Medisinsk ordliste - a

[A]
gradering av anbefalinger nivå A indikerer en sterk anbefaling. Forskningen denne anbefalingen bygger på er av høyeste kvalitet, og det er liten risiko for at ytterligere forskning skal endre denne anbefalingen
AA amyloidose
Systemisk amyloidose er en sykdom som skyldes avleiringer, og AA amyloidose er forårsaket av avleiringer av akutt fase proteinet "amyloid A" eller "SSA" (serum amyloid A). Denne varianten av sykdommen er som regel sekundær til en kronisk betennelse
AAA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: abdominalt aorta aneurisme
AAI
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Ankel-arm-indeks = systolisk blodtrykk i ankel delt på systolisk blodtrykk arm
AAT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alfa1-antitrypsin, akuttfase protein
abdomen
magen, buken, bukhulen
abdominal
abdominale
abdominalt
i bukhulen
abdominal respirasjon
puster med magen
abdominalhernie
abdominalherniene
abdominalhernier
abdominalherniet
brokk i bukveggen
abdominalhule
abdominalhulen
bukhulen
abdominalrefleks
abdominalrefleksen
bukveggsrefleks, utløses ved å stryke en pinne mot huden ut fra navlen, bukmusklene på denne siden trekker seg sammen og gjør at navlen trekkes til samme side
abduksjon
abduksjonen
abduksjonene
abduksjoner
utoverføring, motsatt av adduksjon (innoverføring)
abduktor
abduktoren
abduktorene
abduktorer
er en muskelgruppe som trekker en ekstremitet ut fra kroppen (f.eks. i skulderen eller i hoften).
aberrant
aberrante
avvikende
ablasjon
ablasjonen
fjerning av materiale ved hjelp av fordampning eller andre erosjonsprosesser. Brukes bl.a. ved hjerteinngrep hvor man fjerner fokus for rytmeforstyrrelser. Også brukt ved fjerning av kroppsdeler.
ablatio mammae
operativ fjerning av et bryst
abnorm
abnorme
abnormt
unormal
abortus
abort
abrasio
avskrapning (f.eks. på hornhinnen) eller utskrapning (f.eks. fra livmoren)
abrasjon
abrasjonen
abrasjonene
abrasjoner
hudskade med avskrapning av hud, skrubbsår
abrupt
abrupte
brått, plutselig
abscedere
abscederer
abscedert
abscederte
utvikle seg til en byll
abscess
abscessen
abscessene
abscesser
byll
absens
lettere epileptisk anfall uten kramper, kortvarig bevissthetstap
absolutt risiko
sannsynligheten for at et individ vil oppleve et bestemt utfall i løpet av en spesifisert periode. Verdien er mellom 0 og 1, eller den uttrykkes i prosent. Risiko kan vise til både uheldige og gunstige (eks. helbredelse) virkninger
absolutt risikoreduksjon
(ARR) Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Verdien brukes når riskoen i kontrollgruppen overgår risikoen i eksperimentgruppen. Tallet kalkuleres ved å trekke AR i eksperimentgruppen fra AR i kontrollgruppen. Tallet gir ikke informasjon om den forholdsvise reduksjonen mellom de to gruppene. For det behøves relativ risiko (RR).
absolutt risikoøkning
(ARI) Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Brukes når risikoen i eksperimentgruppen overgår risikoen i kontrollgruppen. Verdien kalkuleres ved å trekke AR i kontrollgruppen fra AR i eksperimentgruppen. Dette tallet gir ikke noen informasjon om den forholdsvise økningen mellom to grupper. For det behøves relativ risiko (RR).
absorpsjon
absorpsjonen
absorpsjonene
absorpsjoner
opptak eller oppsuging gjennom hinne, hud eller annet vev
abstinens
avholdenhet
ACE
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: angiotensin converting enzyme
ACE-hemmer
ACE-hemmere
ACE-hemmeren
ACE-hemmerne
hemmere av angiotensin converting enzyme, blodtrykksmedisin
acetabulum
hofteskålen, befinner seg i hoftebeinet (ileum)
acetaminofen
acetaminophen
paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol)
aceton
stoff som dannes under nedbrytingen av karbohydrater, økte mengder er unormalt og forbindes med syreforgiftning ved sukkersyke, keton, har en blomsterliknende duft
acetylsalisylsyre
acetylsalisylsyren
acetylsalicylsyre
acetylsalicylsyren
ASA
innholdsstoffet i Globoid, Novid, Albyl, Dispril etc.; er smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende og motvirker dannelse av blodpropp. Forkortes ofte til ASA (acetylsalicylic acid)
aciditet
aciditeten
surhetsgrad
acidose
acidosen
acidosene
acidoser
syreforgiftning, opphopning av syre i blodet, redusert pH i blodet
acne
kviser, filipenser
ACR
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: albumin creatinin ratio, metode for tidlig påvisning av nyresykdom
acromioclaviculærledd
acromioclaviculærleddet
leddet mellom skulderbladet og kragebeinet
ACTH
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adrenokortikotropt hormon, produseres i hypofysens forlapp, regulerer binyrebarkens hormonproduksjon
AD/HD
ADHD
adhd
ad/hd
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "attention deficit/hyperactivity disorder", hyperkinetiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser hos barn preget av uoppmerksomhet og hyperaktivitet
adaptasjon
adaptasjonen
adaptasjonene
adaptasjoner
tilvenning, tilpassing
ADD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "attention deficit disorder", oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet hos barn
addictio
avhengighet, f.eks. av alkohol eller vanedannende legemiddel
Addison krise
livstruende tilstand pga. for lite av eller et plutselig fall i mengden av binyrebarkhormoner i kroppen
Addisons sykdom
Addison
Addisons
kronisk svikt i binyrene. Tilstanden ble første gang diagnostisert i 1855 av Thomas Addison
additiv effekt
stoffer som virker sammen og gir samlet større effekt enn hver av stoffene gir
adduksjon
adduksjonen
adduksjonene
adduksjoner
innoverføring (motsatt av abduksjon)
adduktor
adduktoren
adduktorene
adduktorer
muskel som bidrar til bevegelser innover
adekvat
adekvate
tilstrekkelig
adenektomere
adenektomerer
adenektomering
adenektomert
adenektomerte
fjerne en lymfekjertel
adenektomi
adenektomien
adenektomiene
adenektomier
fjerning av en eller flere kjertler, særlig brukt om fjerning av lymfekjertler
adenitt
adenitten
