Medisinsk ordliste - p

p-verdi
Sannsynligheten for at en påvist forskjell kan ha oppstått ved ren tilfeldighet eller sjanse når man antar at det i virkeligheten ikke er noen forskjell mellom effektene (f.eks. av to behandlinger eller to faktorer). Hvis sannsynligheten f.eks. er lavere enn 0,05, sier man ofte at resultatet er statistisk signifikant. Dvs. man oppfatter det som så usannsynlig at resultatet har oppstått ved ren slump, at man konstaterer at det er en forskjell mellom behandlingene eller faktorene.
pacemaker
pacemakere
pacemakeren
pacemakerne
elektrisk apparat som opprettholder hjerterytmen
PAIVS
pulmonal atresi med intakt ventrikkelseptum, medfødt hjertefeil
Pakygyri
uvanlig misdannelse med unormalt tykke og uformelige hjernevindinger. Knyttet til utviklingsfeil i hjernen
palatal
palatale
palatalt
som har med gangen å gjøre
palatum
ganen
palilali
gjentakelse av siste ord eller stavelse
palliativ
palliative
palliativt
lindrende (middel)
pallilali
gjentakelse av ord
palmar
palmare
palmart
som gjelder håndflaten
palmarerytem
rødt utslett i håndflatene
palpasjon
palpasjonen
palpasjonene
palpasjoner
undersøkelse der legen tar på, kjenner på med sine hender
palpebra
øyelokk
palpebra inferior
nedre øyelokk
palpebra superior
øvre øyelokk
palpebral
palpebrale
palpebralt
øjenlågs-
palpere
palperer
palpering
palpert
palperte
ta på, kjenne på, en del av den fysiske undersøkelsen av en pasient
palpitasjon
palpitasjonen
palpitasjonene
palpitasjoner
hjertebank
panaritium
panaritiene
panaritier
panaritiet
neglrotsbetennelse
panartrose
slitasjeforandringer i mange ledd
pancreas
bukspyttkjertelen
pancreatitt
pancreatitten
pancreatittene
pancreatitter
betennelse i bukspyttkjertelen
pancytopeni
pancytopenien
pancytopeniene
pancytopenier
redusert antall av alle blodcellene
pandemi
pandemien
pandemiene
pandemier
epidemi som omfatter en hel verdensdel eller hele verden
pankreas
bukspyttkjertelen
pankreatisk
pankreatiske
som har med bukspyttkjertelen å gjøre
pankreatitt
pankreatitten
pankreatittene
pankreatitter
betennelse i bukspyttkjertelen
panniculitt
panniculitten
panniculittene
panniculitter
betennelse i fettvevet under huden
pannikulitt
panniculitis
betennelse i underhudsfettet, flere typer finnes
pannus
karrikt bindevev som vokser som et teppe under epitelet på hornhinnen eller i leddhinnen i et ledd (fortykket leddhinne. På øyet ses det som en flik som vokser innover hornhinnen
panoftalmitt
panoftalmitten
panoftalmittene
panoftalmitter
betennelse i alle lag av øyet
pansinusitt
pansinusitten
pansinusittene
pansinusitter
betennelse i alle bihulene
pansystolisk
pansystoliske
som høres gjennom hele systolen, dvs. den fasen når hjertet pumper blod ut i pulsåren
papel
papelen
paplen
paplene
papler
En papel er en liten, knuteformet fortykkelse i huden (opp til 1 cm i diameter) som hever seg fra underlaget. I motsetning til en cyste/vesikkel skal den ha fast innhold. Flere papler kan flyte sammen for å danne større fortykkete flater i huden.
papille
papillen
papillene
papiller
området der synsnerven kommer inn i netthinnen, den "blinde" flekk
papilleødem
papilleødemene
papilleødemer
papilleødemet
hevelse i synsnerveknuten i øyenbunnen, uttrykk for økt trykk inne i hjernen
papillitt
papilitten
papilittene
papilitter
betennelse i synsnerven der den ses i øyet (papillen)
papillom
papillomene
papillomer
papillomet
godartet svulst som vokser ut fra en overflate, fingerlignende grenet vekst
papillær
papillære
papillært
vorte-
papulovesikulær
papulovesikulære
papulovesikulært
utslett med både små knuter (papler) og blærer (vesikler)
papuløs
papuløse
papuløst
nuppete, med knopper, papelformet - beskrivelse av en type hudutslett
paracentese
paracentesen
paracentesene
paracenteser
stikke hull på et hulrom for å tømme ut væske, f.eks. på trommehinnen
paracetamol
mildt smertestillende legemiddel, finnes f.eks. i Paracet, Paracetamol
parafimose
parafimosen
parafimosene
parafimoser
hevelse i forhuden (ballongaktig) når den er trukket tilbake, noe som gjør det vanskelig å skyve forhuden på plass igjen
paralyse
paralysen
paralysene
paralyser
total lammelse, ingen bevegelser i en arm eller bein, eller i en muskelgruppe
paralytisk
paralytiske
som har med lammelse å gjøre
paralytisk ileus
tarmen er lammet, ingen sammentrekninger i tarmen som følge av en eller annen underliggende sykdom, f.eks. betennelse i buken
parameter
parameteren
parametre
parametrene
måleobjekt, en størrelse hvoraf andre størrelser afhænger
parametritt
parametritten
parametrittene
parametritter
betennelse i vevet rundt de indre kvinnelige kjønnsorganer
parametrium
parametriet
opphengningsvevet til de indre kvinnelige kjønnsorganer
paranoia
sinnsykdom med vrangforestillinger om at man blir forfulgt, at andre er ute etter en, at de andre er mot en
paranoid
paranoide
vrangforestilling om å være forfulgt, verden er mot en
paraparese
paraparesen
paraparesene
parapareser
lammelse eller svakhet i begge bena
paraplegi
paraplegien
paraplegiene
paraplegier
dobbeltsidig lammelse, f.eks. etter ryggmargsskade
parasentese
parasentesen
parasentesene
parasenteser
stikke hull på et hulrom for å tømme ut væske, f.eks. på trommehinnen
parasitisk
parasitiske
snylterisk
parasitt
parasitten
parasittene
parasitter
snylter som tar næring fra en annen skapning ved å leve på eller inne i denne
parasittologi
parasittologien
læren om snyltere og sykdommer fremkalt av snyltere
parasternal
parasternale
parasternalt
ved siden av brystbeinet
parasympatikolytisk
parasympatikolytiske
som hemmer det parasympatiske nervesystemet
parasympatikomimetisk
parasympatikomimetiske
som stimulerer det parasympatiske nervesystemet
parasympatiske nervesystem
en del av det selvstyrende (autonome) nervesystemet som fremmer aktiviteten i tarmsystemet, får pupiller og luftrør til å trekke seg sammen, senker hjerteslagene, reduserer blodtrykket bl.a.
