Medisinsk ordliste - n

nadir
lavpunkt, f.eks. den laveste blodverdi som måles for hvite blodlegemer under cellegiftbehandling
nakkemyalgi
nakkemyalgien
nakkemyalgiene
nakkemyalgier
muskulære nakkesmerter
nalorfin
nalorfinene
nalorfiner
nalorfinet
motgift mot morfin
nanisme
nanismen
dvergvekst
narkolepsi
narkolepsien
narkolepsiene
narkolepsier
tilstand karakterisert ved at en person brått faller i kortvarig søvn til alle døgnets tider
narkose
narkosen
narkosene
narkoser
helbedøvelse der pasienten sover under operasjonen
narsisme
narsismen
selvkjærlighet
narsissisme
narsissismen
selvkjærlighet
nasal
nasale
nasalt
nese-
nasalside
nasalsiden
på nesesiden
nasalstenose
nasalstenosen
nasalstenosene
nasalstenoser
tett nese
nasofarynks
nesesvelgrommet
nasolacrimal
nasolacrimale
nasolacrimalt
nasolakrimal
nasolakrimale
nasolakrimalt
nese- og tåre-
natal
natale
natalt
som gjelder fødselen
nates
setet, rumpe
natriurese
natriuresen
forhøyet natriumutskillelse i urinen
nausea
kvalme
nautisk
nautiske
betegner en type svimmelhet der du opplever det som gulvet gynger, jfr. skipsdekks-svimmelhet
naviculare
navikulare
båtbeinet, lite bein i foten, ligger foran ankelbeinet (talus) og på innsiden (medialt) av foten, kan bli sete for tretthetsbrudd i foten
nebulisator
nebulisatoren
nebulisatorene
nebulisatorer
forstøverapparat
nefrektomere
nefrektomerer
nefrektomering
nefrektomert
nefrektomerte
fjerne nyre
nefrektomi
nefrektomien
nefrektomiene
nefrektomier
fjerning av nyre
nefritt
nefritten
nefrittene
nefritter
nyrebetennelse
nefrolitiasis
nyrestein
nefrolitotomi
nefrolitotomien
nefrolitotomiene
nefrolitotomier
snitt i urinveiene for å fjerne nyrestein
nefrolog
nefrologen
nefrologene
nefrologer
spesialist i nyresykdommer
nefrom
nefromene
nefromer
nefromet
nyresvulst
nefron
nefronene
nefroner
nefronet
en viktig del av nyrene der utskillelse og konsentrasjon av urinen foregår
nefropati
nefropatien
nefropatiene
nefropatier
sykdom i nyrene
nefrose
nefrosen
nefrosene
nefroser
nyresykdom
nefrosklerose
nefrosklerosen
nefrosklerosene
nefroskleroser
forkalkning i nyrevevet
nefrostomi
nefrostomien
nefrostomiene
nefrostomier
åpning til nyrebekkenet utenifra; perkutan nefrostomi = åpning gjennom huden
nefrotisk syndrom
nyresykdom med store proteintap som gir mye vann (ødem) i kroppen
nefrotoksisitet
nefrotoksisiteten
nyreskadelighet
nefrotoksisk
nefrotoksiske
nyreskadelig
negativ prediktiv verdi
NPV
mål på undersøkelsesmetoder. Sannsynligheten for ikke å ha en sykdom gitt at et bestemt prøveresultat er negativt. Dvs. når prøven er negativ, hva er da risikoen for likevel å ha sykdommen? Prevalensen av sykdommen vil påvirke denne verdien.
nekrolyse
nekrolysen
nekrolysene
nekrolyser
vevsavskalling etter lokal vevsdød
nekrose
nekrosen
nekrosene
nekroser
vevsdød
nekrotisere
nekrotiserer
nekrotisert
nekrotiserte
vev som dør
nekrotiserende
som fører til vevsdød
nekrotisk
nekrotiske
dødt
nematode
nematoden
nematodene
nematoder
rundormer; runde, av og til trådformede ormer eller marker som kan snylte i tarmkanalen, i blodet eller i annet vev
neoadjuvant
svulstreduserende cellegiftbehandling som gis før hovedbehandling iverksettes, f.eks. kirurgi eller stråleterapi. Håpet er å få svulsten til å skrumpe slik at det blir lettere å få fjernet mest mulig av den.