adenittene
adenitter
betennelse i en kjertel, lymfekjertel
adenoid
adenoidene
adenoider
adenoidet
kjertelliknende
adenoidektomi
adenoidektomien
fjerning av falske mandler i bakre del av nesen
adenom
adenomene
adenomer
adenomet
godartet kjertelsvulst, f.eks. i tykktarmen
adenomatose
adenomatosen
fremvekst av tallrike kjertelvevssvulster
adenomatøs
adenomatøse
adenomatøst
kjertelliknende
ADH
antidiuretisk hormon
antidiuretiskhormon
vasopressin
vasopressinet
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antidiuretisk hormon (vasopressin), hormon som demper urinproduksjonen. Skal normalt produseres særlig om natten - karsammentrekkende og antidiuretisk hormon som bidrar til å konsentrere urinen
adheranse
adheransen
adheransene
adheranser
sammenvoksing etter f.eks. operasjon eller betennelse
adheranseileus
tarmslyng som følge av sammenvoksninger
adherent
adherente
sammenvokst vev, f.eks. etter operasjon eller betennelse
adhesjon
adhesjonen
sammenvoksning
adipositas
fedme, overvekt
adipøs
adipøse
adipøst
feit, overvektig
adjuvans
lindrende tilleggsbehandling til hovedbehandlingen
adjuvant
tillegg, f.eks. tilleggsbehandling; mest brukt i kreftbehandlingen om behandling som gis etter at mest mulig av det påviste svulstvev er fjernet ved annen form for behandling (f.eks. kirurgi eller stråling) for å redusere risikoen for tilbakefall
adneks
adneksa
adneksene
adnekset
vedhenget til livmoren, dvs. eggleder, eggstokker, støttebånd
adnexa
vedhenget til livmoren, dvs. eggleder, eggstokker, støttebånd
adolescens
pubertets-
ADP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adenosin bifosfat
ADPKD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autosomal dominant polycystisk nyresykdom
adrenalin
adrenalinene
adrenaliner
adrenalinet
hormon som utskilles fra binyrene, mobiliseres ved "kampsituasjoner" og "stress", stimulerer det sympatiske nervesystem
adrenerg
adrenerge
adrenergt
adrenalindannende, ev. som frigjør adrenalin
adrenolytisk
adrenolytiske
adrenolytiskt
som forhindrer adrenalindannelse
adsorbere
adsorberer
adsorbering
adsorbert
adsorberte
binde, binde til seg, ta opp i seg
adsorberende
som binder til seg
adsorpsjon
adsorpsjonen
adsorpsjonene
adsorpsjoner
binding
adstringerende
sammensnørende, som får hud eller slimhinne til å skrumpe, avsvellende
adult
voksen
aerob
aerobe
aerobt
tilstedeværelse av oksygen, som trenger oksygen
aerobisk trening
mindre intens trening, oksygentilførselen dekker kroppens behov (motsatt av anaerob trening)
aerofagi
aerofagien
luftslukning, nedsvelging av luft, ev. med mye raping
aerosol
aerosolen
partikkler forstøvet med atmosfærisk luft, oksygen eller luftblanding. Brukes bl.a. som administrasjonsform for astmamedisiner
afaki
mangel på øyelinse, f. eks. etter kataraktoperasjon
afasi
afasien
afasiene
afasier
tap av evne til å oppfatte og bruke ord. Ekspressiv afasi - manglende evne til å uttrykke seg. Sensorisk afasi - manglende evne til å forstå meningen bak ord
afebril
afebrile
afebrilt
feberfri
affeksjon
affeksjonen
affeksjonene
affeksjoner
påvirkning, forstyrrelse av, sykelig tilstand
affekt
sterkt følelsesutbrudd
affektiv
affektive
affektivt
brukt i forbindelse med sinnslidelser: Lidelser som først og fremst gir plager fra følelseslivet, som påvirker humøret, gir stemningsforstyrrelser, innbefatter blant annet manisk-depressiv (bipolar) sinnslidelse og ren depresjon
affektive sinnslidelser
psykiske lidelser som påvirker følelsesliv og humør, stemningsforstyrrelser
affektkrampe
affektkrampen
affektkrampene
affektkramper
kramper som utløses av kraftige stemningsforstyrrelser, f.eks. ved sinne eller angst. Skyldes ikke epilepsi. Det er særlig små barn som rammes
affektlabil
affektlabile
affektlabilt
psykisk tilstand hvor man reagerer med uvanlig sterke følelsesutslag (gråt, sinne) ved selv små hendelser
afferent
afferente
tilførende, som fører inn mot midten
affinitet
stoffers tilbøyelighet til å reagere med hverandre
AFFIRM
The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM). Er den største kvalitetsstudien der man har sammenlignet effekten av rytme- og frekvenskontroll ved atrieflimmer
affisere
affiserer
affisering
affisert
affiserte
vedrøre
afoni
afonien
tap av stemme, f.eks. ved forkjølelse
AFP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alfa1-føtoprotein, er et protein som har betydning både som markør for svulster og ved unormale svangerskap
afte
aften
aftene
after
overflatiske små sår i munnslimhinnen, svir gjerne, ofte tilbakevendende
afterload
i medisinen et begrep knyttet til hjertefunksjon. Er uttrykk for den totale perifere karmotstanden. Økt afterload kan f.eks. være nødvendig ved akutt hjertesvikt for å opprettholde tilfredsstillende blodtrykk og blodstrøm i prioriterte organer (hjerte og hjerne)
agammaglobulinemi
manglende forekomst av gammaglobulin (en gruppe proteiner) i blodet
agens
agenset
aktivt stoff, virksom kraft
agglutinasjon
agglutinasjonen
agglutinasjonene
agglutinasjoner
sammenklistring, brukes særlig om sammenkobling og klumping av antistoffer og antigener
agglutinere
agglutinerer
agglutinering
agglutinert
agglutinerte
klistres sammen
aggravere
aggraverer
aggravering
aggravert
aggraverte
forverring, overdrivelse
aggregere
aggregerer
aggregering
aggregert
aggregerte
samle, summere
agitasjon
irritabilitet
agitert
agiterte
opphisset
agnosi
sviktende evne til å bearbeide sanseinntrykk (f.eks. syn/hørsel) til tross for normal sansefunksjon (ser det/hører det, men forstår det ikke)
agonist
agonisten
agonistene
agonister
Agonister utøver en handling, antagonister gjør det motsatte - blokkerer handlingen. Anatomi: muskel som virker i en retning, antagonist-muskler virker i motsatt retning. Farmakologi: Stoff (f.eks. et legemiddel) som utøver en stimulerende virkning på en reseptor, mens antagonister er stoff som hemmer virkningen på samme reseptor
agorafobi
agorafobien
agorafobiene
agorafobier
redsel for å være på åpne plasser
agranulocytose
agranulocytosen
agranulocytosene
