Medisinsk ordliste - t

tachyphylaxi
tachyphylaxien
hurtig avtakende styrke og varighet av et stoffs virkning ved gjentatt bruk
tahara
infibulasjon, sammensying av kjønnsleppene, en metode for kvinnelig omskjæring
taktil
taktile
taktilt
som har med berøring å gjøre
takyarytmi
takyarytmien
takyarytmiene
takyarytmier
hurtige uregelmessige hjerteslag
takyfylakse
tachyphylaxis
raskt avtakende effekt av et legemiddel
takyfylaksi
takyfylaksien
hurtig avtakende styrke og varighet av et stoffs virkning ved gjentatt bruk
takykardi
tachychardi
tachykardi
takykardien
takykardiene
takykardier
unaturlig hurtige hjerteslag
takypné
tachypne
takypne
hurtig pust
talus
ankelbeinet
TAP
teleangiopati, sykdom i små blodårer
tardiv
tardive
tardivt
langsom
tardiv dyskinesi
ufrivillige, merkelige, ofte uhensiktsmessige bevegelser; kan skyldes bivirkninger etter langvarig bruk av sterke nervemedisiner
tardive dyskinesier
ufrivillige, merkelige, ofte uhensiktsmessige bevegelser; kan skyldes bivirkninger etter langvarig bruk av sterke nervemedisiner
tarmatoni
nedsatt eller mangelfull muskelaktivitet i tarmen
tarminvaginasjon
tarminvaginasjonen
tarminvaginasjonene
tarminvaginasjoner
en del av tarmen glir inn i en annen del av tarmen, akutt tilstand hos småbarn
tarmiskemi
tarmiskemien
nedsatt blodforsyning til en del av tarmen, kan medføre vevsdød i tarmen
tarsal
som gjelder vristen, fotryggen
tarsorafi
tarsorafien
sammensying av øyespalten; gjøres av og til ved lammelse av ansiktsnerven (øyet lukker seg ikke) for å hindre uttørring og skade på hornhinnen
tarsus
fotroten
TB
tuberkulose
TBT
Term Breech Trial, en stor multisenterstudie publisert i tidsskriftet The Lancet i 2000. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga bedre resultat for foster/barn enn planlagt vaginal fødsel. Resultatene synes i følge en norsk rapport å ha begrenset gyldighet i Norge.
TCA
trisykliske antidepressiva
trisykliske antidepressiver
tricykliske antidepressiva
tricykliske antidepressiver
tricykliske antidepressiver; legemidler med antidepressiv virkning
TCC
transitional cell carcinoma, en kreftform som forekommer i øvre urinveier
tegmentasjon
tegmentasjonen
tildekking av et sår, f.eks. ved magesår kan man sy en flik av bukhinnen (omentet) over såret og på den måten tette det igjen
tegmentatio
tildekking av et sår, f.eks. ved magesår kan man sy en flik av bukhinnen (omentet) over såret og på den måten tette det igjen
telarke
telarken
perioden med brystutvikling hos jenter
teleangiektasi
teleangiektasien
teleangiektasiene
teleangiektasier
utvidelse av små kar i huden/blodårenøste
teleangiopati
teleangiopatien
teleangiopatiene
teleangiopatier
sykdom med utvidelse av mange små blodkar, disse kan sprekke og blø
temporal
temporale
temporalt
som vedrører tinningen
temporalisbiopsi
temporalisbiopsien
temporalisbiopsiene
temporalisbiopsier
vevsprøve av tinningpulsåren
temporalside
temporalsiden
på tinningsiden
tendinitt
tendinitten
tendinittene
tendinitter
senebetennelse
tendosynovitt
tendosynovitten
tendosynovittene
tendosynovitter
seneskjedebetennelse
tendovaginitt
tendovaginitten
tendovaginittene
tendovaginitter
seneskjedebetennelse
tenesme
tenesmene
tenesmer
tenesmet
tenesmi
tenesmus
smertefull og hyppig trang til avføring eller vannlating
tenosynovitt
tenosynovitten
tenosynovittene
tenosynovitter
seneskjedebetennelse
tensjon
tensjonen
tensjonene
tensjoner
spenning; strekking
tensjonshodepine
tensjonshodepinen
tensjonshodepinene
tensjonshodepiner
spenningshodepine
terapeutisk
terapeutiske
helbredende
terapi
terapien
terapiene
terapier
behandling
teratogen
teratogene
teratogent
som gir misdannelser
teratologisk
teratologiske
angående læren om misdannelser
termal
termale
termalt
som har med varme å gjøre
termin
terminen
terminene
terminer
beregnet tidspunkt for nedkomst; tidsperiode
terminal
terminale
terminalt
mot slutten
terminere
terminerer
terminering
terminert
terminerte
avslutte
termofil
termofile
termofilt
varmekjære. Termofile bakterier er bakterier som vokser ved 50 gr. C eller mer.
