Medisinsk ordliste - u

UFH
ufraksjonert heparin
ufraksjonert heparin
Vanlig heparin, antitrombotisk middel, har høy molekylvekt sammenlignet med lavmolekylære (fraksjonerte) hepariner
Uhthoff symptom
Uhthoff
uthoff
Nervesignal stopper om temperaturen i en nerve blir økt over et terskelnivå. Dette kan føre til tap av syn, svakhet eller nummenhet. I skadde/demyelinerte nerver kan dette terskelnivået bli senket til nær normal kroppstemperatur. Personer med dette symptomet kan oppleve forbigående nerveutfall i forbindelse med en varm dusj, trening eller feber.
ulcerasjon
ulcerasjonen
ulcerasjonene
ulcerasjoner
sårdannelse
ulcerogen
ulcerogene
ulcerogent
som kan forårsake sår
ulcerøs
ulcerøse
ulcerøst
sårdannende
ulcus
ulcera
kronisk sår, ev. magesår
ulcus cruris
kronisk sår på leggen
ulcus duodeni
sår på tolvfingertarmen
ulcus penetrans
sår som går inn i veggen f.eks. på magesekken
ulcus pepticum
magesår
ulcus perforans
magesår der det har gått hull på magesekken eller tolvfingertarmen
ulcus ventriculi
sår i magesekken
ulcussykdom
ulcussykdommen
magesårssykdom
ulna
albuebeinet, det beinet som ligger på "lillefingersiden" i underarmen
ulnar
ulnare
ulnart
på "lillefingersiden" i underarmen
ulnardeviasjon
ulnardeviasjonen
at fingrene avviker mot "lillefingersiden"
umbilicus
navlen
underex
underekstrimiteter
underekstrimiteter (hofte, ben, fot, tå)
undulans
bølgende
undulerende
som bølger
ungual
unguale
ungualt
som gjelder neglen
unguis
negl
uniform
uniforme
uniformt
ensartet
unilateral
unilaterale
unilateralt
ensidig
unipara
kvinne som har født en gang
unkovertebralleddsartrose
unkovertebralleddsartrosen
slitasjegikt mellom småledd i ryggsøylen
urat
uratene
urater
uratet
ureat
- urinsyre, forhøyede verdier måles ved urinsyregikt (podagra) - salt av urinsyre
urea
urinstoff
uremi
uremien
urinforgiftning pga. sviktende nyrefunksjon med opphoping av avfallstoffer i kroppen
uremisk
uremiske
med urinforgiftning
urese
uresen
vannlating
ureter
urinleder (går fra nyrebekkenet til urinblæren)
ureteritt
ureteritten
ureterittene
ureteritter
betennelse i urinlederen
ureterolitiasis
stein i urinlederen
ureterolitotomi
ureterolitotomien
åpning av urinlederen for å fjerne stein
ureterostomi
ureterostomien
ureterostomiene
ureterostomier
urinlederen føres gjennom huden slik at urinen kan tømmes den veien
ureterstriktur
ureterostrikturene
ureterostrikturer
ureterstrikturen
innsnevring av urinlederen, skyldes som regel arrforandringer etter betennelse
uretheritt
uretheritten
uretherittene
uretheritter
betennelse i urinlederen
urethritt
urethritten
urethrittene
urethritter
betennelse i urinrøret
uretra
urethra
urinrøret
uretrastriktur
uretrastrikturen
uretrastrikturene
uretrastrikturer
innsnevring av urinrøret, som regel som følge av arrforandringer etter betennelse i urinrøret
uretritt
uretritten
uretrittene
uretritter
betennelse i urinrøret
urgeinkontinens
urgeinkontinensen
plutselig vannlatingstrang som gjør det vanskelig å holde på vannet
uricemi
urikemi
for høyt nivå av urinsyre i blodet
uridom
uridomen
uridomene
uridomer
romslig kondom som trees på penis og brukes til å samle opp urin ved urinlekkasje
urikosuri
urikosurien
urinsyreforgiftning
urinal
urinale
urinalt
urin-
urininkontinens
urininkontinensen
urininkontinensene
urininkontinenser
manglende kontroll over vannlatingen, urinlekkasje
urinom
Pararenal pseudocyste, innkapslet ansamling av kronisk ekstravasert urin
urinretensjon
urinretensjonen
blokkering av vannlatingen, pasienten får ikke tømt seg
urogenital
urogenitale
urogenitalt
urin- og kjønns-
urografi
urografien
urografiene
urografier
røntgenundersøkelse av nyrer og urinveier etter tilførsel av kontrastmiddel
urolitiasis
stein i urinveiene
urolog
urologen
urologene
urologer
spesialist i sykdommer i urinveiene og i mannens kjønnsorganer
urologi
urologien
læren om urinveiene og mannens kjønnsorganer og sykdommene der
uropati
feil i urinveiene
urosepsis
blodforgiftning som skriver seg fra urinveiene
urtikaria
urticaria
elveblæst, akutt allergisk hudreaksjon
Ushers syndrom
er en form for retinitis pigmentosa kombinert med hørselstap
usur
usuren
usurene
usurer
ødeleggelse av et mindre område av et bein
uterin
uterine
uterint
som har med uterus, livmoren, å gjøre
uterus
livmor
uterusekstirpasjon
uterusekstirpasjoner
fjerning av livmoren
uteruskontraherende
uteruskontrahert
som får livmoren til å trekke seg sammen, f.eks. under eller etter en fødsel
uteruskontraksjon
uteruskontraksjonen
uteruskontraksjonene
uteruskontraksjoner
sammentrekning av livmoren, f.eks. rier ved fødsel
uvea
øyets årehinne
uveitt
uveitis
uveitten
uveittene
uveitter
betennelse i øyets årehinne
UVI
urinveisinfeksjon
uvula
drøvelen
uvulektomi
uvulektomien
fjerning av drøvelen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.