agranulocytoser
agranulocytosis
granulocytopeni
mangel på en type hvite blodlegemer viktig i forsvaret mot infeksjoner
AHLR
ahlr
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: avansert hjertelungeredning
aids
AIDS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "acquired immune deficiency syndrome", ervervet immunsvikt-syndrom
AIN
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt interstitiell nefritt, akutt betennelse i nyrene
AIP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt intermitterende porfyri
AITP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autoimmun trombocytopeni, lavt antall blodplater pga. autoimmun reaksjon
akalasi
akalasien
achalasia
manglende evne til å åpne seg, brukes særlig om mulighet til avslapping og utvidelse av spiserørets nedre lukkemuskel (øsofagusakalasi)
akalkuli
manglende evne til å utføre enkle regneoperasjoner
akampsi
tilstivning/manglende evne til å bøye et ledd, uavhengig av årsak
akapni
underskudd av karbondioksid (CO2) i blod eller vev. For rask/kraftig åndedrett vil føre til akapni
akarinose
en hvilken som helst sykdom fremkalt av midd, f.eks. skabb
akatisi
rastløshet, manglende evne til å sitte i ro
akillesrefleks
akillesrefleksen
akillesrefleksene
akillesreflekser
refleks som utløses ved bank mot hælsenen, fotbladet bøyes nedover
akillessene
akillessenen
hælsenen
akillessenerefleks
akillessenerefleksen
refleks som utløses ved bank mot hælsenen, foten bøyes nedover
akillestendinitt
senebetennelse i hælsenen
akinesi
manglende bevegelse, brukes bl.a. om lammelser
akkomodasjonsforstyrrelser
akkomodasjonsforstyrrelse
problemer med innstilling for skarpt syn på ulike avstander
akkomodasjonslammelse
akkomodasjonslammelsen
akkomodasjonsparese
lammelse av akkomodasjonsevnen - manglende evne til å innstille synet. Enkelte øyedråper (atropin) forårsaker slik lammelse
akkomodering
akkomoderingen
akkomodasjon
akkomodasjonen
innstilling av synet på skarpt syn
akkumulasjon
akkumulasjonen
opphopning
akne
kviser
akrocyanose
akrocyanosen
blåfargning av ytre deler av lemmene, brukes særlig om fingre og tær
akromegali
akromegalien
sykdom med økt utskillelse av veksthormon som fører til at visse deler av skjelettet fortsetter å vokse i voksen alder, eks. hender, føtter, hake, nese, tunge
akromioklavikulærledd
akromioklavikulærleddet
leddet mellom skulderbladet og kragebeinet
akromion
acromion
ytre del av skulderbladet, "taket" i skulderleddet, skulderbladet
aksidentell
aksidentelle
aksidentelt
tilfeldig
aksillartoalett
aksillartoalette
fjerning av lymfeknuter i armhulen, kan være aktuelt ved bl.a. operasjon for brystkreft
aksille
aksillen
aksillene
aksiller
armhule
aksjonspotensial
aksjonspotensialene
aksjonspotensialer
aksjonspotensialet
det elektriske utslaget som kommer i en muskel- eller nervecelle når muskelen trekker seg sammen, eller når en "beskjed" (en impuls) sendes gjennom nerven
akson
aksonene
aksoner
aksonet
nervetråd som utløper fra en nervecelle
akustisk
akustiske
som har med lyd å gjøre
akutt abdomen
akutt sykdom i magen eller buken
akuttfaseprotein
akuttfasereaktant
proteiner som øker kraftig i antall i blodet ved akutte infeksjoner eller vevsskade
akyli
mangel på sekresjon, f.eks. mangel på sekresjon av saltsyre til magesaften
AL amyloidose
Immunoglobulin "light chain" amyloidose, tidligere omtalt som primær amyloidose. Amyloidose er en tilstand hvor det oppstår avleiringer i kroppen, og ved AL amyloidose består disse avleiringene av fragmenter fra spesifikke deler av et immunoglobulin
ALAT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alanin aminotransferase, et leverenzym som kan brukes som et mål på leverfunksjonen
albinisme
medfødt mangel på fargepigment; hud, hår og øyne rammes, hvitfarging (øynene reflekterer øyebunnen og fremstår som røde)
albumin
albuminet
det vanligste transportproteinet i blodet
aldosteron
aldosteronet
hormon som regulerer salt- og mineralbalansen i kroppen, skilles ut fra binyrene
aldosteronantagonist
aldosteronantagonisten
aldosteronantagonistene
aldosteronantagonister
et legemiddel som motvirker aldosteron
aleksitymi
betegnelse på folk som mangler evne til å finne ord for hva de kjenner og hvordan de har det, som mangler evne til å bruke fantasi
aleukocytose
aleukocytosen
mangel på hvite blodlegemer
alfa-adrenerg reseptor
spesifikk reseptor (mottaker) i nerveende i det sympatiske nervesystem som lar seg stimulere av adrenalin og noradrenalin
alfa1-antitrypsin
akuttfaseprotein, stiger f.eks. ved akutte betennelser
alfa1-føtoprotein
AFP
Et protein som dannes under svangerskap, forhøyede verdier kan indikere fosterskade. Høye verdier sees også bl.a. ved leverkreft
alfablokker
alfablokerere
alfablokkeren
alfablokkererne
middel som blokkerer alfareseptorer, noe som bl.a. senker blodtrykket
alfareseptorer
alfa-adrenerge reseptorer
spesifikke reseptorer (mottakere) i nerveender i det sympatiske nervesystem som lar seg stimulere av adrenalin og noradrenalin
alimentær
alimentære
alimentært
noe som er knyttet til føden (maten)
alimentær ileus
tarmslyng pga. mat som pakker seg sammen i tarmen, f.eks. appelsin
alkalisk
alkaliske
alkaliskt
basisk, dvs. pH-verdi over 7
alkaloid
alkaloidene
alkaloider
alkaloidet
basiske, nitrogenholdige stoff som finnes i planter
alkalose
alkalosen
baseopphopning i organismen
alkoholenhet
mål på bruk av alkohol, tilsvarer 15 ml ren alkohol. Tommelfingerregel: en enhet tilsvarer en liten flaske pils (33 cl) = ett glass rødvin (15 cl)= ett lite glass hetvin (7,5 cl) = en drink (4 cl) med brennevin
alkoholisk fettlever
forstørret lever som skyldes fettnedslag pga. alkoholisme
alkoholisk hepatitt
betennelse i leveren som skyldes alkoholmisbruk
alkoholisk kardiomyopati
svekket hjertemuskel som følge av alkoholmisbruk
alkoholisk levercirrhose
skrumplever som følge av langvarig alkoholmisbruk
ALL
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt lymfatisk leukemi
allel
allelene
alleler
allelet
del av et kromosom, et gen.