termoregulere
termoregulerer
termoregulering
termoregulert
termoregulerte
varmeregulere
testikulær
testikulære
testikulært
vedrørende testiklene
testis
testes
testikkel/ testikler
testisretensjon
testisretensjonen
testikkel som ikke har "vandret" ned i pungen
testosteron
mannlig kjønnshormon
teststørrelse
En variabel med en kjent statistisk fordeling som gjør oss i stand til å teste nullhypotesen
tetani
tetanien
kramper
tetanus
stivkrampe
tetanusvaksine
tetanusvaksinen
tetanusvaksinene
tetanusvaksiner
stivkrampevaksine
TGA
transposisjon av de store arteriene (pulsårene); medfødt hjertefeil som skyldes feil i avgangen av de store blodårene fra hjertet
thalamus
stor nerveknute i storhjernens basis
thenar
tenar
tommelfingermuskulaturen
thoracal
torakal
torakale
torakalt
thoracale
thoracalt
som vedrører brystkassen; brystdelen av ryggen
thorax
toraks
brystkassen
thrombophlebitt
thrombophlebitten
thrombophlebittene
thrombophlebitter
betennelse i venevegg i forbindelse med dannelse av blodpropp
thrombose
thrombosen
thrombosene
thromboser
blodpropp
thymus
brisselen, lymfevev som befinner seg øverst, midt i brystkassen
thyreotoxicose
thyreotoxicosen
forhøyt stoffskifte som følge av økt utskillese av hormon (tyroksin) fra skjoldbruskkjertelen
TIA
"transitorisk iskemisk atakk", forbigående nedsatt blodstrøm til en del av hjernen og med forbigående tap av kropps- eller mentalfunksjoner, tilstanden normaliserer seg i løpet av 24 timer
tiazid
tiazidene
tiazider
tiazidet
lett vanndrivende middel som brukes i behandlingen av høyt blodtrykk
tiaziddiuretika
en mild type vanndrivende middel
TIBC
total ironbinding capacity, er et uttrykk for konsentrasjonen av transferrin, som er transportproteinet for jern i blodet
tibia
skinnbeinet, beinet på forsiden av leggen
tic
tics
ufrivillig, tvangspreget ansiktstrekning eller -grimase
tics og Tourettes syndrom
tilstand der det dominerende trekk er en eller annen form for ansiktsgrimaser, kast med hodet, blunking; ev. kremting, hosting, snufsing; ev. utbrudd av sosialt uakseptable, ofte obskøne ord
tinea
hudsopp
tinea capitis
sopp i hodebunnen
tinea cruris
sopp i lysken/skrittet
tinea pedis
fotsopp
Tinnels
Tinnels tegn innebærer lett banking med en finger over en nerve som mistenkes skadet (inneklemt). Bankingen vil kunne gi utstrålende smerter/ ubehag/ ilinger tilsvarende den aktuelle nervens forløp.
tinnitus
øresus
TIPS
Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt
titer
titeret
titre
titrene
mengden innhold av et virksomt stoff i en oppløsning
TMS
"transkraniell magnetisk stimulering", behandlingsmetode som lanseres som et alternativ til elektrosjokk-behandling av hjernen ved depresjon, TMS er tenkt å påvirke tankevirksomhet og atferd, nytten av behandlingen er fortsatt uklar.<br/>TMS kan også bety trimetoprimsulfa, et antibiotikum.
