserasjon
maserasjonen
oppløsning av huden, f.eks. i forbindelse av oppbløting av huden
maserere
masererer
maserering
maserert
masererte
gjøre bløt, oppløse; f.eks. oppløsning av huden hvis den er lenge i vann
mastalgi
mastalgien
smerter i brystet (brystkjertelen)
mastcelle
mastcellen
mastcellene
mastceller
stor kornholdig celle, som finnes i store mengder i bindevev og granulasjonsvev, skiller ut histamin som påvirker nærliggende blodårer
mastektomi
mastektomere
mastektomerer
mastektomering
mastektomert
mastektomerte
mastektomien
mastektomiene
mastektomier
fjerning av brystet
mastikasjon
mastikasjonen
tygging
mastitt
mastitten
mastittene
mastitter
brystkjertelbetennelse
mastodyni
mastodynien
smerter i brystkjertlene
mastoiditt
mastoiditten
mastoidittene
mastoiditter
betennelse i de små luftfyldte hulrom i knoklen bak øret
materie
materien
materiene
materier
puss, verk
maternal
maternale
maternalt
som har med moren å gjøre
matur
mature
maturt
moden
maturasjon
maturasjonen
modning
matvareintoleranse
matvareintoleransen
matvareintoleransene
matvareintoleranser
unormal reaksjon på matvare
matvareprovokasjon
matvareprovokasjonen
matvareprovokasjonene
matvareprovokasjoner
test på om en unormal reaksjon på mat skyldes en bestemt matvare; etter forutgående diett utsettes vedkommende for et matslag som kan være årsaken til plagene
maxilla
maxille
maxillen
maxillene
maxiller
maksille
maksillen
maksillene
maksiller
overkjeven; kinnbeinet
maxillaris
vedrørende overkjeven
maxillær
maxillære
maxillært
som har med overkjeven å gjøre
MBD
"minimal brain dysfunction", betegnes i dag for hyperkinetiske forstyrrelser (hos barn)
MCP
metakarpofalangealledd, det innerste fingerleddet
MCT
MCT-fett
"medium chain triglycerides", mellomlange fettsyrer
MCTD
mixed connective-tissue disease
meatus
åpning
medial
mediale
medialt
nærmest midten
median
medianen
medianene
medianer
den verdien da det er like mange verdier som er høyere og lavere
medianplan
medianplanene
medianplaner
medianplanet
midtplanet
medianverdi
medianverdien
medianverdiene
medianverdier
den midterste verdien
mediastinal
mediastinale
mediastinalt
i fremre, midtre del av brysthulen
mediastinoskopi
undersøkelse der man via halsgropen fører et bøyelig rør (endoskop) med lyskilde gjennom huden og ned i hulrommet bak brystbeinet. Gjennom skopet kan man inspisere området og ta prøver av lymfeknuter (f.eks. se etter tegn til spredning fra kreftsvulst).
mediastinum
fremre, midtre del av brysthulen bak brystbeinet
mediator
mediatoren
mediatorene
mediatorer
stoff som videreformidler en nerveimpuls eller som frigjøres ved allergiske reaksjoner
medikamentelle eksantemer
utslett som skyldes reaksjon på et legemiddel
medikamentelt eksantem
utslett som skyldes reaksjon på et legemiddel
medikamentresistens
medikamentresistensen
medikament som ikke virker, f.eks. antibiotika som ikke virker mot bestemte typer baketerier - de har utviklet resistens
medioklavikulærlinje
medioklavikulærlinjen
medioklavikulærlinjene
medioklavikulærlinjer
den loddrette linjen man tenker seg ned fra midtre del av kragebeinet
medulla
marg
medullær
medullære
medullært
som har med margen å gjøre
megacolon
betydelig utspilt tykktarm
megakolon
betydelig utspilt tykktarm
megaloblast
megaloblasten
megaloblastene
megaloblaster
stort, umodent forstadie til de røde blodlegemer i den røde knoglemarv
megalomani
megalomanien
stormannsgalskap, uvanlig høye tanker om seg selv
mekonium
meconium
den første mørke, slimete avføringen til et nyfødt barn
mekoniumileus
meconiumileus
tilstopping av tynntarmen med mekonium (den første avføringen til et nyfødt barn)
melanin
svart fargestoff som finnes bl.a. i huden
melankoli
melankolien
melankoliene
melankolier
tungsinn, dyp depresjon
melanom
melanomene
melanomer
melanomet
ondartet pigmentert svulst i huden eller i øyet
melanose
melanosen