parathyreoidea
biskjoldbruskkjertelen
paratyreoidea
biskjoldbruskkjertelen
paratyreoideahormon
paratyreoideahormonene
paratyreoideahormoner
paratyreoideahormonet
hormon fra biskjoldbruskkjertelen. Deltar i kontrollen av kalsiummengden i blodet. Paratyreoideahormonet sammen med vitamin D hever kalsiumnivået på flere måter. Ved å øke opptaket av kalsium fra maten i tarmen, ved å begrense utskillelsen av kalsium i urinen og ved å fremme frigivingen av kalsium fra beinvev.
paratyreoidektomere
paratyreoidektomerer
paratyreoidektomering
paratyreoidektomert
paratyreoidektomerte
fjerne biskjoldbruskkjertel
paratyreoidektomi
paratyreoidektomien
paratyreoidektomiene
paratyreoidektomier
fjerning av biskjoldbruskkjertel
paravenøs
paravenøse
paravenøst
ved en vene
paravertebral
paravertebrale
paravertebralt
langs med eller langs etter ryggsøylen
parenkym
parenchym
parenchymet
parenkymene
parenkymet
det vevet i et organ som utfører organets hovedfunksjoner, eks. lungevevet (lungeparenkymet)
parenkymatøs
parenkymatøse
parenkymatøst
som gjelder det vevet i et organ som utfører organets hovedfunksjoner
parenteral
parenterale
parenteralt
utenfor fordøyelseskanalen, brukes som betegnelse på næringstilførsel direkte i blod, muskulatur, beinmarg etc.
parese
paresen
paresene
pareser
en lettere lammelse med noe bevart muskelkraft
parestesi
parestesien
parestesiene
parestesier
unormal følelse fra et område, f.eks. prikkende, stikkende, brennende, dovenhets-følelse
parietal
parietale
parietalt
som tilhører en vegg
Parinauds okuloglandulære syndrom
en kombinasjon av granolomatøs konjunktivitt i ett øye og hovne lymfeknuter foran øyet på samme side. Ses av og til ved katteklorfeber
Parinauds syndrom
evnen til å vende øynene oppover er lammet uten tap av samsyn, kan finnes ved svulst eller skade i midthjernen
paritet
pariteten
antall fødte barn
parkinsonisme
parkinsonismen
tegn på Parkinsons sykdom: langsomme, hakkete bevegelser; skjelvinger; maskeansikt; trippende, fremoverlenet gange
Parkinsons sykdom
sykdom som skyldes aldersforandringer i hjerne, de mest typiske trekkene er vedvarende skjelvinger (tremor), stivhet i bevegelsene og manglende ansiktsmimikk
parodontal
parodontale
parodontalt
ved siden av eller rundt en tann eller tennene
parodontitt
parodontitten
parodontittene
parodontitter
betennelse i vevet rundt en tann
paroksysmal
paroksysmale
paroksysmalt
anfallsvis
paroksysme
paroksysmen
paroksysmene
paroksysmer
anfall
paronychium
paronykium
sidefolden på hver "langside" av neglen
paronyki
paronychi
paronychia
paronykia
neglebetennelse, neglerotsbetennelse, betennelse i vevet rundt neglekanten; infeksjon i bløtvevet rundt en fingernegl
paronykion
paronychion
paronychionene
paronychionet
paranykionene
paranykionet
betennelse under og omkring negl
parotitt
parotitten
parotittene
parotitter
betennelse i hovedspyttkjertelen foran øret
pars
del
partus
fødsel
pasientbundet
skal bare brukes av en pasient, ikke deles med andre
patella
kneskålen
patellaluksasjon
patellaluksasjonen
patellaluksasjonene
patellaluksasjoner
kneskålen ute av stilling, glir ut til siden
patellarefleks
patellarefleksene
patellareflekser
patellarrefleksen
slag mot knesenen nedenfor kneskålen utløser en sammentrekning i lårmuskelen slik at kneet strekker seg
patellatendinitt
patellatendinitten
patellatendinittene
patellatendinitter
senebetennelse i kneets strekkesene som er festet til kneskålen
patergi
sårdannelse i huden etter skader, f.eks. ved pyoderma gangrenosum
patergitest
patergitesten
En test som kan påvise en form for overfølsomhet i huden. Positiv patergitest foreligger dersom en nål stikkes ned i huden og det på stikkstedet innen 48 timer dannes en rød, lett hevet flekk (papel) som er større enn 2 mm.
paternal
paternale
paternalt
som har med far å gjøre
patofysiologi
patofysiologien
læren om de endringer som inntrer i kroppens funksjoner (fysiologi) ved sykdom
patogen
patogene
patogent
sykdomsfremkallende mikroorganisme
patogenese
patogenesen
patogenesene
patogeneser
sykdomsutvikling, hvilke sykelige endringer oppstår
patogenetisk
patogenetiske
tilgrunnliggende årsak
patognomonisk
patognomoniske
typisk eller klassisk tegn på en bestemt sykdom
patologi
patologien
patologiene
patologier
læren om de sykelige forandringene i kroppen ved sykdom
patologisk
patologiske
sykelig, unormalt
PBC
primær biliær cirrhose
PCA
parietalcelle antistoff
PCI
perkutan koronar intervensjon
PCO
polycystisk ovariesyndrom
PCOS
polycyklisk ovariesyndrom, en tilstand hos kvinner der produksjonen av mannlige hormoner er økt
PCR
polymerase chain reaction, immunologisk analysemetode
PCT
porfyria cutanea tarda
PDA
patent ductus arteriosus; medfødt hjertefeil som skyldes åpenstående forbindelse fra lungekretsløpet til hovedpulsåren
PDE
PDE5
phosphodiesterase, et enzym i hjertemuskelen
PDE5-hemmere
Fosfodiesterase-5-hemmere. En legemiddelgruppe som anvendes til behandling av ereksjonssvikt. Eks. sildenafil (Viagra)
PDT
fotodynamisk behandling med spesiell, ikke-termisk, laser på øyeskader
pDXA
perifer dobbel-energi absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet i underarmen.
