Medisinsk ordliste - r

RA
revmatoid artritt, leddgikt
RAAS
renin-angiotensin-aldosteron-systemet
rabdomyolyse
rhabdomyolyse
rabdomyolysen
oppløsning av tverrstripet muskulatur. Kan skyldes mekaniske årsaker, lav kalium, men også overdreven fysisk trening. Forekommer hos stoffmisbrukere og ved intensiv lipidbehandling.
rabies
hundegalskap
racemisk
racemiske
optisk aktivt stoff som inneholder like mye av høyre- som venstredreiende molekyler
radial
radiale
radialt
på tommelfingersiden av hånden/armen
radialislammelse
radialislammelsen
radialislammelsene
radialislammelser
lammelse av radialisnerven (som bl.a. gjør at vi kan bøye hånden bakover)
radikaloperasjon
radikaloperasjonen
radikaloperasjonene
radikaloperasjoner
En behandling som ikke bare fjerner sykt vev, men som også fjerner potensielt sykt vev. F.eks. ved operasjon av en kreftsvulst
radikulitt
radikulitten
radikulittene
radikulitter
betennelse i roten til en ryggmargsnerve
radikulopati
radikulopatien
radikulopatiene
radikulopatier
en tilstand der nerverøttene som forlater ryggmargen klemmes og gir utstrålende smerter, svekket muskelkraft og nedsatt følesans i det området som nerven forsyner (eks. ischias). Årsaken til en radikulopati kan være et prolaps i en mellomvirvelskive i ryggen, eller forkalkninger i ryggen som trykker på nevene
radikulær
radikulære
radikulært
som har med en nerverot å gjøre
radikulære smerter
nerverotssmerter
radiofrekvensablasjon
avbrenning av elektriske ledningsbaner i hjertet hos pasienter med rytmeforstyrrelser. Foregår via et kateter som føres inn til hjertet via blodårene. Gjennom kateteret sendes radiobølger. Strømvarmen ødelegger de forstyrrende ledningsbanene. Dermed brytes den elektriske impulsutbredelse i dette området.
radiograf
radiografen
radiografene
radiografer
helsepersonell som er spesialutdannet til å ta røntgenbilder
radiografi
radiografien
radiografiene
radiografier
røntgenundersøkelse
radiolog
radiologen
radiologene
radiologens
radiologer
røntgenlege
radiologi
radiologien
læren om røntgen og røntgenologisk bildediagnostikk
radiologisk
radiologiske
angående røntgen
radioterapi
radioterapien
radioterapiene
radioterapier
strålebehandling
radius
underarmsbein på samme side som tommelen, spolebeinet
radiusfraktur
radiusfrakturen
radiusfrakturene
radiusfrakturer
brudd i underarmsbeinet på tommelsiden (spolebeinet)
ragade
ragaden
ragadene
ragader
sprekk, rift
rakitt
rakitten
rakittene
rakitter
engelsk syke, mangel på D-vitamin
ramus
gren
randomisere
randomiserer
randomisert
randomiserte
fordele tilfeldig, f.eks. fordele pasienter tilfeldig i to ulike behandlingsgrupper
randomisering
randomiseringen
randomiseringene
randomseringer
fordeling av pasienter på slump, f.eks. i forbindelse med utprøving av en ny behandling sammenlignet med en annen behandling, gjøres for å sikre at de to pasientgruppene blir så like som mulig
randomisert kontrollert forsøk
(RCT) Et forsøk der deltakerne (pasientene) er tilfeldig fordelt til to eller flere grupper. Minst en gruppe (eksperimentgruppen) mottar en intervensjon (behandling) som blir uttestet og en annen gruppe (kontrollgruppen) mottar en alternativ behandling eller placebo. Angis som gullstandard for forsøksdesign da den tilfeldige utvelgelsen skal kunne kompensere for ev. konfunderende faktorer.
RAS
renin-angiotensin-systemet
RAST
radioallergosorbent test, måling av spesifikke antistoffer (IgE) mot ulike allergen
Raynauds fenomen
karlidelse med sammentrekninger i små blodårer, utløses av kulde; medfører blåfarging, smerter, ev. vevsdød (koldbrann) av fingre
RCA
"right coronary artery", høyre koronararterie (kransåre til hjertet)
RCT
(RCT) Et forsøk der deltakerne (pasientene) er tilfeldig fordelt til to eller flere grupper. Minst en gruppe (eksperimentgruppen) mottar en intervensjon (behandling) som blir uttestet og en annen gruppe (kontrollgruppen) mottar en alternativ behandling eller placebo. Angis som gullstandard for forsøksdesign da den tilfeldige utvelgelsen skal kunne kompensere for ev. konfunderende faktorer.