melanosene
melanoser
mørkpigmentering av huden
melanosis
melanosis coli, mørkfarging av slimhinnen i tykktarmen
melatonin
melatoninet
hormon som deltar i kontrollen av søvnen
melena
blodig, tjæreliknende avføring - uttrykk for blødning i øvre del av magetarmkanalen
melkeproteinallergi
allergisk reaksjon på melk
melkeproteinintoleranse
unormal reaksjon på melk
membran
membranen
membranene
membraner
hinne
membranøs
membranøse
membranøst
hinneliknende
MEN
multippel endokrin neoplasi, en type arvelig sykdom der pasientene utvikler flere ulike godartede og eventuelt ondartede svulster utgående fra hormonkjertler (endokrine kjertler)
menarche
den første menstruasjon, dvs. når, hvor gammel
menarke
menarken
den første menstruasjon, dvs. når, hvor gammel
meningeal
meningeale
meningealt
som gjelder hjernehinnene
meningeom
meningeomene
meningeomer
meningeomet
svulst utgående fra hjernehinnene, oftest godartet
meningisme
meningismen
plager og tegn på irritasjon av hjernehinnene, bl.a. hodepine og stiv nakke
meningitt
meningitten
meningittene
meningitter
hjernehinnebetennelse
menisk
menisken
meniskene
menisker
halvmåneformede bruskskiver i kneleddet
meniskruptur
meniskrupturen
meniskrupturene
meniskrupturer
revnet, skadet menisk (bruskskive) i kneleddet
menometroragi
menometroragien
sterke blødninger fra livmoren både under menstruasjonen og mellom menstruasjonene
menopause
menopausen
opphør av kvinnens menstruasjon
menoragi
menoragien
kraftige menstruasjonsblødninger med normale intervaller
menorragi
menorragien
kraftig menstruasjonsblødning
mental
mentale
mentalt
som gjelder sinnet
mesenterial
mesenteriale
mesenterialt
angående tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
mesenterialtrombose
mesenterialtrombosen
mesenterialtrombosene
mesenterialtromboser
blodpropp eller blodlevring i blodårer i tarmkrøset
mesenterie
mesenteriet
tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
mesenteriell
mesenterielle
mesenterielt
angående tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
mesenteriell vaskulær okklusjon
blodpropp i en blodåre som går til eller fra (arterie eller vene) en del av tarmen
mesh
engelsk betegnelse på nett som brukes til å forsterke bukveggen ved brokkoperasjoner
mesial
mesiale
mesialt
som vender mot midten, gjelder omtale av tenner
mesoteliom
mesoteliomene
mesoteliomer
mesoteliomet
ondartet svulst utgående fra mesotelvev i bukhinne, brysthinne, hjertehinne; opptrer oftere hos personer som har vært utsatt for asbest
MET
metabolic equivalent - forholdet mellom stoffskiftet under fysisk aktivitet og hvilestoffskiftet. Dvs. 1 MET tilsvarer stoffskiftet i hvile.
metaanalyse
meta-analyse
metaanalysen
meta-analysen
metaanalysene
meta-analysene
metaanalyser
meta-analyser
en samleanalyse av flere/mange studier som har gransket det samme, gir grunnlag for mer bestemte konklusjoner
metabolisering
metaboliseringen
nedbryting eller omsetting av et stoff eller av mat
metabolisme
metabolismene
metabolismer
metabolsimen
stoffskifte, nedbryting av mat som omsettes til energi eller nedbryting av et legemiddel
metabolitt
metabolitten
metabolittene
metabolitter
stoffskifteprodukt, f.eks. av et legemiddel
metabolsk
metabolske
som har med stoffskiftet/ forbrenningen å gjøre
metafyse
metafysen
metafysene
metafyser
den utvidede delen på endene av en rørknokkel
metakarp
metakarpen
metakarpene
metakarper
bena (5) i mellomhånden, dvs. bena som forbinder håndleddet med fingrene
metakarpal
metakarpale
metakarpalt
som gjelder mellomhånden eller mellomhåndsbein
metakarpofalangeal
metakarpofalangeale
metakarpofalangealt
m. ledd, grunnleddene til fingrene
metakron
I forbindelse med kreftdiagnostikk: Kreftknute (ikke metastase, men samme type kreft) oppstått mer enn 6 måneder etter at den opprinnelige kreftknuten ble oppdaget (jmf. synkron -). OBS manglende konsensus om definisjonen.