PE
parenteral ernæring, dvs. ernæring gitt direkte i blodet
peakflow
den maksimale strømningshastighet på luften fra lungene målt under kraftig utpusting
pectus carinatum
kyllingbryst, uvanlig utstående brystbein
pectus excavatum
traktbryst, uvanlig innsunket brystbein
pediater
pediatere
pediateren
pediaterne
spesialist på sykdommer hos barn
pediatri
pediatrien
læren om sykdommer hos barn
pediatrisk
pediatriske
som har med barn å gjøre
pediculose
pediculosen
lus
pediculosis
lus
pedikulose
pedikulosen
lus
PEF
"peak expiratory flow", maksimale hastighet på luften som pustes ut
PEG
perkutan endoskopisk gastrisk sonde, dvs. sonde for kunstig ernæring lagt gjennom huden og inn til magesekken
PEJ
perkutan endoskopisk jejunal sonde, dvs. sonde for kunstig ernæring lagt gjennom huden og inn til tynntarmen
pellucid
pellucide
gjennomskinnelig
pelvimetri
pelvimetrien
pelvimetriene
pelvimetrier
måling av bekkenet
pelvis
bekkenet
Pemberton
Pembertons manøver
Pembertons manøver er en undersøkelse for å klargjøre om pustevansker skyldes mekanisk trykk mot luftrøret i halsen. Tungpusthet og økt blodfylde i venene forverres når armene løftes og hodet bøyes bakover eller snus.
pemfigoid
godartet hudsykdom med blæredannelse
pemfigus
alvorlig hudsykdom med blæredannelse
pemphigus
alvorlig hudsykdom med blæredannelse
penetrans
trenge gjennom
penetrasjon
penetrasjonen
penetrasjonene
penetrasjoner
gjennomtrengning
penetrere
penetrerende
penetrerer
penetrering
penetrert
penetrerte
trenge gjennom, trenge inn i
penicillin
penicillinene
penicilliner
penicillinet
stor gruppe legemidler som ødelegger eller dreper bakterier, antibiotika
penicillinase
penicillasen
bakterie som lager et enzym som ødelegger penicillins virkning
penicillinresistens
penicillinresistensen
mikrobe som kan motstå penicillin, penicillin virker ikke
penil
penile
penilt
som har med penis å gjøre
pepsin
pepsinene
pepsiner
pepsinet
proteinspaltende enzym i magesekken
peptid
peptidene
peptider
peptidet
bestanddeler i et protein
peptisk
peptiske
som angår fordøyelsen i magesekken
peptisk sår
magesår
percentil
percentilen
percentilene
percentiler
inndeling av et tallmateriale i 100 like store deler (percentiler)
perforans
gjennomtrengende
perforasjon
perforasjonen
perforasjonene
perforasjoner
gjennomtrenging, gjennomhulling
perforere
perforerer
perforering
perforert
perforerte
trenge gjennom
perforerende
som trenger gjennom
perfusjon
perfusjonen
perfusjonene
perfusjoner
gjennomblødning, gjennomrenning, gjennomspyling
perianal
perianale
perianalt
ved endetarmsåpningen
periarteritt
periarteritten
periarterittene
periarteritter
betennelse i vevet rundt en arterie (pulsåre)
periartikulær
periartikulære
periartikulært
rundt et ledd
periartritt
periartritten
periartritter
periatrittene
betennelse i vevet omkring et ledd
peribronkial
peribronkiale
peribronkialt
ved eller rundt en bronkie
pericardial
pericardiale
pericardialt
som gjelder den ytre hjertehinnen (hjertesekken)
pericarditt
pericarditten
pericardittene
pericarditter
betennelse i hjertesekken
peridural
peridurale
periduralt
omkring den ytterste hjernehinnen
perifer
perifere
perifert
ytre, vekk fra sentrum
perikardial
perikardiale
perikardialt
som gjelder den ytre hjertehinnen (hjertesekken)
perikarditt
perikarditten
perikardittene
perikarditter
betennelse i hjertesekken
perikolisk
perikoliske
rundt tykktarmen
perimetri
perimetrien
perimetriene
perimetrier
undersøkelse av synsfeltet
perinatal
perinatale
perinatalt
i dagene omkring fødselstidspunktet (før og etter)
perineal
perineale
perinealt
som gjelder området mellom endetarmsåpningen og de ytre kjønnsorganene
perinealruptur
perinealrupturen
perinealrupturene
perinealrupturer
rift i vevet mellom endetarmsåpningen og de ytre kjønnsorganer, kan f.eks. oppstå ved en fødsel
perineum
betegner området mellom ytre kjønnsorganer og bak til endetarmsåpningen
periodontal
periodontale
periodontalt
omkring tennene
periodontist
periodontisten
tannlege med spesialutdannelse i tannløsningssykdommer
periodontitt
periodontitten
periodontittene
periodontitter
betennelse i vevet rundt tennene
perioperativ
perioperative
perioperativt
om tiden fra innleggelse til utskrivning etter operasjon
perioral
periorale
perioralt
omkring munnen
periorbital
periorbitale
periorbitalt
omkring øyenhulen
periost
benhinnen
perirektal
perirektale
perirektalt
rundt endetarmen
perirenal
perirenale
perirenalt
rundt nyren
peristaltikk
peristaltikken
peristaltikkene
peristaltikker
tarmfunksjon, bølgebevegelser i veggen på fordøyelseskanalen som bidrar til å elte og flytte føden nedover i kanalen
peritendinitt
peritendinitten
peritendinittene
peritendinitter
betennelse i vevet rundt en sene
peritoneal
peritoneale
peritonealt
som vedrører bukhinnen
peritonealdialyse
peritonealdialysen
peritonealdialysene
peritonealdialyser
rensing av avfallsstoffer ved nyresvikt, "rensevæske" føres inn i bukhulen gjennom kateter og suges ut igjen etter en stund, avfallsstoffer kan passere ut av blodbanen og over i "rensevæsken"
peritonealhule
peritonealhulen
et hulrom i buken som er avgrenset av bukhinnen
peritoneum
bukhinnen
peritonitt
peritonitten
peritonittene
peritonitter
bukhinnebetennelse
peritonsillær abscess
byll i vevet rundt en av mandlene (tonsille) i svelget
peritrokantær
peritrokantære
peritrokantært
som gjelder vevet rundt beinframspringet (trokanter) der lårbeinet retter seg ut
periuretral
periuretrale
periuretralt
i vevet rundt urinrøret
perivaskulær
perivaskulære
perivaskulært
omkring kar
perkusjon
perkusjonen
del av legeundersøkelsen hvor legen banker/kakker mot kroppen for å skaffe informasjon om organene innenfor
perkutan
perkutane
perkutant
gjennom huden
permanent
permanente
varig
permeabilitet
permeabiliteten
permeabilitetene
permeabiliteter
gjennomtrengelighet
perniciøs anemi
nedsatt blodprosent pga. mangel på vitamin B12; kan gi nerveskader og psykiatriske lidelser
peroperativ
peroperative
peroperativt
under operasjon
peroral
perorale
peroralt
p.o.