TNF
tumor nekrose faktor
TNM
klassifikasjonssystem for ondartede svulster. T står for primærsvulstens størrelse og utstrekning (tumor). N står for regional lymfeknuteinvolvering (node). M står for fravær eller tilstedeværelse av spredning/ fjernmetastaser (metastaser).
TNS
transkutan nervestimulering, dvs. stimulering av nerver ved å sende svake elektriske strømmer gjennom huden
tokolyse
rihemming, som demper rier
tokolytisk
tokolytika
tokolytiske
tokolytiskt
rihemmende middel, som stopper en for tidlig fødsel
toksemi
toksemien
toksemiene
toksemier
tilstand der giftstoff fra bakterier er kommet over i blodet
toksikologi
toksikologien
læren om forgiftninger, giftstoffer og deres virkninger
toksikologisk
toksikologiske
om giftstoffer og deres virkninger
toksikose
toksikosen
toksikosene
toksikoser
forgiftning
toksin
toksinene
toksiner
toksinet
giftstof (fra bakterier)
toksisitet
toksisiteten
giftighet; giftegenskaper
toksisk
toksiske
giftig
toksisk sjokk syndrom
giftstoffer fra stafylokokkbakterier gir et sykdomsbilde med hurtig innsettende høy feber, oppkast, vandig diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine
toksoplasmose
toksoplasmosen
sykdom fremkalt av en parasitt overført fra dyr til mennesker
tomografi
tomografien
tomografiene
tomografier
røntgenfotografering med snittbilder av et organ
tonisk
toniske
jevnt strammende (i motsetning til klonus, rykkende)
tonometer
tonometre
tonometrene
tonometret
instrument som brukes til å måle trykket i øynene (for høyt trykk er grønn stær)
tonsill
tonsiller
tonsille
tonsillen
tonsillene
mandlene i halsen
tonsillitt
tonsillitten
tonsillittene
tonsillitter
halsbetennelse, betennelse i mandlene
tonus
spenningstilstand, spenningsnivå
tophi
knuter som er avleiret i underhudsvevet ved urinsyregikt
topografisk anatomi
læren om hvordan de ulike organene ligger i forhold til hverandre
torakocentese
torakocentesen
innstikk gjennom brystkassen for å tappe ut væske fra lungesekken
torakoplastikk
torakoplastikken
torakoplastikkene
torakoplastikker
operasjon der ribbein fjernes slik at lungene kan falle sammen, metode som ble benyttet i behandlingen av lungetuberkulose
torakoskopi
toraskopien
toraskopiene
toraskopier
undersøkelse hvor et instrument med belysning føres gjennom brystveggen for å inspisere lungeoverflaten
torakotomere
torakotomerer
torakotomert
torakotomerte
operasjon med åpning av brystkassen
torakotomi
torakotomien
torakotomiene
torakotomier
operasjon med åpning av brystkassen
tori
torus
beinet utvekst, synonym for eksostose
torkvert
torkverte
snodd, vridd
torsades de pointes
anfall med hurtig puls utløst fra hjertekamrene (ventrikkeltakykardi). Slike anfall kan være livstruende.
