Medisinsk ordliste - w

warfarin
Marevan, legemiddel som brukes til å forebygge dannelse av blodpropp, gjør blodet mer lettblødende
WG
Wegeners granulomatose
whiplash
nakkeslengskade
WPW
WPW-syndrom
WPW-syndromet
atrioventrikulær reentry-takykardi

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.