allergen
allergenene
allergener
allergenet
allergiframkallende stoff
allergi
allergien
allergiene
allergier
reaksjon på noe man er overømfintlig for, at kroppens immunsystem reagerer på stoffer (allergener) som normalt ikke fører til noen reaksjon
allergisk konjunktivitt
allergiske øyeplager
allergisk rhinitt
høysnue, allergiske neseplager
allodyni
smerter utløst av stimuli som vanligvis ikke utløser smerte
allogen
vev fra en et annet individ av samme art, brukes f.eks. om transplantasjoner
alopesi
alopeci
skallethet, håravfall, mangel på hår
ALP
Afos
alkalisk fosfatase
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alkaliske fosfataser, en blodprøve som kan bli unormal ved bl.a. leversykdom og beinsykdom, gjenspeiler særlig funksjonen i galleveiene. Forhøyede verdier skyldes ofte avløpshinder i galleveiene
ALS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: amyotrofisk lateral sklerose, nevrologisk sykdom med økende tap av muskelkraft
ALTE
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "Apparent life-threatening event", betegnelse på tilsynelatende livstruende hendelser hos barn under 1 år; karakterisert ved stans i pusting, fargeendring, muskelslapphet
alternere
alternerer
alternering
alternert
alternerte
veksle mellom
alveole
alveolen
alveolene
alveoler
blærene som befinner seg ved enden av luftrørsgrenene i lungene
alveolitt
alveolitten
alveolittene
alveolitter
betennelse i "lommen" rundt en tann eller i lungealveolene
amaurose
amaurosen
blindhet, ofte brukt om skader på synsnerven eller i hjernen
amaurosis fugax
kortvarig synstap, ofte et forvarsel på slag (TIA)
ambivalens
ambivalensen
motstridende følelser
amblyopi
amblyopien
svaksynthet
ambolten
et av tre bein i ørebeinskjeden
ambulant
ambulante
uten innleggelse på sykehus, poliklinisk
AMD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: aldersrelatert makuladegenerasjon, aldersforandringer i den delen av øyet der skarpsynet befinner seg
amenoré
amenore
amenoréen
amenorrhea
manglende menstruasjoner
amin
aminene
aminer
aminet
organisk base, som kan avledes av ammoniakk
aminosyre
aminosyren
aminosyrene
aminosyrer
organisk syre, en av byggestenene til proteiner (eggehvite). Mennesket trenger 20 ulike aminosyrer for å kunne produsere nødvendige proteiner, 9 av disse må tilføres via kosten (essensielle aminosyrer)
AML
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt myelogen leukemi
ammoniakk
et stoff i gassform, NH3, som er lett løselig i vann. Kraftig økning av kroppens ammoniakk-innhold er som regel et tegn på alvorlig leversykdom
ammonium
positive ioner i ammoniumsaltet NH4+
amnesi
amnesien
hukommelsestap
amniocentese
amniocentesen
fostervannsprøve - nål stikkes inn i den gravide livmoren for å hente ut prøve av fostervannet
amnion
den innerste fosterhinnen; inneholder fosteret og fostervæsken
amnionvæske
amnionvæsken
fostervann
amnioskopi
amnioskopien
amnioskopiene
amnioskopier
innsyn i fosterhulen gjennom et rør. Røret føres inn via skjeden eller gjennom huden
amniotomi
amniotomien
amniotomiene
amniotomier
hinneriving, risser hull på fostersekken slik at fostervannet tømmer seg. Dette vil ofte starte en fødsel
amorf
amorfe
amorft
formløs, uten form
amotio retinae
netthinneavløsning
ampulle
ampullen
ampullene
ampuller
liten, lukket glassflaske. Brukes ofte ved medisin for innsprøyting
amylase
amylasen
enzymer som bryter ned stivelse, enzymene dannes i spyttkjertlene og bukspyttkjertelen
amyloid
stivelseslignende stoff som kan utfelles og skape avleiringer
amyloidose
amyloidosen
sykdomsgruppe med avleiring av amyloid (komplekst, uløselig protein) i ulike typer vev
amyosteni
amyostenien
muskelsvakhet
amyotrofi
amyotrofien
muskelsvinn
amøbe
amøben
amøbene
amøber
encellet organisme som kan bevege seg ved å sende ut utløper som drar den bortover, protozo, kan utløse infeksjon
ANA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antistoffer mot nukleære antigener
anabol
anabole
anabolt
oppbyggende
anabole steroider
kunstig fremstilte hormoner med vevsoppbyggende virkning, dopingmiddel i idrett
anabolsk
anabolske
anabolskt
vevsoppbyggende
anacid
anacide
uten syre, manglende syre i magesekken
anaerob
anaerobe
anaerobt
uten tilstedeværelse av oksygen. Brukes som regel om organismer (særlig bakterier) som klarer seg uten oksygen
anafylaksi
anafylaksien
anafylaksiene
anafylaksier
alvorlig allergisk reaksjon
anafylaktisk
anafylaktiske
meget kraftig og alvorlig allergisk reaksjon
anafylaktisk sjokk
kritisk blodtrykksfall som følge av en akutt og alvorlig allergisk reaksjon
anal
anale
analt
som har med endetarmsåpningen å gjøre
analeptika
sentralstimulerende middel
analgesi
analgesien
bortfall av smertesans
analgetikum
analgetika
smertestillende middel
analgetisk
analgetiske
analgetiskt
smertestillende
analog
analoge
analogt
analoger
tilsvarende
analsfinkter
analsfinkteren
lukkemuskelen til endetarmen
anamnese
anamnesen
sykehistorie
anamnestisk
anamnestiske
som bygger på sykehistorien
anaplasi
anaplasien
et fenomen hvor spesialiserte celler degenererer til primitive varianter av seg selv, typisk ved kreftceller
Anaplasmose
Flåttbåren sykdom som gir influensalignende symptomer, sykdommen er forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum (tidligere omtalt som Ehrlichia phagocytophilum), en bakterie nært beslektet med Rickettsia. Infeksjonen regnes ofte som en rickettsiose
anaplastisk
anaplastiske
anaplastiskt
ukontrollert vekst, cellene blir primitive kopier av de opprinnelige cellene
anastomose