torsjon
torsjonen
torsjonene
torsjoner
dreining
torticollis
tortikollis
hodet holdes skjevt pga. muskellidelse i halsen, betente lymfeknuter eller lidelse i halsvirvel
toxemi
toxemien
toxemiene
toxemier
sykelig tilstand forårsaket av giftstoffer i blodet
toxoplasmose
toxoplasmosen
sykdom fremkalt av en parasitt overført fra dyr til mennesker
TPK
trombocytter, blodplater
TPN
total parenteral nutrisjon, dvs. total næringstilførsel direkte i blodet
TPO
thyreoidea peroxidase antigen
trabekuloplastikk
lasertrabekuloplastikk
grønn stær-behandling av øynene ved hjelp av laser som fører til bedret avløp for kammervæske ved glaukom (grønn stær) som skyldes åpen kammervinkel
tracheitt
tracheitten
tracheittene
tracheitter
katar eller betennelse i luftrøret
trakea
trachea
luftrøret
trakeal
trakeale
trakealt
som har med luftrøret å gjøre
trakealsekret
trakealsekretet
slim fra luftrøret
trakeitt
trakeitten
trakeittene
trakeitter
katar eller betennelse i luftrøret
trakeobronkitt
trakeobronkitten
trakeobronkittene
trakeobronkitter
betennelse i luftrør og bronkier
trakeolaryngeal
trakolaryngeale
trakolaryngealt
som gjelder strupe og luftrør
trakeostomi
trakeostomien
trakeostomiene
trakeostomier
stikke hull på luftrøret gjennom huden, f.eks. ved truende kvelning der øvre del av luftrøret er tettet igjen
trakom
smittsom betennelse av øyets slimhinner med dannelse av små gryn
traksjon
traksjonen
strekk
traktus
tractus
gang
TRALI
transfusion-related acute lung injury
trangvinkelglaukom
trangvinkelglaukomene
trangvinkelglaukomer
trangvinkelglaukomet
grønn stær (for høyt trykk i øyet) som skyldes at det er trangt ute ved kanten i fremre øyekammer
tranquillizer
tranquillizere
tranquillizeren
tranquillizerne
nerveberoligende middel
transabdominal
transabdominale
transabdominalt
gjennom bukveggen
transaminase
transaminasen
transaminasene
transaminaser
enzymer som forekommer i økte mengder i blodet ved visse sykdommer, f.eks. leversykdom
transdermal
transdermale
transdermalt
gjennom huden
transformasjon
transformasjonen
transformasjonene
transformasjoner
omdannelse
transformere
transformerer
transformering
transformert
transformerte
omdanne
transfusjon
transfusjonen
transfusjonene
transfusjoner
overføring av fremmed blod eller blodstoffer til pasientens blod
transitorisk
transitoriske
forbigående
transkutan
transkutane
transkutant
gjennom huden
transmisjon
transmisjonen
transmisjonene
transmisjoner
overføring
transmitter
transmitteren
et signalstoff
transmittersubstans
transmittersubstansen
transmittersubstansene
transmittersubstanser
et signalstoff
transmural
transmurale
transmuralt
gjennom veggen til en legemsdel
transplantasjon
transplantasjonen
transplantasjonene
transplantasjoner
flytting av vev fra et sted på kroppen til et annet sted; vevsoverføring fra en person til en annen
transuretral
transuretrale
transuretralt
gjennom urinrøret
trapezius
stor, flat muskel i øvre del av ryggen/nakken
TRAS
TSH-reseptor autoantistoffer
traumatisk
traumatiske
skadelig; som skyldes skade
traumatologi
traumatologien
læren om skader, skademekanismer og deres behandling
traume
traumene
traumer
traumet
skade
trematode
blodigle, eks. Schistosomiasis
tremens
skjelvende
tremor
skjelving
Trendelenburgs tegn
Trendelenburgs gange, dvs. hoften synker ned på den affiserte siden når barnet står på denne ekstremiteten. Dette kan testest: pasienten står på den ene foten, løfter den andre, normalt vil da hoften "løftes" på den siden beinet løftes. Synker derimot hoften ned, er det et tegn på noe galt i hofteleddet eller muskelsvakhet i området
Trendelenburgs test
Test for å påvise klaffesvikt i de store/indre venene i underekstremitetene.