gjennom munnen
persepsjon
persepsjonen
persepsjonene
persepsjoner
oppfattelse
perseverasjon
perseverasjonen
perseverasjonene
perseverasjoner
stadige gjentakelser i ord ev. i handling
persevererende
perseverert
persevererte
persevererer
perseverering
som stadig gjentar seg selv
persistent
persistente
vedvarende
persistere
persisterende
persisterer
persistering
persistert
persisterte
vedvare
perspirasjon
perspirasjonen
perspirasjonene
perspirasjoner
svette
pertussis
kikhoste
perversjon
perversjonen
perversjonene
perversjoner
unormale, umoralske til dels motbydelige handlinger av seksuell art
pes
fot
pessar
pessarene
pessaret
prevensjonsmiddel eller støtte mot nedsunken livmor, ring som holder livmoren på plass, utstyrt med et sentralt seil skapes en fysisk barriære som hindrer sæd å komme opp i livmoren
PET
positronemisjonstomografiske undersøkelser
petecchium
petecchiene
petecchier
petecchiet
punktformede blødninger i huden
petekkium
petekkiene
petekkier
petekkiet
punktformede blødninger i huden
petit mal
små anfall av epilepsi (fallesyke), man er mentalt fraværende noen få sekunder (abscenser), kan forekomme med ulik hyppighet
PFAPA
forkortelse for tilstanden periodisk feber-syndrom hos barn som er karakterisert ved følgende tegn: periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis (PFAPA)
PGV
proksimal gastrisk vagotomi, dvs. avkutting av nerver til øvre del av magesekken - gir nedsatt syreproduksjon
pH
mål for surhetsgrad
pharyngitt
pharyngitten
pharyngittene
pharyngitter
svelgkatar
pharynx
svelget
phlebitt
phlebitten
phlebittene
phlebitter
betennelse i blodåre
phlegmone
phlegmonene
phlegmoner
phlegmonet
utbredt betennelse av huden og vevet under huden med tilbøyelighet til bylldannelse
pica
sykelig trang til å spise bestemte matslag eller ikke-mat, kan være uttrykk for jernmangel
PID
"pelvic infectious disease", infeksjon i bekkenhulen
piloereksjon
utstående hår i huden, "gåsehud"
pilokarpin
legemiddel som brukes ved grønn stær til å senke øyetrykket. Medfører at pupillen blir liten
pinealkjertel
pinealkjertelen
corpus pineale, epiphysis cerebri, øvre hjernevedhenget, et lite organ i mellomhjernen som produserer blant annet melatonin
pinguecula
gult fettvev på det hvite av øyet til siden for hornhinnen (mot nesen)
pingvekula
Knuter av hyalint og gult elastisk vev på begge sider av hornhinnen (kornea) i nivå med øyelokkspalten
PIP
proksimale interfalangealledd, mellomleddene i fingrene (nest ytterste leddet)
PIP-ledd
PIP-leddene
PIP-leddet
midtleddet på fingre og tær
placebo
narremedisin, narretablett, medisin uten aktive virkestoffer
placenta
placentaen
placentaene
placentaer
morkake
placenta accreta
fastvokst morkake
placenta praevia
forliggende morkake, det at placenta ligger i nedre del av livmoren og dekker indre mormunn
plagiocefali
plagiocefal
plagiokefal
plagiokefali
skjev hodeskalle hos spedbarn, skyldes vanligvis at barnet ligger og sover på samme side av hodet hele tiden
planigrafi
planigrafien
planigrafiene
planigrafier
snittfotografering ved røntgen
plantar
plantare
plantart
som vedrører fotsålen
plantarrefleks
plantarrefleksen
plantarrefleksene
plantarreflekser
refleks som utløses ved å stryke en pinne fra hælen og fremover fotsålen, normalt skal stortåen bevege seg nedover, unormalt bøyer den oppover
plaque
plaquene
plaquet
flekk, flak
plasma
plasmaene
plasmaet
blodvæsken som blodcellene flyter i
plasmaferese
plasmaferesen
plasmaferesene
plasmafereser
fjerning av plasma (blodvæske) fra uttappet blod med tilbakeføring av blodceller
plasmaprotein
plasmaproteinene
plasmaproteiner
plasmaproteinet
blodvæskens proteinstoffer (dvs. albumin, globulin og fibrinogen)
plasminogen
plasminogenene
plasminogener
plasminogenet
forstadium til plasmin, et stoff som beskytter mot blodpropp
pleocytose
pleocytosen
pleocytosene
pleocytoser
for mange celler i spinalvæsken (væsken rundt ryggmargen og hjernen)
pleomorft
pleomorfe
mangeformet
pletorisk
plethora
pletoriske
blodrik, f.eks. ved rødlig ansiktsfarge
pleura
lungehinnen
pleural
pleurale
pleuralt
som har med lungehinnen å gjøre
pleuratapping
pleuratappingen
pleuratappingene
pleuratappinger
innstikk i lungehinnen med sprøytespiss for å suge ut væske
pleuravæske
pleuravæsken
pleuravæskene
pleuravæsker
væskeansamling mellom de to bladene i lungehinnen, kan skyldes infeksjon eller svulst
pleuritt
pleuritten
pleurittene
pleuritter
lungehinnebetennelse
pleurocentese
pleurocentesen
pleurocentesene
pleurocenteser
innstikk i lungehinnen med sprøytespiss for å suge ut væske
pleurodese
behandling som går ut på å få de to bladene av brysthinnen (pleura) til å klebe seg til hverandre
pleuroperikarditt
pleuroperikardial pleuropericarditis
pleuropericarditis
betennelse i hjerteposen og brysthinnen
plexus
flettverk av nerver eller blodkar
plexusbedøvelse
bedøvelse som settes i nærheten av nerver slik at bare den delen av kroppen som skal opereres, blir bedøvd. Gjelder først og fremst armer.
plyometrisk
plyometriske
Plyometrisk trening er en øvelse der musklene gjentatte ganger og hurtig strekkes og så kontraheres. Eks. ved å hoppe høyt opp fra bakken eller ved å gjøre push-ups med et klapp mellom hver push. Formålet med plyometriske øvelser er å styrke muskelkraften.
