Fysioterapihåndboka

Fysioterapi

Norsk Helseinformatikk AS (NHI) er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som er et oppslagsverk i generell medisin. Fysioterapihåndboka er en avkortet utgave som inneholder stoff om muskelskjelettsystemet. De kliniske artiklene i Fysioterapihåndboka er identiske med tilsvarende artikler i NEL og oppdateres fortløpende.

Fysioterapihåndboka inneholder over 1200 tekstdokumenter og relaterte pasientinformasjoner for fysioterapi samt 125 artikler om klinisk anatomi.

I tillegg finner du over 600 videoer som demonstrerer:

  • Undersøkelser
  • Manuelle behandlinger
  • Styrkeøvelser
  • Tøyningsøvelser
  • Animasjoner om sykdommer, skader, anatomi, behandlinger etc.

Fysioterapihåndboka har samme struktur og funksjonalitet som NEL, og gir deg tilgang til den informasjonen du søker på sekunder. Bruk artikkelmenyen i høyre kolonne for rask navigering i de kliniske artiklene.

Bestilling og informasjon

30 dagers pengene tilbake garanti!

Fysioterapihåndboka koster 1632 + mva pr år eller kun 170,- inkl. mva. pr. mnd. Abonnementet faktureres årlig.

Er du ikke fornøyd med produktet gir vi deg pengene tilbake ved avbestilling innen en måned. Du kan bestille her

Jobber du på en institusjon med flere fysioterapeuter, kan du trykke her for å få et uforpliktende tilbud med grupperabatt for hele institusjonen

Om Norsk Helseinformatikk

Dagens artikkel

Multippel sklerose

Definisjon: MS karakteriseres klinisk av avgrensede episoder med fokale angrep på hjernen, n. optikus og ryggmarg, alternativt en gradvis økning av funksjonstap (forverring eller progresjon) eller kombinasjoner av disse
Forekomst: Cirka 10 000 personer lever med MS i Norge (prevalens 190/100 000). Vanlig alder for symptomdebut er 20–45 år og mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rammes
Symptom: Vanlige besvær er lammelser med spastisitet og smertefulle spasmer, ataksi og dysartri, sfinktersymptomer og paroksysmale symptomer som trigeminusneuralgi
Kliniske funn: Typisk kombinasjon av nevrologiske utfall er sentrale lammelser, temporeduksjon, koordinasjonsforstyrrelser og flekkvise sensibilitetsutfall
Diagnostikk: Diagnosen baseres på anamnese og klinisk nevrologisk undersøkelse, MR og analyse av spinalvæske
Behandling: Rettes mot akutte attakker, samt forebygging av attakkrate og utvikling av uførhet, symptomatisk behandling og rehabilitering.

Les mer »