trepanasjon
trepanasjonen
åpning av skalletaket
triage
prioritering av skadebehandling. Ved store katastrofer med mange skadede og døde prioriteres etter følgende retningslinjer: 1. Må behandles umiddelbart 2. Kan vente 3. Skal ikke behandles
tricepsrefleks
tricepsrefleksen
tricepsrefleksene
tricepsreflekser
refleks som utløses ved å banke ved festet for strekkesenen i overarmen (på baksiden av albuen), medfører at armen strekkes ut
Trichomonas vaginitt
skjedekatar forårsaket av parasitten Trichomonas som overføres ved samleie
trichotillomani
trikotillomani
trikotillomania
trichotillomania
- tvangsmessig håruttrekning - en tilstand der en person (ofte et barn) trekker ut store mengder hår fra hodebunnen slik at området blir hårløst. Skyldes en underliggende psykisk lidelse - håravfall som skyldes at man har trukket ut hårene selv
trigeminus
trigeminusnerven
ansiktsnerve
trigeminusneuralgi
trigeminusneuralgier
trigeminusneuralgien
trigeminusneuralgiene
ansiktssmerter som skriver seg fra trigeminusnerven
trigeminusnevralgi
trigeminusnevralgien
trigeminusnevralgiene
trigeminusnevralgier
ansiktssmerter som skriver seg fra trigeminusnerven
trigge
triggende
trigget
trigging
utløse
trigger
triggere
triggeren
triggerne
som utløser en reaksjon
triggersone
triggersonen
triggersonene
triggersoner
begrenset område hvorfra nervesmerter kan utløses
triglycerid
triglyceridene
triglycerider
triglyceridet
fettsyre
triglyserid
triglyseridene
triglyserider
triglyseridet
fettsyre
trikobesoar
trikobezoar
trikofytobesoar
trikofytobezoar
Rapunzel
hårspising som medfører at hårene "baller" seg sammen og kan forårsake obstruktive problemer i tarmen
trikofagi
en variant av trikotillomani (der en person trekker ut hår fra hodebunnen) og så spiser håret som trekkes ut
Trikomonas vaginitt
skjedekatar forårsaket av parasitten Trichomonas som overføres ved samleie
trikuspidalklaff
trikuspidalklaffen
trikuspidalklaffene
trikuspidalklaffer
hjerteklaffen mellom høyre forkammer og høyre hjertekammer
trimester
trimesteret
en tredjedel av svangerskapet
trismus
langvarig krampe i tyggemusklene slik at det blir umulig å åpne munnen
trochanter major
store lårbeinsknuten
trochanter minor
lille lårbeinsknuten
trochlea
"snelle", rulliknende dannelse ved ledd eller andre steder (anatomisk beskrivelse)
trofisk
trofiske
angående vevenes ernæring
trokanter
lårbeinsknuten
trokantertendinitt
trokantertendinitten
trokantertendinittene
trokantertendinitter
senebetennelse på utsiden av låret
trombe
tromben
trombene
tromber
blodpropp som har dannet seg på veggen i en blodåre, som har oppstått på stedet
trombektomere
trombektomerer
trombektomering
trombektomert
trombektomerte
fjerne blodpropp
trombektomi
trombektomien
trombektomiene
trombektomier
fjerning av blodpropp
trombendarterektomi
trombendarterektomien
trombendarterektomiene
trombendarterektomier
fjerning av blodpropp + årehinnen fra en blodåre som er tiltettet
trombocytemi
økt mengde blodplater i blodet. Skyldes vanligvis en overproduksjon av blodplater i beinmargen.
trombocytopeni
trombocytopenien
trombocytopeniene
trombycytopenier
lavt antall blodplater
trombocytose
trombocytosen
forhøyt antall blodplater
trombocytt
trombocytten
trombocyttene
trombocytter
blodplate (som deltar i reparasjonen ved blødninger)
trombocyttaggregasjon
trombocyttaggregasjonen
det at blodplatene fester seg til hverandre
tromboembolisme
tromboembolismen
blodpropp som har løsrevet seg fra der den ble dannet, har fulgt med blodstrømmen til en annen del av kroppen hvor den har satt seg fast (blokkert en blodåre)
tromboflebitt
tromboflebitten
tromboflebittene
tromboflebitter
årebetennelse i forbindelse med dannelse av blodpropp
trombogen
trombogene
trombogent
som får i stand blodlevring
trombolyse
trombolysen