PMF
psykomotorisk fysioterapi
PMS
premenstruelt syndrom
Pneumocystis
en sopp som forårsaker den hyppigste opportunistiske infeksjonen blant pasienter infisert med HIV. Pneumocystis pneumoni (lungebetennelse) er ofte den sykdommen som varsler at HIV-infeksjonen har utviklet seg til AIDS.
pneumokoniose
pneumokoniosen
pneumokoniosene
pneumokonioser
støvlunge
pneumoni
pneumonien
pneumoniene
pneumonier
lungebetennelse
pneumothorax
sammenfall av hele eller deler av en lunge, luft i lungehinnen
pneumotoraks
sammenfall av hele eller deler av en lunge, luft i lungehinnen
podagra
podagraen
podagraene
urinsyregikt, akutt betennelse i (stortå)ledd som har tendens til stadig å komme tilbake
poikilocytose
poikilocytosen
økt forekomst av unormale røde blodlegemer, både i form og farge
poliklinikk
poliklinikken
poliklinikkene
poliklinikker
avdeling(er) på sykehuset som behandler pasienter uten innleggelse
poliomyelitt
poliomyelitten
poliomyelittene
poliomyelitter
smittsom virussykdom som først og fremst rammer barn, som angriper nervesystemet og kan gi lammelser
pollakisuri
pollakisurien
hyppig vannlating
polyarteritis nodosa
sykdom med betennelse i mange små og middels store pulsårer (arterier)
polyarteritt
polyarteritten
polyarterittene
polyarteritter
betennelse i mange blodårer (arterier, pulsårer)
polyartritt
polyartritten
polyartrittene
polyartritter
betennelse i flere ledd
polycystisk
polycystiske
mange væskeholdige blemmer, f.eks. på eggstokkene
polycystisk ovarialsyndrom
mange væskeholdige blemmer (cyster) på eggstokkene, ledsages av hormonforstyrrelser som fører til sjeldne menstruasjoner, mannlig hårvekst, befruktningsudyktighet
polycytemi
polycytemien
polycytemiene
polycytemier
økt antall røde blodceller
polycytemia vera
sykdom som gir overproduksjon av både røde og hvite blodceller samt blodplater, men mest uttalt er økningen i røde blodceller
polydaktyli
polydaktylien
polydaktyliene
polydaktylier
polydachtyli
for mange fingre eller tær
polydipsi
polydipsien
sykelig tørste
polyfarmasi
polyfarmasien
samtidig behandling med flere medikamenter
polyklonal
polyklonale
polyklonalt
som skriver seg fra ulike cellegrupper
polykromasi
polykromasien
polykromasiene
polykromasier
flerfarging
polymorf
polymorfe
polymorft
med forskjellige former
polymorfonukleær
polymorfonukleære
polymorfonukleært
hvit blodcelle med lappedelt cellekjerne, granulocytt
polymyalgi
polymyalgien
polymyalgiene
polymyalgier
smerter i mange muskelgrupper
polymyalgia rheumatica
sykdom karakterisert ved diffuse muskelsmerter i skulder- og setepartiet, slapphet, depressive trekk; blodsenkningen er ofte forhøyet
polymyopati
polymyopatien
polymyopatiene
polymyopatier
sykdom i mange muskelgrupper
polymyositt
polymyositten
polymyosittene
polymyositter
betennelse i mange muskelgrupper
polyneuritt
polyneuritten
polyneurittene
polyneuritter
polynevritt
polynevritten
polynevrittene
polynevritter
betennelse i flere nerver
polyneuropati
polyneuropatien
polyneuropatiene
polyneuropatier
sykdom i mange perifere nerver
polynevropati
polynevropatien
polynevropatiene
polynevropatier
sykdom i mange perifere nerver
polypeptid
polypeptidene
polypeptider
polypeptidet
aminosyrekjede dannet av mindre enn 50 aminosyrer
polypp
polyppen
polyppene
polypper
utvekst, helst fra en slimhinne, som regel godartet, men kan f.eks. i tykktarmen med tiden bli ondartet
polyppektomi
polyppektomere
polyppektomerer
polyppektomering
polyppektomert
polyppektomerte
polyppektomien
polyppektomiene
polyppektomier
fjerning av polypp
polypøs
polypøse
polypøst
polyppliknende; eller med masse polypper
polyradikulitt
polyradikulitten
polyradikulittene
polyradikulitter
betennelse i nerverøttene inn mot ryggmargen
polyuri
polyurien
polyuriene
polyurier
økt dannelse av urin, rikelig vannlating, (defineres som en urinmengde større enn 2.800 ml over 24 timer hos en person som er 70 kg)
polyvalent
polyvalente
virksom i flere retninger
pontin myelinolyse
myelinolyse
et uvanlig demyelineringssyndrom som inntrer når kronisk hyponatremi blir korrigert for raskt
poplitea
knehasen
populasjon
populasjonen
populasjonene
populasjoner
befolkning
porfyri
porfyrien
porfyriene
porfyrier
sykdomsgruppe karakterisert ved feil i dannelsen av heme (en viktig bestanddel i de røde blodcellene) og økt utskillelse av porfyriner
porphyri
porphyrien
porphyriene
porphyrier
sykdomsgruppe karakterisert ved feil i dannelsen av heme (en viktig bestanddel i de røde blodcellene) og økt utskillelse av porfyriner
portahypertensjon
portahypertensjonen
portahypertensjonene
portahypertensjoner
høyt blodtrykk i leverkretsløpet
portio
del, brukes ofte til å betegne livmortappen, den nederste delen av livmoren som kan ses via skjeden
portioerosjon
portioerosjonen
portioerosjonene
portioerosjoner
avskrapning av slimhinnen på livmortappen/ overgangen til livmorhalsen
positiv prediktiv verdi
sannsynligheten for å ha en bestemt sykdom når prøvesvaret er positivt. Dvs. når den angitte prøven er positiv, hva er da synnsynligheten for å ha sykdommen?