anastomosen
anastomosene
anastomoser
åpen forbindelse mellom hulorganer
anastomosere
anastomoserer
anastomosering
anastomosert
anastomoserte
å lage en åpen forbindelse mellom to hulorganer, f.eks. to deler av tarmen, sammensying av de to endene
anatomi
vitenskapen om hvordan kroppen er bygd opp
anatomisk
anatomiske
anatomiskt
angående oppbygning av organismer og organer
ANCA
panca
canca
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antinøytrofile cytoplasmatiske antigener, er knyttet til sykdommen Wegeners granulomatose. Undergrupper er cANCA og pANCA
androgen
androgene
androgent
som gir maskulinisering, mannlig
androgyn
tvekjønnet, kjønnsorganer tilsvarende begge kjønn
android bekken
trangt bekken hos kvinner, minner om mannlig bekken
andrologi
Læren om sykdom relatert til mannlige kjønnsorgan og de spesifikke karakteristika knyttet til hankjønn
androstendion
et steroid-hormon som er et forstadium for testosteron, men som har en svakere virkning. Produseres i testiklene, eggstokkene hos kvinner, og i binyrene hos begge kjønn
anemi
anemien
anemiene
anemier
blodfattig/blodmangel, for få røde blodlegemer i blodet
anemisk
anemiske
anemiskt
blodfattig
anencephali
anencephalien
medfødt misdannelse hvor hjernen mangler
anergasi
Psykose eller svikt i psykisk aktivitet som følge av en hjerneskade
anergi
kraftløshet, evt. manglende sensitivitet til vanlige allergener
anestesi
anestesien
bedøvelse
anestesimiddel
anestesimidlene
anestesimidler
anestesimidlet
bedøvelsesmiddel
anestetisk
anestetiske
bedøvende
aneuploidi
aneuploidy
tilstand med unormalt antall kromosomer i en celle
aneurisme
aneurismene
aneurismer
aneurismet
utposning av en del av en pulsåre, evt. hjertet. Et svakt sted som kan sprekke
angiektasi
angiektasien
angiektasiene
angiektasier
utvidelse av en blodåre
angiitt
angiitten
betennelse i blod- eller lymfekar
angina
smerter forårsaket av oksygenmangel. Brukes oftest om hjertekrampe (angina pectoris), noen ganger om en halsbetennelse (Vincents angina)
angina pectoris
oksygenmangel til hjertets kransårer gir hjertekrampe og (som regel) brystsmerter
angiogenese
angiogenesen
nydanning av blodårer, forekommer typisk i voksende eller betent vev
angiografi
angiografien
angiografiene
angiografier
røntgenundersøkelse av blodårer etter innsprøyting av kontrast
angiokeratom
Faste, opphøyde, blå-røde knuter i huden på størrelse med et knappenålshode. Angiokeratom er benigne hudlesjoner forårsaket av hyperkertatiniserte utvidede kapillærer
angiom
angiomene
angiomer
angiomet
svulst som består av kar, oftest blodkar. Som regel godartet, f.eks. fødselsmerker
angioneurotisk
angioneurotiske
angioneurotiskt
forstyrrelser i spenningen i veggen til blodårer, økt blodtilstrømning gir rødme og hevelse
angiopati
angiopatien
angiopatiene
angiopatier
sykdom i blodåre
angioplastikk
angioplastikken
angioplastikkene
angioplastikker
operasjon på blodåre, en trang åre blir utvidet eller åpnet opp av et ballongkateter
angioødem
angioneurotisk ødem
en anfallsvis hevelse/væskeopphopning i i hud og evt. slimhinner som følge av en allergisk reaksjon. En arvelig, ikke allergisk, variant av fenomenet finnes også (hereditært angioødem)
anhedoni
mangel på lystfølelse, brukes særlig om mangel på seksuell lystfølelse
anhidrose
anhidrosen
manglende svetting
anikterisk hepatitt
anikteriske
leverbetennelse uten gulsott (leverfunksjonsprøver viser betennelsen)
anion
anionene
anioner
anionet
ion (elektrisk laded atom) som er negativt ladet
anisokori
anisokorien
forskjellig størrelse på pupillene
anisomeli
anisomelien
ulik lengde, gjelder vanligvis bena
anisometropi
forskjell i lysbrytning mellom de to øynene, f.eks. normalt syn på det ene øyet og overlangsynthet +3 på det andre øyet
ankelødem
ankelødemene
ankelødemer
ankelødemet
hevelse omkring anklene som skyldes økt mengde væske i kroppen
anksiolytikum
anksiolytika
angstdempende middel
ankylose
ankylosen
ankylosene
ankyloser
tilstivning av ledd
anogenital
anogenitale
anogenitalt
området ved endetarmen og ytre kjønnsorganer
anoksi
anoksien
oksygenmangel
anomali
anomalien
anomaliene
anomalier
avvik, unormal, feil
anoreksi
anoreksien
manglende matlyst
anorektal
anorektale
anorektalt
området mellom endetarm (rektum) og endetarmsåpning (anus)
anorexi
anorexien
manglende matlyst
anorexia nervosa
nervøs spisevegring, pasienten forsøker å oppnå en unormalt lav kroppsvekt som følge av et forstyrret koppsideal og frykt for fedme
anorganisk
anorganiske
anorganiskt
uorganisk
anoskop
anoskopet
rørliknende instrument som man kan se gjennom. Brukes til å studere endetarmskanalen
anoskopi
anoskopien
anoskopiene
anoskopier
undersøkelse av ytre endetarm ved hjelp av et rørliknende instrument som legen kan se gjennom
anosmi
manglende luktesans
anosognosi
manglende oppfatning av en egen funksjonssvikt, f.eks. lammelse etter et hjerneslag. Pasienten opplever ikke den syke kroppsdelen som sin egen
anovulatorisk
anovulatoriske
anovulatoriskt
manglende eggløsning
ANP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:atrialt natriuretisk peptid kan brukes som markør for hjertesykdom og bidrar i reguleringen av bl.a. blodtrykk
antabus
middel som brukes mot alkoholmisbruk, ved samtidig inntak av alkohol blir man uvel og dårlig
antacidum
antacida
syrenøytraliserende middel
antagonist
antagonisten
antagonistene
antagonister