reabsorpsjon
reabsorpsjonen
reabsorpsjonene
reabsorpsjoner
tilbakeopptak
reaktiv
reaktive
reaktivt
som kommer som følge av noe
rebound effekt
når en behandling med et legemiddel opphører, vender tilstanden tilbake til den opprinnelige; ja, endog noen ganger en verre tilstand
reboundfenomen
rebound fenomen
rebound-fenomen
reboundfenomenet
når en behandling med et legemiddel opphører, vender tilstanden tilbake til den opprinnelige; ja, endog noen ganger en verre tilstand
receptor
reseptor
reseptoren
reseptorene
reseptorer
receptoren
receptorene
receptorer
som binder antistoffer; eller mottakerceller, nerveender eller organer, hvor et signal eller stimulus opptas
recesere
receserer
recesering
recesert
receserte
recessere
recesserer
recessering
recessert
recesserte
fjerne en del av et organ eller en legemsdel
recessiv
recessive
recessivt
et arveanlegg som må forekomme i "dobbel dose" for å trenge gjennom (motsatte er dominant)
recidiv
recidivene
recidiver
recidivet
tilbakefall, nytt sykdomstilfelle
recipient
recipienten
recipientene
recipienter
mottaker av blod, organ eller vev ved transplantasjon eller transfusjon
rectum
endetarmen
recurrent
periodisk, gjentakende
redialisrefleks
radialisrefleksen
refleks som utløses ved å banke mot nedre del av radius (spolebeinet), fører til at underarmen bøyer opp i albuleddet
refleks
refleksen
refleksene
reflekser
refleks, uvilkårlig handling eller reaktion
refluks
refluksen
refluksene
reflukser
tilbakestrøm
refraksjon
refraksjonen
refraksjonene
refraksjoner
lysbryting
refraksjonere
refraksjonerer
refraksjonering
refraksjonert
refraksjonerte
fastsette synsstyrke
refraksjonsmåling
refraksjonsmålingen
refraksjonsmålingene
refraksjonsmålinger
fastsettelse av synsstyrke og hvilke brilleglass som gir best korreksjon, brillebestemmelse
refraktær
refraktære
refraktært
uimottakelig, gjenstridig, upåvirkelig
Refsums sykdom
er en form for retinitis pigmentosa
regenerasjon
regenerasjonen
regenerasjonene
regenerasjoner
gjendannelse av vev eller legemsdel
regional
regionale
regionalt
i et angitt område
regresjon
regresjonen
regresjonene
regresjoner
fysisk eller psykisk tilbakegang; ev. normalisering/ tilbakegang av en sykdom
regresjonseffekt
regresjonseffekten
Mange tilstander svinger i intensitet. Regresjonseffekten er den spontane bedringen i en gitt tilstand som kan forventes når utgangspunktet er at pasienten er i en dårlig fase.
regurgitasjon
regurgitasjonen
tilbakestrømning av mat (i fordøyelseskanalen) eller blod (f.eks. i hjertet)
rehabilitering
rehabiliteringen
rehabiliteringene
rehabiliteringer
opptrening etter sykdom for å vinne tilbake mest mulig av tapte kroppsfunksjoner, ev. innlæring av nye teknikker for å bøte på tap av funksjoner. Betegnes også tertiær forebygging
rehydrering
rehydreringen
rehydreringene
rehydreringer
bringe i væskebalanse
reinfeksjon
reinfeksjonen
reinfeksjonene
reinfeksjoner
fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
rekonvalesens
bedring, bedringsfase etter en sykdom eller operasjon
rektal
rektale
rektalt
endetarms-
rektoskop
rektoskopene
rektoskopet
instrument med lyskilde som føres inn gjennom endetarmen for å inspisere den nederste delen av tykktarm og endetarm
rektoskopi
rektoskopien
rektoskopiene
rektoskopier
undersøkelse hvor man fører et (stivt) rør med lyskilde inn gjennom endetarmsåpningen, inntil 25 cm oppover i tykktarmen, og kan inspisere tarmslimhinnen
rektostomi
rektostomien
rektostomiene
rektostomier
utlegging av tarm, endetarmen (rektum) føres ut gjennom huden
rektovaginal
rektovaginale
rektovaginalt
som gjelder endetarm og skjede
rektum
endetarmen
rektumobstipasjon
rektumobstipasjonen
rektumobstipasjonene
rektumobstipasjoner
forstoppelse i endetarmen der harde knoller stenger av endetarmen
relaksasjon
relaksasjonen
relaksasjonene
relaksasjoner
avslapping
relaksere
relakserer
relaksering
relaksert
relakserte
slappe av, slippe opp
relakserende
avslappende
relativ risiko
(RR) Antall ganger mer sannsynlig (RR > 1) eller mindre sannsynlig (RR < 1) en hendelse skjer i en gruppe versus en annen gruppe. Det er ratio av absolutt risiko (AR) for hver gruppe.