posterior
posteriore
posteriort
bakut, bak
posteroanterior
posteroanteriore
posteroanteriort
i planet fortil/baktil
posterolateral
posterolaterale
posterolateralt
bak og til siden
postherpetisk
postherpetiske
etter infeksjon med helvetesild
postiktal
postiktale
postiktalt
etter et anfall
postinfarkt
perioden etter et hjerteinfarkt
postinfarkt syndrom
betennelse i hjerte- og lungehinnen som opptrer fra 1-2 uker og opptil 2 måneder etter et infarkt
postinfeksiøs
postinfeksiøse
etter en infeksjon
postklimakteriell
postklimakterielle
postklimakterielt
etter overgangsalderen
postkoital
postkoitale
postkoitalt
etter samleie
postkoital prevensjon
angrepille
postmatur
postmature
postmaturt
overmoden, brukes ofte om et svangerskap etter 42 uker
postmenopausal
postmenopausale
postmenopausalt
etter opphør av menstruasjonen
postnatal
postnatale
postnatalt
etter fødslen (vedr. barnet)
postoperativ
postoperative
postoperativt
etter en operasjon
postpartum
post partum
etter fødslen (vedr. moren)
postprandial
postprandiale
postprandialt
etter et måltid
postrenal
postrenale
postrenalt
etter avgangen fra nyren; gjelder nyrebekken, urinleder, urinblære og urinrør
posttraumatisk
posttraumatiske
etter et ulykkestilfelle eller en belastende livshendelse
posttraumatisk stresslidelse
forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art
posttrombotisk
perioden etter en blodpropp
posttrombotisk syndrom
vedvarende svikt i klaffene i det dype venesystemet etter tidligere blodpropp i vene som ligger dypt i leggen, medfører tendens til vedvarende hevelse i foten
postural
posturale
posturalt
holdnings-, som har med kroppsstilling å gjøre
potens
kraft
potensere
potenserer
potensert
potenserte
forsterke
potensering
potenseringen
potenseringene
potenseringer
to stoffers gjensidige forsterkende effekt på hverandre når de brukes sammen
potensiale
potensialer
potensialet
potensialene
som har mulighet i seg
potensiell
potensielle
potensielt
eventuell, mulig
power
teststyrke
En studie har tilstrekkelig teststyrke (power) hvis den kan pålitelig påvise en klinisk viktig forskjell (eks. mellom to ulike behandlinger) hvis en slik forskjell finnes. Teststyrken til en studie økes når den inkluderer flere hendelser (eks. pasienter) eller hvis den måler utfallene mer nøyaktig
PPI
protonpumpehemmer (inhibitor)
PPS
postpolio syndrom, en tilstand med økt svakhet i muskulaturen hos en person som tidligere (ofte for flere tiår siden) har hatt poliomyelitt
PPV
Positiv prediktiv verdi: Sannsynligheten for å ha en bestemt sykdom når prøvesvaret er positivt. Dvs. når den angitte prøven er positiv, hva er da synnsynligheten for å ha sykdommen?
prebiotika
Prebiotika er ufordøyelige karbohydrater (fiber) som stimulerer vekst av gunstige bakterier som finnes i tykktarmen
precipitasjon
precipitasjonen
precipitasjonene
precipitasjoner
utfelling
predikere
predikerer
predikering
predikert
predikerte
forutsi
prediktiv
prediktive
prediktivt
som kan forutsi
predileksjonssted
predileksjonsstedene
predileksjonssteder
predileksjonsstedet
der et fenomen fortrinnsvis forekommer, eks. et predileksjonssted for skabb er på fingrene
preeklampsi
preeklampsien
preeklampsiene
preeklampsier
svangerskapsforgiftning (med to av følgende tre symptomer: høyt blodtrykk, ødemer, albuminuri)
preiktal
preiktale
preiktalt
før et anfall
preklinisk
prekliniske
tidlig stadium av sykdom før sykdommen er kommet til syne
prekontaminasjon
prekontaminasjonen
tilstedeværelse av organisk materiale/biofilm og mikroorganismer før sterilisering
prekordial
prekordiale
prekordialt
angående hjerteregionen
prekordialavledning
prekordialavledningen
prekordialavledningene
prekordialavledninger
EKG-avledninger fra brystveggen
prekordium
prekordiene
prekordier
prekordiet
den delen av brystveggen som dekker hjertet
prekursor
prekursoren
prekursorene
prekursorer
forløper
prematur
premature
prematurt
for tidlig (født), som kommer for tidlig, umoden
premedikasjon
premedikasjonen
premedikasjonene
premedikasjoner
medisinsk forbehandling før narkose eller bedøvelse
premenstruell
premenstruelle
premenstruelt
før menstruasjonen
premenstruelt syndrom
gjentatte plager av kroppslig og psykisk art som opptrer i perioden før menstruasjonen setter inn
premorbid
premorbide
premorbidt
slik vedkommende var før han/hun ble syk
prenatal
prenatale
prenatalt
før fødslen
preoperativ
preoperative
preoperativt
før en operasjon
preputium
preputiene
preputier
preputiet
forhuden
Prerenal
Prerenale
Prerenalt
som ligger eller gjør seg gjeldene før eller foran nyren i forhold til blodrensingsprosessen som resulterer i urinutskillelsen
presbyakusis
nedsatt hørsel som følge av aldersforandringer
presbyfagia
presbyfagi
presbyphagia
svelgevansker pga. alderdomssvekkelse
presbyopi
presbyopien
presbyopiene
presbyopier
økende langsynthet som følge av aldersforandringer, inntrer fra 45-års alderen
presenil
presenile
presenilt
mentale aldersforandringer tidligere enn forventet
presipitasjon
presipitasjonen
presipitasjonene
presipitasjoner
utfelling
presynaptisk
presynaptiske
ved overgangen for nerveimpulser mellom to nervecellers utløpere
prevalens
prevalensen
prevalensene
prevalenser
forekomst, gjelder det totale antallet på et bestemt tidspunkt (jfr. insidens = antall nye tilfeller innenfor et tidsrom)
prevensjon
prevensjonen
prevensjonene
prevensjoner
forebyggelse
prevensjonsmiddel
prevensjonsmidlene
prevensjonsmidler
prevensjonsmidlet
middel til å forebygge graviditet
preventiv
preventive
preventivt
forebyggende
priapisme
priapismen
priapismene
priapismer
vedvarende, ofte smertefull ereksjon, ofte uten seksuell oppstemthet
primigravida
førstegangsgravid
primipara
førstegangsfødende
primær
primære
primært
som kommer først
primærprofylakse
primærforebygging