neonatal
neonatale
neonatalt
nyfødt
neoplasi
neoplasiene
neoplasier
neoplasien
nyvekst av celler
neoplasme
neoplasmene
neoplasmer
neoplasmet
svulst, en nyvekst av celler, omfatter både godartede og ondartede svulster
neoplastisk
neoplastiske
svulstaktig, kreftaktig, som innebærer nyvekst av celler
neovaskularisering
neovaskulariseringen
nyvekst av blodårer mer enn det normalt skal være
nephrolithiasis
nyrestein
nephropati
nephorpatier
nephropatien
nephropatiene
nyresykdom
nephrotoksisk
nephrotoksiske
som skader nyrene
nervus
nervi
nerve
nesepolypp
nesepolyppen
nesepolyppene
nesepolypper
utposning av betent og hoven (ødematøs) slimhinne i nese eller bihuler
neural
neurale
neuralt
nerve-
neuralgi
neuralgien
neuralgiene
neuralgier
nervesmerter
neurektomi
neurektomien
neurektomiene
neurektomier
fjerning av nervevev
neuritt
neuritten
neurittene
neuritter
nervebetennelse
neurodermatitt
neurodermatitten
neurodermatittene
neurodermatitter
hudlidelse som skyldes en perifer nerve
neuroendokrin
neuroendokrine
neuroendokrint
som gjelder samspillet mellom nervesystemet og det hormonelle systemet
neurofibrom
neurofibromene
neurofibromer
neurofibromet
liten svulst i nervetråd
neurogen
neurogene
neurogent
som har med nervesystemet å gjøre
neuroleptikum
neuroleptika
legemiddel som brukes i behandlingen av sinnsykdom (antipsykotika)
neuroleptisk
neuroleptiske
som påvirker sinnsykdom (antipsykotisk)
neurolog
neurologen
neurologene
neurologer
spesialist i nervesystemets sykdommer
neurologi
neurologien
læren og vitenskapen om nervesystemet og dets sykdommer
neurologisk
neurologiske
angående nervesystemet
neurom
neuromene
neuromer
neuromet
godartet svulst i nervevevet
neuron
neuronene
neuroner
neuronet
impulsførende celle i nervesystemet
neuronal
neuronale
neuronalt
nervecelle med utløpere
neuropati
neuropatien
neuropatiene
neuropatier
sykdom i det perifere nervesystemet
neurotiker
neurotikere
neurotikeren
neurotikerne
person med nervelidelse som virker hemmende, nervøs person
neurotisk
neurotiske
nervøsitet som virker hemmende på personens livsutfoldelse
neurotoksisk
neurotoksiske
ødeleggende eller giftig for nervesystemet
neurotransmitter
neurotransmittere
neurotransmitteren
neurotransmitterne
kjemisk mellomledd i overgangsstedet mellom nervecellene
neurovegetativ
neurovegetative
neurovegetativt
angående det autonome nervesystem
neutrofil
neutrofile
neutrofilt
som kun farges av nøytrale fargestoffer
neutropeni
neutropenien
neutropeniene
neutropenier
nedsatt mengde hvite blodlegemer
nevral
nevrale
nevralt
nerve-
nevralgi
nevralgien
nevralgiene
nevralgier
nervesmerter
nevrasteni
nevrastenien
nevrasteniene
nevrastenier
sjelelig trøtthet, utslitthet
nevrektomi
nevrektomien
nevrektomiene
nevrektomier
fjerning av nervevev
nevritt
nevritten
nevrittene
nevritter
nervebetennelse
nevrodermatitt
nevrodermatitten
nevrodermatittene
nevrodermatitter
hudlidelse som skyldes en perifer nerve
nevroendokrin
nevroendokrine
nevroendokrint
som gjelder samspillet mellom nervesystemet og det hormonelle systemet
nevrofibrom
nevrofibromene
nevrofibromer
nevrofibromet
liten svulst i nervetråd
nevrogen
nevrogene
nevrogent
som har med nervesystemet å gjøre
nevroleptika
legemidler som brukes i behandlingen av sinnsykdom (antipsykotika)
nevroleptisk
nevroleptiske
som påvirker sinnsykdom (antipsykotisk)
nevrolog
nevrologen
nevrologene
nevrologer
spesialist i nervesystemets sykdommer
nevrologi
nevrologien
læren og vitenskapen om nervesystemet og dets sykdommer
nevrologisk
nevrologiske
som angår nervesystemet
nevrom
nevromene
nevromer
nevromet
godartet svulst i nervevevet
nevron
nevronene
nevroner
nevronet
impulsførende celle i nervesystemet
nevronal
nevronale
nevronalt
nervecelle med utløpere
nevropati
nevropatien
nevropatiene
nevropatier
sykdom i det perifere nervesystemet
nevropraksi
neuropraksi
neuropraxi
nevropraxi
en fysiologisk forstyrrelse i en anatomisk intakt nerve. Det foreligger minimal skade på nerven. Axonene er intakte, men ledningen av nerveimpulser er tapt på grunn av flekkvis demyelinisering. Tilstanden er forbigående og spontan tilheling kan inntre etter dager eller uker.
