Medisinsk ordliste - z

zoonose
zoonosen
zoonosene
zoonoser
dyresykdom som kan smitte over på menneske

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.