forebyggende tiltak/behandling mot en sykdom eller tilstand som ennå ikke er oppstått
prion
prionene
prioner
prionet
et protein som er smittestoff for visse hjerneinfeksjoner
prionsykdom
prionsykdommen
prionsykdommene
prionsykdommer
eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom, skrapesyke (sau), bovin spongiform encefalopati (ku), kuru
PRL
prolaktin, et hormon som dannes i hypofysen, er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for amming
Pro-ANF
blodprøve som antyder grad av hjertesvikt; profaktor til hormonet ANF - atrial natriuretisk faktor - som finnes i endotel i atriene i hjertet
probiotika
probiotikum
probiotika er kosttilskudd av levende mikroorganismer, eks. youghurt, som kan ha en positiv innflytelse på dyr eller mennesker ved å forbedre balansen i den mikroflora de har i kroppen - f.eks. i magetarmkanalen
procalcitonin
er en markør for bakteriell infeksjon hos pasienter med septisk sjokk, bakteriemi, pankreatitt og pneumoni og er en viktig prognostisk faktor i forløpet til intensivt behandlede pasienter
processus transversus
tverrtaggene i ryggen
proctalgia fugax
kortvarige smerteepisoder med krampeliknende smerter i endetarmen
proctitt
proctitten
proctittene
proctitter
endetarmsbetennelse
prodrom
prodromene
prodromer
prodromet
forvarsel
prodromal
prodromale
prodromalt
som kommer som forvarsel
prodrug
medikament som ikke har virkning i seg selv, men som omdannes i kroppen til et virksomt legemiddel
produksjon
produksjonen
produksjonene
produksjoner
dannelse
produktiv
produktive
produktivt
nydannende, stor kapasitet
produktiv hoste
hoste som gir oppspytt
proenzym
proenzymene
proenzymer
proenzymet
inaktivt stoff som omdannes til et aktivt enzym
profund
profunde
profundt
dyp
profus
profuse
profust
sterk, uttalt
profylakse
profylaksen
profylaksene
profylakser
sykdomsforebyggelse, forebyggende tiltak
profylaktisk
profylaktiske
forebyggende
progesteron
progesteronene
progesteroner
progesteronet
kvinnelig kjønnshormon som lages i eggstokken og som har en viktig rolle i menstruasjonssyklus, bl.a. forbereder livmoren på en ev. graviditet
prognose
prognosen
prognosene
prognoser
utsikt med hensyn til en sykdoms forløp
progrediere
progredierende
progredierer
progrediering
progrediert
progredierte
som øker på, som forverrer seg
progresjon
progresjonen
progresjonene
progresjoner
økning i sykdomsaktivitet og/eller sykdomsutbredelse
progressiv
progressive
progressivt
tiltakende
prohormon
prohormonene
prohormoner
prohormonet
En kjemisk forløper til et hormon. Omdannes til det aktive hormonet.
proksimal
proksimale
proksimalt
oppad, mot sentrum (motsatt av distal)
proktitt
proktitten
proktittene
proktitter
endetarmsbetennelse
proktodyni
proktodynien
proktodyniene
proktodynier
smerter i endetarmen
proktokolektomi
proktokolektomien
proktokolektomiene
proktokolektomier
fjerning av tykktarm og endetarm
proktolog
proktologen
proktologene
proktologer
spesialist på endetarmssykdommer
proktologi
proktologien
læren om endetarmen og dens sykdommer
proktosigmoiditt
betennelse i både endetarmen (rektum) og nedre del av tykktarmen (colon sigmoideum)
proktoskop
proktoskopene
proktoskoper
proktoskopet
instrument utstyrt med lyskilde slik at man kan se inn i endetarmen
prolaktin
prolaktinet
et hormon som dannes i hypofysen, er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for amming
prolaps
prolapsene
prolapset
nedsynking, fremfall
prolapsus recti
fremfall av en del av endetarmen ut gjennom endetarmsåpningen
prolapsus uteri
nedsunken livmor
proliferasjon
proliferasjonen
proliferasjonene
proliferasjoner
formering
PROM
premature rupture of membranes, for tidlig rift i fosterhinnen med vannavgang til følge
prominens
prominensen
prominensene
prominenser
fremspring
pronasjon
pronasjonen
pronasjonene
pronasjoner
rotasjon av arm eller fot innover
pronasjonsfot
plattfot
pronere
pronerende
pronerer
pronering
pronert
pronerte
rotere foten eller armen innover (motsatt av supinere)
propeptid
propeptidene
propeptider
propeptidet
En forløper til et peptid. Ved omdannelsen til peptid blir stoffet aktivt i kroppen, f.eks. som et hormon.
proporsjonal
proporsjonale
proporsjonalt
forholdsmessig
proprioceptiv
proprioceptive
proprioceptivt
proprioseptiv
proprioseptive
proprioseptivt
leddsans, signaler fra nerveceller om et ledds stilling, dybdesans, f.eks. det å føle i hvilken retning et ledd står i (f.eks. ankelen)
proptose
proptosen
utstående
proptosis
fremfall
propulsjon
propulsjonen
propulsjonene
propulsjoner
det å drive fremover
prosedyre
prosedyren
prosedyrene
prosedyrer
fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
prospektiv
prospektive
prospektivt
fremover i tid. Eks. en studie som starer nå og går fremover i tid. Motsatte er retrospektiv
prostaglandin
prostaglandinene
prostaglandiner
prostaglandinet
biologisk aktive fettsyrer, signalstoffer med ulike virkninger
prostata
blærehalskjertelen
prostatahypertrofi
prostatahypertrofien
prostatahypertrofiene
prostatahypertrofier
forstørret blærehalskjertel, et vanlig fenomen i aldringsprosessen hos menn
prostatektomi
prostatektomere
prostatektomerer
prostatektomering
prostatektomert
prostatektomerte
prostatektomien
prostatektomiene
prostatektomier
fjerning av blærehalskjertelen
prostatisme
prostatismen
symptomer på forstørret prostata (blærehalskjertel), tregere og hyppigere vannlating
prostatitt
prostatitten
prostatittene
prostatitter
betennelse i blærehalskjertelen
protease
proteasen
proteasene
proteaser
proteinspaltende enzym
proteinuri
protein i urinen
protektive stoffer
hud- eller slimhinnebeskyttende midler
proteolyse
proteolysen
proteolysene
proteolyser
spalting av protein under opptak av vann i den kjemiske prosessen
proteolytisk
proteolytiske
som spalter protein under opptak av vann