trombolysene
trombolyser
oppløsning av blodpropp
trombolytisk
trombolytiske
trombeoppløsende (middel)
trombose
trombosen
trombosene
tromboser
blodproppdannelse
tromboseprofylakse
tromboseprofylaksen
forebyggende behandling mot blodpropp
trombotisk
trombotiske
som gjelder dannelse av blodpropp
trombotisk trombocytopenisk purpura
tilstand karakterisert ved lavt antall blodplater, nedsatt blodprosent og blodpropper rike på blodplater; kan gi skader på ulike organer i kroppen
tropi
skjeling
troponin
troponinene
troponiner
troponinet
stoffer som kan måles i blodet, forhøyede verdier særlig ved skade på hjertemuskelen (hjerteinfarkt)
trøske
trøsken
soppvekst i munnslimhinnen
truncus
trunkus
kroppen uten hode og lemmer
trykkfallssyke
dybdesyke
er en alvorlig komplikasjon til dykking, der det oppstår gassbobler i organer og blod
trykksår
trykksårene
trykksåret
sår som skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et beinfremspring
TS
Tics og Tourettes syndrom; tilstand der det dominerende trekk er en eller annen form for ansiktsgrimaser, kast med hodet, blunking; ev. kremting, hosting, snufsing; ev. utbrudd av sosialt uakseptable, ofte obskøne ord
TSH
tyreoidea stimulerende hormon, hormon som utskilles fra hypofysen og stimulerer skjoldbruskkjertelen
TSS
Toksisk sjokk syndrom
TT
trombotest, en test på blodets levringsevne (koagulasjonstest), er nå skiftet ut med INR
TTP
trombotisk trombocytopenisk purpura
TTT
transpupillær termoterapi med infrarød laser på øyesykdommer
tuba
slange, kanal
tubastenose
tubastenosen
tubastenosene
tubastenoser
innsnevring av øretrompeten, kanalen fra mellomøret til bakre del av nesen
tuberkel
tuberklen
tuberklene
tuberkler
knute, brukes vanligvis om knute med tuberkuløs betennelse
tuberøs
tuberøse
tuberøst
knudret
tuberositas
fremdrivning
tubulær
tubulære
tubulært
kanalformet
tumor
tumoren
tumorene
tumores
svulst, ev. hevelse
turgor
fylde og spenst av celler og blodårer. Brukes ofte om huden for å beskrive hudens normale volum og fylde
Turners syndrom
en tilstand som skyldes kromosomfeil, mangler et kjønnskromosom
turnover
omsetning (i stoffskiftet)
TURP
TUR-P
transuretral reseksjon av prostata, dvs. fjerning av prostatavev via urinrøret
tverrsnittsstudie
tverrsnittsstudien
tverrsnittsstudiene
tverrsnittsstudier
Et studiedesign som gir en oversikt over forekomst av en faktor eller sykdom i en bestemt befolkning på et bestemt tidspunkt. Det kan brukes til å fastslå prevalensen (antallet tilfeller) av en bestemt sykdom på et bestemt tidspunkt)
tverrsnittsyndrom
tverrsnittsyndromene
tverrsnittsyndromer
tverrsnittsyndromet
skade av ryggmargen som fører til at kontakten med nervevevet nedenfor skadestedet brytes, konsekvensen blir lammelser og tap av følesansen nedenfor skadestedet på begge sider
tverrstripet muskulatur
muskulatur som styres av vår vilje (i motsetning til glatt muskulatur)
tympanitisk
tympanitiske
trommeliknende
tympanometri
tympanometrien
tympanometriene
tympanometrier
måling av trommehinnens bevegelsesevne (den vil f.eks. være nedsatt ved væske, katar, i mellomøret)
tympanoplastikk
tympanoplastikker
tympanoplastikken
tympanoplastikkene
operasjon i mellomøret for å bedre hørselen
tyreoidea
skjoldbruskkjertelen
tyreoideakreft
tyreoideakreften
kreft i skjoldbruskkjertelen
tyreoidektomi
tyreoidektomien
tyreoidektomiene
tyreoidektomier
fjerning av skjoldbruskkjertelen
tyreoiditt
tyreoiditten
tyreoidittene
tyreoiditter
betennelse i skjoldbruskkjertelen
tyreostatisk
tyreostatiske
som hemmer skjoldbruskkjertelen
tyreotoksikose
tyreotoksikosen
forhøyt stoffskifte som følge av økt utskillese av hormon (tyroksin) fra skjoldbruskkjertelen
tyreotoksisk
tyreotoksiske
med tegn på førhøyet stoffskifte

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.