metamorfose
metamorfosen
metamorfosene
metamorfoser
omdanning
metanol
tresprit, forgiftning med dette vil skade synet og kunne gi blindhet
metaplasi
metaplasien
metaplasiene
metaplasier
omdannelse av et vev til et annet nært beslegtet vev
metastase
metastasen
metastasene
metastaser
metastasere
metastaserer
metastasering
metastasert
metastaserte
spredning av kreftceller til områder utenfor svulsten, kreftceller er ført dit via lymfebaner eller via blodet
metastatisk
metastatiske
som gjelder spredning av kreftsvulst
metatarsal
metatarsale
metatarsalt
mellomfoten
metatarsus
mellomfoten
meteorisme
meteorismen
luftutspiling av tarmene
methemoglobinemi
methemoglobinemien
tilstedeværelse av jernholdig rødt fargestoff i blodet (medfører blåfarging)
metningsdose
metningsdosen
metningsdosene
metningsdoser
stor startdose av et legemiddel
metromenoragi
metromenoragien
sterke blødninger fra livmoren både under menstruasjonen og mellom menstruasjonene
metroragi
metroragien
blødning utenfor menstruasjonsperioden
metrorragi
uregelmessige og hyppige blødninger
metylmalonat
metylmalonatet
en indikator på vitamin B12 mangel
MGUS
monoklonal gammopati av usikker betydning
mic
"minimum inhibitory concentration", den minste konsentrasjonen av et antibiotikum som stanser veksten av bakterier
micelle
micellen
micellene
miceller
samling av fettmolekyler
migrans
som vandrer
migrasjon
migrasjonen
migrasjonene
migrasjoner
forflytning
migrene
migrenen
ofte arvelig, ensidig hodepine med ev. synsforstyrrelse, kvalme og/eller oppkast
mikroalbuminuri
mikroalbuminurien
påvisning av små mengder albumin (et lite protein) i urinen, kan være tegn på tidlig nyreskade ved insulintrengende diabetes
mikroaneurisme
mikroaneurismene
mikroaneurismer
mikroaneurismet
små utposninger på blodkar, ses mest typisk i øyenbunnen ved diabetes
mikroangiopati
mikroangiopatien
mikroangiopatiene
mikroangiopatier
fortykkelse av karveggene (basalmembranen) til hårrørsårer (kapillærer) ved diabetes eller immunsykdommer
mikrobe
mikroben
mikrobene
mikrober
som regel bakterie, organisme som kun kan ses i mikroskop, mikroorganisme
mikrobiologi
mikrobiologien
læren og vitenskapen om mikroorganismer
mikrobiologisk
mikrobiologiske
om mikroskopisk synlige, levende vesener
mikrocytt
abnormt liten blodcelle
mikrogram
mikrogram, en milliontedel av et gram
mikrokimerisme
det at hemapoietiske celler eller T-celler fra foster i tidligere svangerskap holder seg i beinmargen hos en kvinne, kan gi opphav til en autoimmun sykdom
mikronisere
mikroniserer
mikronisering
mikronisert
mikroniserte
redusere til pulver
mikroorganisme
mikroorganismen
mikroorganismene
mikroorganismer
mikrobe, organisme som kun kan ses i mikroskop
mikrosirkulasjon
mikrosirkulasjonen
blodstrømmen i de minste blodkarene
mikroskopi
mikroskopien
mikroskopiene
mikroskopier
undersøkelse med mikroskop
mikroskopisk
mikroskopiske
kun synlig i mikroskop
mikrosomal
mikrosomale
mikrosomalt
som tilhører mikrosomer (små, sterkt fargede korn i celleslimen)
mikrosporum
soppart som angriper hud eller hår
mikrovillus
mikrovilli
børstesøm (på tarmslimhinnen)
miksjon
miksjonen
miksjonene