protonpumpehemmer
protonpumpehemmere
protonpumpehemmeren
protonpumpehemmerne
legemiddel som hemmer sterkt eller blokkerer produksjonen av magesyre
protozo
protozoen
protozoene
protozoer
encellet dyr
protrahert
protraherte
langvarig
protrombin
protrombinene
protrombiner
protrombinet
stoff i blodet som deltar i blodets levringsprosess
protruerende
utstående
protrusjon
protrusjonen
protrusjonene
protrusjoner
fremspring
pruriginøs
pruriginøse
pruriginøst
kløende
pruritus
kløe
præliminær
preliminære
preliminært
foreløbig
PS
Parkinsons sykdom
PSA
prostataspesifikt antigen, kan måles i forhøyede verdier i blodet ved fremskreden prostatakreft
pseudartrose
pseudartrosen
pseudartrosene
pseudartroser
falskt ledd som dannes etter et beinbrudd
pseudomembranøs
pseudomembranøse
pseudomembranøst
angående avleiringer av døde lag, f.eks. i et sår
pseudoobstruksjon
pseudoobstruksjonen
pseudoobstruksjonene
pseudoobstruksjoner
nesten fortetning eller avstengning (f.eks. av et blodkar eller av en tarm)
pseudotumor
pseudotumoren
pseudotumorene
pseudotumorer
nydannelse av svulstliknende vev
psoriasis
hudsykdom med skjellende utslett
psykiater
psykiatere
psykiateren
psykiaterne
legespesialist i sinnslidelser
psykiatri
psykiatrien
læren om sinnslidelser
psykofarmaka
legemiddel med særlig virkning på psykiske symptomer (legemidler mot angst, sovemedisiner, antidepressiva og antipsykotika)
psykogen
psykogene
psykogent
av psykisk, sjelelig opprinnelse
psykoleptisk
psykoleptiske
psykisk nedtrykthed
psykologi
psykologien
læren om tanke- og følelseslivet
psykologisk
psykologiske
som har sammenheng med tanke- og følelseslivet
psykomotorisk
psykomotoriske
psykisk-fysisk
psykopat
psykopaten
psykopatene
psykopater
person uten evne til å sette seg inn i andre menneskers følelser, ofte manipulerende
psykose
psykosen
psykosene
psykoser
sinnsforvirring, sinnsykdom
psykosomatisk
psykosomatiske
kroppslige lidelser oppstått på grunnlag av psykiske symptomer
psykotisk
psykotiske
sinnsforvirret
psykotrop
psykotrope
psykotropt
Psykotrope medikamenter omfatter antipsykotika, antidepressiver, anxiolytika, betablokkere brukt angstdempende, antiepileptika brukt stemningsstabiliserende og sentralstimulerende midler
PT-INH
protrombintid oppgitt i enheten INR (internasjonal normalisert ratio), måles som ledd i kontrollen av Marevanbehandling
PTA
perkutan transluminal angioplastikk, en metode der man via et snitt i huden finner pulsåren, åpner denne og fjerner masser som stenger av eller forsnevrer blodåren, en metode som anvendes for å gjenåpne trange eller blokkerte pulsårer
PTC
perkutan galledrenasje
PTCA
perkutan transluminal angioplastikk, koronar angiografi og koronar revaskularisering, dvs. røntgenundersøkelse av hjertets blodårer samt utblokking av trange årer
PTH
paratyreoideahormon, hormon fra biskjoldbruskkjertelen, spiller en sentral rolle i reguleringen av kroppens kalkomsetning
ptose
ptosene
ptoser
prosen
nedsunket øyelokk
PTRA
perkutan transluminal renal angioplastikk
PTSD
"post-traumatic stress disorder", posttraumatisk stresslidelse
ptyalisme
spyttflod, økt spyttsekresjon
pubertet
puberteten
tidsperioden for inntreden av kjønnsmodenhet
publication bias
Forekommer når sannsynligheten for at en studie blir publisert varierer med resultatene i studien. Vanligvis er det slik at det er større sannsynlighet for å få publisert en studie med signifikante effekter enn en studie uten signifikante effekter. På den måten kan man ved å søke i litteraturen feilaktig få inntrykk av at behandlinger er mer effektive enn de egentlig er
puerperium
puerperiet
barseltiden, de første 6-8 uker etter fødsel
pulley-ruptur
pulley
pulley ruptur
Fingerskade. Overrivning av beinfestet til bøyesenenes seneskjeder på bestemte steder i senens forløp. Disse festene har som funksjon å holde senene på plass inntil skjelettet.
pulmektomi
pulmektomien
pulmektomiene
pulmektomier
fjerning av lunge
pulmonal
pulmonale
pulmonalt
som har med lungene å gjøre
pulpitt
betennelse i en tanns rot; i den sentrale, indre, delen av tannen hvor vi finner nerver og blodårer
pulsasjon
pulsasjonen
pulsasjonene
pulsasjoner
pulsslag
punksjon
punksjonen
punksjonene
punksjoner
innstikk med nål
pupilledilatasjon
pupilledilatasjonen
pupilledilatasjonene
pupilledilatasjoner
utvidet pupille
purpura
sykdom med små, runde bloduttredelser i huden
purulent
purulente
pussholdig
pustel
pustelen
pustlene
pustler
kvise
pustulose
pustulosen
pustulosene
pustuloser
utbrudd av kviseliknende utslett
pustuløs
pustuløse
pustuløst
kviseliknende
PUVA
fotokjemoterapi av hudlidelser, tilførsel av psoralen (tabletter) + UVA-bestråling
PV
porfyria variegata
pyelitt
pyelitten
pyelittene
pyelitter
nyre- og nyrebekkenbetennelse
pyelonefritt
pyelonefritten
pyelonefrittene
pyelonefritter
nyrebekkenbetennelse
pyelostomi
pyelostomien
pyelostomiene
pyelostomier
kirurgisk åpning av urinlederen når den er blokkert og tømning av urinleder via kateter gjennom huden
pylorus
"portneren", den trange overgangen mellom magesekken og tolvfingertarmen
pylorusstenose
pylorusstenosen
pylorusstenosene
pylorusstenoser
innsnevring av overgangen fra magesekken til tolvfingertarmen, kan være en medfødt tilstand
pyoderma
hudlidelse med pussdannelse i huden
pyodermi
pyodermien
pyodermiene
pyodermier
hudlidelse med pussdannelse i huden
pyogen
pyogene
pyogent
pussdannende
pyonefrose
pyonefrosen
infisert hydronefrose. Tilstand der avløpet fra nyren ned til urinblæren er blokkert, og der det har utviklet seg infeksjon i den avstengte del av urinlederen og nyrebekkenet
pyreksi
pyreksien
pyreksiene
pyreksier
febertilstand
pyrogen
pyrogene
pyrogent
feberfrembringende
pyrose
pyrosen
halsbrann
pyuri
pyurien
pyuriene
pyurier
puss i urinen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.