Antagonister blokkerer en handling, agonister gjør det motsatte (utøver en handling). Anatomi: antagonist-muskler har motsatt effekt av agnonist-muskler, f.eks. vil agnoister føre til bøying av et ledd, antagonister vil strekke i samme ledd. Farmakologi: Stoff (f.eks. et legemiddel) som utøver en blokkerende virkning på en reseptor, agonister er stoff som stimulerer virkningen av reseptoren
antalgisk
forsøk på å motvirke/unngå smerte, f.eks. er antalgisk gange halting for å unngå bruk av en smertefull fot
antastmatikum
antastmatika
legemiddel mot astma
antenatal
antenatale
antenatalt
tiden før fødselen
anterior
anteriore
anteriort
fremre, på forsiden (motsatt av posterior)
anterograd amnesi
hukommelsestap for det som skjedde etter en hodeskade
anteversjon
anteversjonen
framovervending eller framovertipping
anti-GAD
anti-glutaminsyredekarboksylase (Glutamic Acid Decarboxylase) auto-antistoffer som finnes hos pasienter som har autoimmun diabetes mellitus, dvs. type 1-diabetes. GAD er et enzym som finnes i insulinproduserende celler; finner man anti-GAD i blod er dette et tegn på at disse cellene er under angrep
anti-HBc
antistoff mot kjerne-antigenet til hepatittvirus B
anti-HBs
antistoff mot overflateantigenet til hepatittvirus B
anti-TPO
anti-tyreoperoxidase antistoff, autoantistoff knyttet til autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen
anti-Xa
et middel som aksellererer hemmingen av faktor Xa og trombin i koagulasjonskjeden. Har relativt liten effekt på blodplatefunksjonen og blodplatenes evne til å feste seg til hverandre og "plugge" igjen en blødning
antiallergisk
antiallergiske
motvirker allergi
antiarytmikum
antiarytmika
legemiddel som normaliserer eller stabiliserer en unormal hjerterytme
antibakteriell
antibakterielle
antibakterielt
bakteriehemmende middel
antibiotikum
antibiotika
stoff dannet av mikroorganismer som dreper eller hemmer andre mikroorganismer
antidepressivum
antidepressiva
antidepressiver
motvirker depresjon, brukt særlig om legemidler
antidiabetikum
antidiabetika
legemiddel til behandling av diabetes
antidiuretisk
antidiuretiske
som hemmer utskillelse av urin
antidot
antidotten
motgift
antidromisk
En nerveimpuls som beveger seg i motsatt retning av normalt (normal retning: "orthodromisk")
antieksudativ
antieksudative
antieksudativt
som hemmer lekkasje av væske, f.eks behandling for å unngå at sårvæske siver ut ved en brannskade
antiemetikum
antiemetika
legemiddel som motvirker kvalme og brekninger
antiepileptikum
antiepileptika
legemiddel som motvirker epileptiske anfall (kramper)
antifibrinolytisk
antifibrinolytiske
som hemmer oppløsning av fibrin (stoff som hjelper blodet til å koagulere/levre seg)
antiflogistikum
antiflogistika
betennelseshemmende middel, demper betennelser i muskler, sener, ledd o.l. som ikke skyldes mikroorganismer
antiflogistisk
antiflogistiske
med betennelsesdempende virkning
antifungal
antifungale
antifungalt
sopphemmende
antigen
antigenene
antigener
antigenet
stoff som er fremmed for kroppen, og som forårsaker dannelse av et antistoff, immunogen
antihelmintikum
anthelmintika
middel mot innvollsorm
antihidrotikum
antihidrotika
middel som motvirker svetting
antihistamin
antihistaminene
antihistaminer
antihistaminet
allergihemmende middel. Histamin er et stoff som er av helt sentral betydning ved allergiske reaksjoner, og antihistaminer hemmer histamins virkning
antihypertensiva
antihypertensiver
antihypertensivum
blodtrykksnedsettende middel
antiinfeksiøs
antiinfeksiøse
antiinfeksiøst
som motvirker infeksjon
antiinflammatorisk
antiinflammatoriske
som motvirker betennelse
antikoagulantium
antikoagulantia
stoff som hindrer koagulasjon, blodets evne til å levre, motvirker blodpropp
antikoagulasjon
antikoagulasjonen
antikoagulerende
som hindrer dannelsen av blodpropp
antikoagulasjonsmiddel
antikoagulasjonsmidlene
antikoagulasjonsmidler
antikoagulasjonsmidlet
legemidler som motvirker at blodet levrer seg, brukes til å forebygge blodpropp og i behandlingen/etterbehandlingen av blodpropp
antikoagulerende
som hindrer koagulasjon, blodets evne til å levre seg
antikolinerg
antikolinerge
antikolinergt
som hindrer impulsoverføringer i (parasympatiske) nervebaner. Dette gir bl.a. nedsatt spyttproduksjon og utvidede pupiller. Atropin tilhører denne gruppen
antikonsepsjon
antikonsepsjonen
prevensjon, befruktningshindrende
antikonsepsjonsmiddel
antikonsepsjonsmidler
antikonsepsjonsmidlene
antikonsepsjonsmidlet
prevensjonsmiddel
antikonvulsiv
antikonvulsive
antikonvulsivt
som motvirker kramper
antimetabolitt
antimetabolitten
antimetabolittene
antimetabolitter
legemiddel som hemmer stoffskifteprosesser, f.eks mange antibiotika og cellegifter i kreftbehandlingen tilhører denne gruppen
antimikrobiell
antimikrobielle
antimikrobielt
som hemmer mikroorganismer
antimitosisk
antimitosiske
som forhindrer celledeling
antimykotikum
antimykotika
sopphemmende
antineoplastisk
antineoplastiske
svulsthemmende
antioksidant
stoff som hemmer oksidasjon, og demed forråtnelsesprosesser og kan beskytte mot celleskade. Ved bruk i for store doser kan de gi negative effekter. Finnes i rikelig mengde i frukt og grønt, og kun oppkonsentrerte mengder (oppkonsentrerte kosttilskudd) kan gi skadelige virkninger
antiproliferativ
antiproliferative
antiproliferativt
veksthemmende
antipruriginøs
antipruriginøse
antipruriginøst
kløestillende
antipsykotikum
antipsykotika
anti-psykotika
anti-psykotikum
legemiddel som brukes i behandlingen av sinnsykdom (psykose)
antipyretikum
antipyretika
febernedsettende
antipyretisk
antipyretiske
febernedsettende
antiseptikum
antiseptika
stoff som dreper eller hemmer bakterier
antiseptisk
antiseptiske