miksjoner
vannlating
mikstur
miksturen
miksturer
miksturene
flytende blanding av et legemiddel for nedsvelging
miliaria
hevelse i svettekjertlene
miliær
miliære
miliært
småprikkete
miliærtuberkulose
miliærtuberkulosen
spredning av tuberkulose ut i kroppen
miltruptur
miltrupturen
miltrupturene
miltrupturer
sprukken milt
mineralisering
mineraliseringen
mineraliseringene
mineraliseringer
avleiring av kalksalter
mineralkortikoid
mineralkortikoidene
mineralkortikoider
mineralkortikoidet
binyrebarkhormon med virkning på saltstoffskiftet
minimalisere
minimaliserer
minimalisering
minimalisert
minimaliserte
forminske
minor
mindre
minuttvolum
minuttvolumet
mengde blod som hjertet pumper per minutt
miose
miosen
miosene
mioser
sammensnøret, dvs. liten pupille
miotikum
miotika
miotikumet
legemiddel som får pupillen til å trekke seg sammen
miotisk
miotiske
liten pupille
miscibel
miscibelt
miscible
blandbar
mitella
mitellaen
mitellaene
mitellaer
fatle
mitokondrie
mitokondriene
mitokondrier
mitokondriet
ørsmå korn i cellen utenfor kjernen (i cytoplasmaet) som er sete for cellens energiproduksjon
mitose
mitosen
mitosene
mitoser
den alminnelige celledeling
mitralinsuffisiens
mitralinsuffisiensen
lekkasje med tilbakestrømming av blod i hjerteklaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer
mitralklaff
mitralklaffen
mitralklaffene
mitralklaffer
hjerteklaffene mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer
mitralstenose
mitralstenosen
innsnevring av hjerteklaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer
MMA
metylmalonat, en indikator på vitamin B12 mangel
MMR
MMR-vaksine
"morbilli, mumps and rubella", vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
MMS
"mini mental status", skjema som brukes til å teste ut om en person er dement
MNS
et gensystem
mobilisering
mobiliseringen
gjøre bevegelig
mobilitet
bevegelighet, førlighet
modifisere
modifiserer
modifisert
modifiserte
justere, endre, tilpasse
MODY
"maturity onset diabetes of the young"
molar
molare
molart
jeksel
molluscum
virusinfeksjon som gir utslett med små, runde knuter som er inntrukne på midten ("navle")
monartritt
monartritten
monartrittene
monartritter
betennelse i ett ledd
monitorering
monitoreringen
overvåkning
monoartikulær
monoartikulære
monoartikulært
i et ledd
monocytt
monocytten
monocyttene
monocytter
type hvit blodcelle
monoklonal
monoklonale
monoklonalt
som kommer fra én opphavscelle
monoklonal gammopati
vekst av en gruppe (klon) plasmaceller som gir økt produksjon av ensartede proteiner (monoklonale)
mononukleose
mononukleosen
infeksjon i blodet forårsaket av et virus; gir halssmerter, høy feber, hovne lymfeknuter på halsen
monospot
test på mononukleose (kyssesyke)
monoterapi
monoterapien
behandling hvor kun et legemiddel anvendes
mons pubis
venusberget, det fremspringende området like ovenfor kjønnsorganene som er dekket med kjønnshår, ligger over skambeinet
morbiditet
morbiditeten
sykelighet
morbilli
meslinger
morbilliform
morbilliforme
morbilliformt
meslingeliknende
morbus
sykdom
morfea
hudflekker som opptrer ved spedalskhet (lepra). Det er avgrensede, fortykkede og harde hudflekker.