nevrotiker
nevrotikere
nevrotikeren
nevrotikerne
nervøs person som hemmes av lidelsen
nevrotisk
nevrotiske
nervøsitet som virker hemmende på personens livsutfoldelse
nevrotoksisk
nevrotoksiske
ødeleggende eller giftig for nervesystemet
nevrotransmitter
nevrotransmittere
nevrotransmitteren
nevrotransmitterne
kjemisk mellomledd i overgangsstedet mellom nervecellene
nevrovegetativ
nevrovegetativt
nevrovegetative
angående det autonome nervesystem
nevus
nevi
føflekk (nevi: -er)
NHL
Non-Hodgkins lymfom
nidasjon
nidasjonen
det befruktede egget som fester seg i livmorens slimhinne
nidus
utgangspunkt
nightstick fracture
"Nightstick fracture" er vanligvis et isolert brudd av midtre tredjedel av ulna. Oppstår ved at noen slår med en kjepp eller stang mot hodet til en person, og denne prøver å beskytte seg med å holde armen foran hodet
nil
null
NNH
Number needed to harm: Et mål for skadelige effekter. Angir det gjennomsnittlige antall personer fra en gitt befolkning (populasjon) som du må behandle over en gitt tidsperiode for å forårsake et ekstra tilfelle av et uheldig utfall. Beregnes som 1/ARI
NNT
"number needed to treat", antall personer som må behandles for at ett individ skal ha full nytte av behandlingen
nocireseptor
nocireseptoren
nocireseptorene
nocireseptorer
smertereseptor
nociseptiv
nociseptive
nociseptivt
smerter ved vevsskade
nocte
om kvelden
nocturnal
nocturnale
nocturnalt
nattlig
nodal
nodale
nodalt
som gjelder en knute
nodulus
noduli
liten knute
nodulær
nodulære
nodulært
småknudret
nodus
knute
nokturi
nokturien
nokturiene
nokturier
nattlig vannlating
nokturnal
nokturnale
nokturnalt
nattlig
non-Hodgkins lymfom
ondartet sykdom i lymfevevet rundt om i kroppen
non-Hodgkins syndrom
ondartet sykdom i lymfevevet rundt om i kroppen
non-ulcer
ikke-sår
noninvasiv
noninvasive
noninvasivt
som ikke trenger inn gjennom huden eller annet vev
noradrenalin
Er et hormon som sammen med adrenalin produseres i binyrene og som deltar i reguleringen av hvor fort hjertet slår, blodtrykket og kroppens reaksjon på akutt stress. Noradrenalin er også et signalstoff som deltar i overføringen av nerveimpulser fra en nerve til en ny nerve.
normocytose
normocytær
normocytt
Normal cellestørrelse, normalt store erytrocytter
normokapni
normokapnien
normalt innhold av karbondioksyd i blodet
normotensiv
normotensive
normotensivt
person med normalt (blod)trykk
nosokomial
nosokomiale
nosokomialt
som skyldes at man er på sykehus, sykehusfremkalt
NPH
middels langtidsvirkende insulin
NPV
Negativ prediktiv verdi: Sannsynligheten for ikke å ha en sykdom gitt at et bestemt prøveresultat er negativt. Dvs. når prøven er negativ, hva er da risikoen for likevel å ha sykdommen?
NS
not significant
ikke signifikant: Et resultat i en studie som viser at det ikke er en statistisk forskjell mellom to observasjoner
NSAID
NSAIDs
"non steroid anti-inflammatory drug(s)", betennelsesdempende middel mot ikke-infeksiøse betennelsessykdommer - f.eks. leddbetennelser, muskelbetennelser, betegnes også antiflogistika
NT
normotest, erstattet av Protrombintid-INR (PT-INR), test på den tid blodet trenger på å levre seg (koagulere)
Nt-proANP
Atrialt natriuretisk peptid, en diagnostisk markør for hjertesykdom. Det er propeptidet Nt-proANP som måles fordi det er mer stabilt i serum.
Nt-proBNP
Hjerne (brain)-natriuretisk hormon er en diagnostisk markør for hjertesykdom. Nt-proBNP er det stoffet som måles, er et propeptid som er mer stabilt i serum.
nucleus
kjerne
NUD
non-ulcer dyspepsi, funksjonell dyspepsi, magekatar
nukleær
nukleære
nukleært
som gjelder kjernen
nullhypotese
nullhypotesen
Effekten av behandling eller prosedyre er null. Er utgangspunktet for den statistiske vurderingen av effekt.
nullipara
som aldri har født
number needed to harm
(NNH) Et mål for skadelige effekter. Angir det gjennomsnittlige antall personer fra en gitt befolkning (populasjon) som du må behandle over en gitt tidsperiode for å forårsake et ekstra tilfelle av et uheldig utfall
nummulat
nummulate
myntformet
nutrisjon
nutrisjonen
nutrisjonene
nutrisjoner
næringstilførsel
NYHA
NYHA-klassifisering
"New York Heart Association", inndeling av grader av hjertesvikt
nystagmus
ufrivillige, rykkvise bevegelser av øyet
nærsynkope
nesten besvimelse
nøytrofil granulocytt
kornet hvit blodcelle, utgjør ca. 60% av alle de hvite blodcellene, er aktive ved infeksjoner bl.a.
nøytrofile granulocytter
kornete hvite blodceller, utgjør ca. 60% av alle de hvite blodcellene, er aktive ved infeksjoner bl.a.
nøytropeni
nøytropenien
nøytropeniene
nøytropenier
nedsatt mengde nøytrofile granulocytter, de hvite blodlegemene som deltar i det tidlige forsvaret mot infeksjoner
 
nesebor

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.