infeksjonsbekjempende, smittedrepende
antiserum
antiserumet
serum fra menneske eller dyr som inneholder antistoffer og som brukes til å behandle visse akutte og alvorlige infeksjonssykdommer
antisipasjon
Genetikk: Brukes om sykdom som har en tilbøylighet til å presentere seg tidligere og i en mer alvorlig form i etterfølgende generasjoner
antispasmodisk
antispasmodiske
krampestillende middel
antistoff
antistoffene
antistoffer
antistoffet
antistoff, immunglobulin, kan binde seg til et antigen (f.eks. en mikroorganisme) og forhindre sykdomsutvikling
antitoksin
antitoksinene
antitoksiner
antitoksinet
Motgift, stoffer som kan nøytralisere giftstoff (toksiner)
antitrombin
antitrombinet
stoff som forhindrer blodproppdannelse (trombedannelse)
antitrombotisk
antitrombotiske
som motvirker blodproppdannelse (trombedannelse)
antitumor
som forhindrer svulstdannelse
antitussiv
antitussive
antitussivt
hostestillende middel
antityreoide stoffer
stoffer som kan blokkere dannelsen av tyroksin (skjoldbruskkjertelens hormon)
antiviral
antivirale
antiviralt
virushemmende
antiøstrogen
antiøstrogene
antiøstrogent
som hemmer østrogenaktivitet
antraks
miltbrann
antrum
hulrom, kammer. Brukes om en del av magesekken
anuri
anurien
opphevet urinutskillelse
anus
endetarmsåpningen
anxiolytikum
anxiolytika
angstdempende middel
aorta
hovedpulsåren
aortaaneurisme
aortaaneurismet
utvidet og svekket del av hovedpulsåren, skyldes vanligvis åreforkalkning. Innebærer en økt risiko for at karveggen skal revne
aortadisseksjon
aortadisseksjonen
rift i veggen til hovedpulsåren gjør at blod presser seg inn i pulsåreveggen, skyldes vanligvis åreforkalkning. En svært alvorlig tilstand
aortainsuffisiens
aortainsuffisiensen
hjerteklaffene mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren lukker for dårlig, noe som gjør at blod kan strømme tilbake til hjertet etter å ha blitt pumpet ut
aortaklaff
aortaklaffen
aortaklaffene
aortaklaffer
hjerteklaffene mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren
aortaruptur
aortarupturen
rift eller sprekkdannelse i hovedpulsåren, kan gi livstruende blødning
aortasklerose
aortasklerosen
tilstivning og forhardning av hovedpulsåren som følge av kalkavleiringer
aortastenose
aortastenosen
aortastenosene
aortastenoser
innsnevring ved eller i hjerteklaffen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren
apati
apatien
likegyldig
apatogen
apatogene
apatogent
ikke sykdomsfremkallende
apeks
apex
anatomi: brukes om en topp/spiss, f.eks. hjertespissen (apex cordis)
Apgar
Apgar skåre, poengberegning som brukes til å bedømme et nyfødt barns velbefinnende. Jo høyere skåre jo bedre, maksimalt antall poeng er 10
apikal
apikale
apikalt
som gjelder en spiss
aplasi
aplasien
aplasiene
aplasier
mangelfull utvikling av vev eller organer, ev. stans i celleveksten i beinmargen
aplastisk anemi
blodmangel som skyldes nedsatt eller opphevet funksjon av beinmargen
apné
apne
apnoea
midlertidig åndedrettsstans/pustestans
apofeni
menneskets iboende tendens til å se mønster i tilfeldige (random) data, f.eks. å se mønster i lottotall (gambler's fallacy)
apofyse
apofysen
knokkelfremspring med forbeningskjerne, ofte feste for muskler
apopleksi
apopleksien
apopleksiene
apopleksier
hjerneslag
apoptose
programmert celledød. Celler som dør på denne måten setter ikke i gang kroppens betennelsesreaksjoner fordi cellemembranen hele tiden er intakt (i motsetning til nekrotiske celler)
appendektomere
appendektomerer
appendektomering
appendektomert
appendektomerte
fjerne blindtarm
appendektomi
appendikektomien
appendikektomiene
appendikektomier
fjerning av blindtarm
appendiks
appendiksen
vedheng
appendisitt
appendisitten
appendisittene
appendisitter
blindtarmbetennelse
applikasjon
applikasjonen
applikasjonene
applikasjoner
påføre
approksimal
approksimale
approksimalt
tilnærmet
apraksi
apraksien
apraxia
manglende evne til å utføre viljestyrte og målrettede bevegelser på tross av et velfungerende bevegeapparat
APS
APS I
Whitaker syndrom
APS type I
APS 1
APS type II
APS 2
Schmidts syndrom
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autoimmunt, polyglandulært syndrom, type II. En kombinasjon av flere autoimmune sykdommer i hormonkjertler, f.eks. Mb. Addison, stoffskifte-sykdom, diabetes osv. Syndromet deles inn i flere undergrupper
AR
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risiko: Sannsynligheten for at et individ vil oppleve et bestemt utfall i løpet av en spesifisert periode. Verdien er mellom 0 og 1, eller den uttrykkes i prosent. Risiko kan vise til både uheldige og gunstige (eks. helbredelse) virkninger
ARB
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:angiotensin reseptor blokkere, medisin som motviker angiotensin og bla. senker blodtrykk
arbitrær
skjønnsmessig
ARDS
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:acute respiratory distress syndrome, akutt lungesvikt. Lungesvikten kan ha en rekke mulige årsaker, men skyldes ofte en direkte skade på lungen. Kan også oppstå som en komplikasjon ved annen sykdom
arefleksi
arefleksien
fravær av reflekser
ARI
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risiko økning ("Absolute Risk Increase"): Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Brukes når risikoen i eksperimentgruppen overgår risikoen i kontrollgruppen. Verdien kalkuleres ved å trekke AR i kontrollgruppen fra AR i eksperimentgruppen. Dette tallet gir ikke noen informasjon om den forholdsvise økningen mellom to grupper. For det behøves relativ risiko (RR).