morfologi
morfologien
læren og vitenskapen om form og oppbygning av kroppen og organer
moribund
moribunde
døende
mors
dødsfall
mortalitet
mortaliteten
dødelighet
motilitet
motiliteten
evnen til å utføre vilkårlige bevegelser
motorikk
motorikken
muskelbevegelser og muskelaktivitet
motornevron
motornevronene
motornevroner
motornevronet
nerveceller som formidler signaler ut til bevegelsesapparatet, dreier seg som regel om nerveceller i fremre del av ryggmargen (forhornsceller)
MR
MRi
magnetisk resonans, bildeundersøkelse i trommel
MRCP
kolangiopankreatikografi med MR, dvs. MR-undersøkelse av gallegang og bukspyttkjertelgang
MRSA
"meticillin resistant staphylococcus aureus", meticillinresistente gule stafylokokker
MRSE
"meticillin resistent staphylococcus aureus", meticillinresistente hvite stafylokokker
MS
multippel sklerose
mucin
hovedbestanddelen i slim
mucinøs
mucinøse
mucinøst
slimaktig
mucociliær
mucociliære
mucociliært
som er knyttet til flimmerhår i slimhinnen
mucokutan
mucokutane
mucokutant
mukokutan
mukokutane
mukokutant
som er knyttet til hud og slimhinner
mucolytisk
mucolytiske
mukolytisk
mukolytiske
slimløsende middel
mucopurulent
mucopurulente
mukopurulent
mukopurulente
blanding av slim og puss
mucosa
mukosa
slimhinne
mucus
mukus
slim
multipara
flergangsfødende
multipel
multipelt
multiple
mangfoldig
mural
murale
muralt
murale tromber, blodpropp som dannes inne i hjertet ved et hjerteinfarkt, denne kan løsne og følge blodstrømmen opp til hjernen hvor de kan forårsake hjerneslag
musculus ciliaris
ciliærmuskelen
muskler rundt pupilleåpningen som endrer linsens fasong og dermed øyets brytningsevne
musculus sphincter pupillae
muskel i regnbuehinnen som trekker pupillen sammen
muskelatrofi
muskelatrofien
muskelatrofiene
muskelatrofier
muskelsvinn
muskeldystrofi
muskeldystrofien
muskeldystrofiene
muskeldystrofier
arvelige sykdommer som medfører muskelsvinn over tid
muskellosjesyndrom
muskellosjesyndromet
losjesyndrom
losjesyndromet
muskulaturen i legg og underarmer er delt inn i muskelgrupper med en tynn hinne (fascie) i mellom. Ved sterk belastning på muskulaturen vil den hovne opp litt. Fordi hinnen ikke gir etter så mye, kan blodsirkulasjonen i muskelgruppen hemmes og det oppstår smerter.
muskelrelaksantia
muskelavslappende legemiddel
muskelrelaksasjon
muskelrelaksasjonen
muskelavslapping
muskelrelaksere
muskelrelakserende
muskelrelakserer
muskelrelaksert
få muskulaturen til å slappe av, f.eks. ved et kirurgisk inngrep
muskelrelaxantia
muskelavslappende legemiddel
muskelruptur
muskelrupturen
muskelrupturene
muskelrupturer
avreven muskel eller muskelfibrer
muskeltonus
muskelspenning
mutagen
mutagene
mutagent
som endrer genene
mutant
mutante
resultatet av endringer i arveanleggene
mutasjon
mutasjonen
mutasjonene
mutasjoner
varig endring i arveanleggene
mutilasjon
mutilasjonen
mutilasjonene
mutilasjoner
lemlesting
mutilere
mutilerende
mutilerer
mutilering
mutilert
mutilerte
lemleste, skade, ødelegge
mutisme
mutismen
psykisk betinget stumhet
myalgi
myalgien
myalgiene
myalgier
muskelsmerte
myasteni
myastenien
muskelsvakhet som skyldes sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er hemmet
myastenia gravis
myasthenia gravis
autoimmun sykdom karakterisert med muskelsvakhet som skyldes sviktende impulsoverføring fra nerve til muskel. Årsaken er oftest dannelse av antistoffer mot acetylcholinreseptorene i den nevromuskulære overgangen
mycel
mycelene
mycelet
sopptråder
mycose
mycosen
mycosene
mycoser
soppinfeksjon
mycotisk
mycotiske
forårsaket av sopp
mydriasis
utvidelse av pupillen
mydriatikum
mydriatika
mydriatikumet
legemiddel som utvider pupillen
mydriatisk
mydriatiske
som utvider pupillen
myelin
myelinet
beskyttende "kappe" rundt nervetrådene
myelinisert
myeliniserte