relativ risikoreduksjon
(RRR) Den relative risikoreduksjon mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie. Komplementet til relativ risiko (1-RR).
relativ risikoøkning
(RRI) Den proporsjonale økningen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie
relevant
relevante
aktuell
remisjon
remisjonen
remisjonene
remisjoner
bedring, betegner gjerne en lengre god periode
remitterende
med bedre og verre perioder
renal
renale
renalt
nyre-
renin
reninet
enzym i nyrebarken
renovaskulær
renovaskulære
renovaskulært
nyre-kar-
repetitiv
repetitivt
repetitive
gjentakende
reponere
reponerer
reponering
reponeringen
reponert
reponerte
sette på plass, f.eks. et beinbrudd som er ute av stilling
represjon
represjonen
represjonene
represjoner
undertrykking
reproduksjon
reproduksjonen
reproduksjonene
reproduksjoner
forplantning
repulsjon
repulsjonen
repulsjonene
repulsjoner
frastøting
reseksjon
reseksjonen
reseksjonene
reseksjoner
fjerning av deler av et organ eller en legemsdel
reservoir
reservoirene
reservoiret
beholder; smittebærer
resesere
reseserer
resesering
resesert
reseserte
fjerne en del av et organ eller en legemsdel
residiv
residivene
residiver
residivet
tilbakefall, nytt sykdomstilfelle
residivere
residiverende
residiverer
residivering
residivert
residiverte
komme tilbake, oppstå på nytt, tilbakevendende
residual
residuale
residualt
gjenværende
residualurin
residualurinen
residualurinene
residualuriner
resturin
resipient
resipienten
resipientene
resipienter
mottaker
resiprok
resiproke
omvendt, vekslende, gjensidig
resistens
resistensen
resistensene
resistenser
motstandsdyktighet
resistent
resistente
motstandsdyktig
resolusjon
resolusjonen
resolusjonene
resolusjoner
oppløsning, helbredelse, reparasjonsprosess der det syke vevet fjernes
resorpsjon
resorpsjonen
resorpsjonene
resorpsjoner
oppsugning
respirasjon
respirasjonen
respirasjonene
respirasjoner
pusting
respirasjonsdepresjon
svekket åndedrett
respirator
respiratoren
respiratorene
respiratorer
pustemaskin
respiratorisk
respiratoriske
åndedretts-
respons
responsen
responsene
reaksjon, svar
restenose
restenosen
restenosene
restenoser
ny forsnevring
restitusjon
restitusjonen
restitusjonene
restitusjoner
helbredelse
restless legs
uro i benene, særlig om natten
restriksjon
restriksjonen
restriksjonene
restriksjoner
begrensning
restriktiv
restriktive
restriktivt
begrensende, trang
resturin
residualurin
urin som blir liggende igjen i blæren etter urineringen, ufullstendig blæretømming, residualurin. Gir økt risiko for infeksjon
resuscitasjon
resuscitasjonen
resuscitasjonene
resuscitasjoner
gjenoppliving
resuscitere
resusciterende
resusciterer
resuscitering
resuscitert
resusciterte
gjenopplive
retardasjon
retardasjonen
retardasjonene
retardasjoner
forsinkelse
retardert
retarderte
forsinket
retensjon
retensjonen
retensjonene
retensjoner
tilbakeholdelse
retikulocytt
retikulocytten
retikulocyttene
retikulocytter
umodne røde blodlegemer (erytrocytter) på stadiet ca. 2 dager før ferdig modning, utviklingen av røde blodceller i beinmargen tar ca 5-7 døgn
retina
netthinnen
retinal
retinale
retinalt
vedrørende netthinnen
retinitt
retinitten
retinittene
retinitter
betennelse i netthinnen
retinopati
retinopatien
retinopatiene
retinopatier
netthinnelidelse som kan medføre blindhet
retinopeksi
retinopeksien
retinopeksiene
retinopeksier
festing av netthinnen med ulike metoder ved netthinneløsning
retrahere
retraherer
retrahering
retrahert
retraherte
trekke tilbake, f.eks. forhuden på penis
retraksjon
retraksjonen
retraksjonene
retraksjoner
inntrekning, sammentrekning
retrobulbær
retrobulbære
retrobulbært
bak øyeeplet
retrocøkal
retrocøkale
retrocøkalt
bak cøkum, første del av tykktarmen på høyre side av buken
retrofaryngeal
retrofaryngeale
retrofaryngealt
bak svelgveggen
retrofleksjon
retrofleksjonen
bakoverbøyd
retroflektert
retroflekterte
bakoverbøyd
retrograd
retrograde
tilbakegående, bakover, motsatt normal retning
retrograd amnesi
hukommelsestap for det som skjedde før en hodeskade
retroperitoneal
retroperitoneale
retroperitonealt
bak bindevevet (bukhinnen) på bakre bukvegg
retroperitoneum
rommet bak bukhinnen på bakre bukvegg
retrospektiv
retrospektive
retrospektivt
bakover i tid. Eks. en studie som baserer seg på ting som har skjedd. Eks. pasienter blir bedt om å svare på spørsmål om forhold som har vært (f.eks. tidligere røyking, kosthold, etc.). Motsatte av prospektiv.
retrosternal
retrosternale
retrosternalt
bak brystbeinet
retroversjon
retroversjonen
bakoverhelling
retrovertert
retroverterte
bakoverhellende
revaskularisere
revaskularisert
revaskulariserte
bedret blodtilførsel ved at nye blodkar har åpnet seg
revaskularisering
revaskulariseringen
revaskulariseringene
revaskulariseringer
nye blodårer åpner seg og bedrer blodtilførselen
reversibel
reversibelt
reversible
om fysisk eller kjemisk prosess som kan forløpe i to motsatte retninger avhengig av omstendighetene
reversibelitetstest
reversibilitetstesten
undersøkelse ved astma, måler i hvilken grad astmamedisinen bedrer pusteevnen
revmatisk feber
giktfeber
revmatisme
revmatismen
gikt, muskelsmerter
RF
revmatoid faktor
rhagade
rhagaden
rhagadene
rhagader
rift, sprekk
rhAPC
rekombinant humant aktivert protein C
rheumatoid
rheumatoide
muskel- og ledsmerter, der minder om gigt
rhinitt
rhinitis
betennelse i slimhinnen i nesen
rhinopharyngitt
rhinopharyngitten
rhinopharyngittene
rhinopharyngitter
betennelse av nesesvelget
rhonchi
ronchi
rallelyder fra bronkiene
rigid
rigide
stiv
rigiditet
rigiditeten
stivhet
rigor
det å fryse; ev. stivhet
RIND
"reversible ischemic neurologic deficit", et "forbigående" hjerneslag
rinitt
rinitten
rinittene
rinitter
betennelse av neseslimhinnen
rinofaryngitt
rinofaryngitten
rinofaryngittene
rinofaryngitter
betennelse av nesesvelget
rinore
rhinoré
rinoré
neserenning
RMR
resting metabolic rate, dvs. hvilestoffskiftet
ronkus
ronki
ronkien
ronkiene
rallelyder fra bronkiene
rosacea
hudsykdom karakterisert ved rødhet og kviseliknende utslett i ansiktet
roseola
rosefarget utslett
rotasjonsosteotomi
rotasjonsosteotomien
rotasjonsosteotomiene
rotasjonsosteotomier
operasjon med avkutting av et bein med etterfølgende rotasjon av de to delene for å korrigere en feilstilling
RPGN
"rapidly progressive glomerulonephritis", hurtig forverrende nyrebetennelse
RR
Relativ risiko: Antall ganger mer sannsynlig (RR > 1) eller mindre sannsynlig (RR < 1) en hendelse skjer i en gruppe versus en annen gruppe. Det er ratio av absolutt risiko (AR) for hver gruppe.
RRI
Relativ risikoøkning: Den proporsjonale økningen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie
RRR
Relativ risikoreduksjon: Den relative risikoreduksjon mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie. Komplementet til relativ risiko (1-RR).
RRT
"renal replacement therapy", nyreerstatningsbehandling
RSV
respiratorisk syncytialvirus
rubella
røde hunder
rubeola
røde hunder
rubor
rødhet
ructus
rap
ruptur
rupturen
rupturene
rupturer
bristning, avrivning, gå hull på
rupturere
rupturerende
rupturerer
rupturering
rupturert
rupturerte
sprekke, eks. en blodåre som sprekker

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.