nervetråder som er kledd med en isolerende "kappe"
myelinsuppresjon
myelinsuppresjonen
myelinsuppresjonene
myelinsuppresjoner
nedsættelse i nervemarvsaktiviteten, medfører reduktion i antallet af de røde og hvide blodplader
myelitt
myelitten
myelittene
myelitter
betennelse i ryggmargen
myelocele
myelocelene
myeloceler
myelocelet
ryggmargsbrokk
myelodysplastisk syndrom
sykdom i beinmargen som fører til lav blodprosent (anemi), lavt antall hvite blodceller og få blodplater, og en rekke andre forandringer
myelofibrose
myelofibrosene
myelofibroser
myelofribrosen
beinmarg som er erstattet med bindevev
myelogen
myelogene
myelogent
som skriver seg fra beinmargen
myelogen leukemi
blodkreft som skriver seg fra beinmargsceller
myelografi
myelografien
myelografiene
myelografier
røntgenundersøkelse av ryggmargen etter innsprøyting av kontrast
myeloid
myeloide
som skriver seg fra ryggmargen
myelom
myelomene
myelomer
myelomet
ondartet svulst i beinmargen, ofte mange slike svulster (multiple myelomer)
myeloma
ondartet svulst i beinmargen, ofte mange slike svulster (multiple myelomer)
myelomatose
myelomatosen
myelomatosene
myelomatoser
kreftliknende vekst av plasmaceller i beinmargen
myelopati
sykelige endringer i ryggmargen
myeloproliferasjon
myeloproliferasjonen
formering av blodceller i beinmargen
myeloproliferativ
myeloproliferative
myeloproliferativt
økt produksjon i den røde beinmargen, i eller utenfor beinvevet
myelosuppressiv
myelosuppressive
myelosuppressivt
marghemmende
myelotoksisk
myelotoksiske
ødeleggende for ryggmargen
myiasis
foreligger når mennesker eller dyr angripes av fluelarver som ernærer seg på levende eller dødt kroppsvev
mykobakterium
mykobakterien
mykobakteriene
mykobakterier
bakterieart som vokser med forgreninger
mykologi
mykologien
læren om sopp
mykoplasma
små bakterier som mangler cellevegg ("kappe" som finnes rundt de fleste bakterier)
mykose
mykosen
mykosene
mykoser
sopp
mykotisk
forårsaket av sopp
myksødem
myksødemene
myksødemer
myksødemet
deigaktig hevelse i huden som følge av svikt i skjoldbruskkjertelen
myocard
myocardet
hjertemuskelen
myocarditt
myocarditten
myocardittene
myocarditter
hjertemuskelbetennelse, forandringer i hjertets muskelvev av infeksiøs, toksisk eller ukjent årsak
myogen
myogene
myogent
som kommer fra musklene
myokard
myokardet
hjertemuskelen
myokardhypertrofi
myokardhypertrofien
fortykket hjertemuskulatur, et uttrykk for økt belastning på hjertet
myokardinfarkt
myokardinfarktene
myokardinfarktet
hjerteinfarkt
myokardiskemi
myokardiskemien
smerter i brystet som skyldes nedsatt blodtilførsel (oksygentilførsel) til hjertemuskulaturen
myokarditt
myokarditten
myokardittene
myokarditter
hjertemuskelbetennelse, forandringer i hjertets muskelvev av infeksiøs, toksisk eller ukjent årsak
myoklonus
ufrivillige muskelrykninger
myom
myomene
myomer
myomet
svulst av muskelvev, muskelknuter, som oftest av glatt muskulatur, eks. i livmoren
myomatøs
myomatøse
myomatøst
knudrete som ved muskelknuter (myomer)
myometrium
myometriene
myometriet
muskellaget i livmorveggen
myop
myope
myopt
nærsynt
myopati
myopatien
myopatiene
myopatier
muskellidelse
myopi
myopien
myopiene
myopier
nærsynthet
myose
myosen
myosene
myoser
muskelknute, ømt og opphovnet område av en muskel
myositt
myositten
myosittene
myositter
muskelbetennelse
myotomi
spalting av muskel, det skjæres et snitt i en muskel
myotoni
muskelspenning, muskelkrampe
myringitt
myringitten
myringittene
myringitter
betennelse i trommehinnen
myringoplastikk
myringoplastikken
myringoplastikkene
myringoplastikker
reparasjon av en skadet trommehinne
myringotomi
stikke hull på trommehinnen. F.eks. som ledd i innsetting av dren (øretube) i trommehinnen hos småbarn med vedvarende væske i mellomøret (serøs otitt)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.