aromatasehemmer
aromatasehemmere
aromatasehemmeren
aromatasehemmerne
Aromatasehemmere reduserer østrogennivået hos postmenopausale kvinner ved å hemme perifer østrogendanning. Legemidlene benyttes ved behandling av (hormonfølsom)brystkreft med spredning
ARR
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risikoreduksjon: Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Verdien brukes når riskoen i kontrollgruppen overgår risikoen i eksperimentgruppen. ARR gir ikke informasjon om den forholdsvise reduksjonen mellom de to gruppene. For det behøves relativ risiko (RR).
artefakt
artefaktene
artefakter
artefaktet
kunstige forandringer, dvs. forandringer som skyldes målefeil eller lignende (f.eks. knapper fra pasientens skjorte på røntgenbilder) uten praktisk betydning. Ordet brukes også om kunstige "symptomer" fremkalt av hysterikere eller simulanter
arterie
arterien
arteriene
arterier
pulsåre, blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Blodet pumpes ut i kroppen under høyt trykk, og åreveggene i arterier er tykkere sammenlignet med blodårene som frakter blodet tilbake til hjertet (vener)
arteriell
arterielle
arterielt
som skriver seg fra en pulsåre, arterie
arteriell insuffisiens
utilstrekkelig funksjon av pulsåre, f.eks. at den ikke er i stand til å frakte tilstrekkelig med oksygenrikt blod til vevet som får sin blodforsyning fra denne blodåren. Forsnevringer/trange partier i pulsåren kan medføre denne problemstillingen
arteriografi
arteriografiene
arteriografier
arteriografien
røntgenundersøkelse av pulsåre. Innsprøytning av kontrast er nødvendig for å kunne se blodårene vha. røntgen.
arteriole
arteriolen
arteriolene
arterioler
navnet på de tynneste pulsårene, blodet går videre inn i hårrørsårer (kapillærer) etter dette
arteriosklerose
arteriosklerosen
åreforkalkning
arteriosklerotisk
arteriosklerotiske
åreforkalket blodåre
arteriovenøs
arteriovenøse
arteriovenøst
overgang mellom en arterie og en vene
arteritis temporalis
revmatisk sykdom karakterisert ved muskelsmerter i nakke, skuldre og sete; ofte lokale tegn til betennelse i tinningpulsåren
arteritt
arteritten
arterittene
arteritter
betennelse i pulsåre
arthritis
leddbetennelse
arthritis urica
urinsyregikt
artifisiell
artificielle
artificiell
artifisielle
artifisielt
artificielt
kunstig
artikulær
artikulære
artikulært
som gjelder ledd
artralgi
artralgien
artralgiene
artralgier
leddsmerter
artritt
artritten
artrittene
artritter
leddbetennelse
artrocentese
artrocentesen
innstikk i et ledd, f.eks for å tilføre bedøvelsesmiddel eller ta prøve av leddvæske
artrodese
artrodesen
artrodesene
artrodeser
avstivning av et ledd ved operasjon
artrografi
artrografien
artrografiene
artrografier
røntgenundersøkelse av ledd ved hjelp av kontrastvæske
artropati
artropatien
artropatiene
artropatier
leddlidelse
artrose
artrosen
artrosene
artroser
slitasjegikt
artroskop
artroskopet
instrument (rør) som føres inn i et ledd og gjør det mulig å se inn i leddet
artroskopere
artroskoperer
artroskopering
artroskopert
artroskoperte
inspisere et ledd via et rør (artroskop) som føres gjennom huden og inn i leddet
artroskopi
artroskopien
artroskopiene
artroskopier
undersøkelse der man fører et rør gjennom huden og inn i et ledd, røret (skopet) har lyskilde og gjør det mulig å inspisere leddet, mindre kirurgiske inngrep kan også utføres, f.eks. fjerning av menisk
ARVC
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, en tilstand der muskelvevet i høyre hjertekammer over tid erstattes med en blanding av bindevev og fettvev. Hjertet svekkes og det er risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Er det samme som ARVD.
ARVD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, en tilstand der muskelvevet i høyre hjertekammer over tid erstattes med en blanding av bindevev og fettvev. Hjertet svekkes og det er risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Er det samme som ARVC (Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy)
arytmi
arytmien
arytmiene
arytmier
forstyrrelse i rytme, brukes nesten utelukkende om forstyrrelser av hjerterytmen i medisinsk sammenheng
arytmogen
arytmogene
arytmogent
som skaper forstyrrelse i rytmen, brukes nesten utelukkende om forstyrrelser av hjerterytmen i medisinsk sammenheng
ASA
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:acetylsalisylsyre (AcetylSalicylic Acid), f.eks. Dispril, Globoid, osv.
ASAT
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:aspartat-aminotransferase, enzym som finnes bl.a. i leveren og hjertet, brukes som mål på leverfunksjon og som test på skade av hjertemuskelen (ved hjerteinfarkt)
ascendere
ascenderer
ascendert
ascenderte
som stiger opp
ascenderende
oppadstigende
ascites
væskeansamling i bukhulen
ASD
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: atrie septum defekt; medfødt hjertefeil der det er hull i skilleveggen mellom hjertets to forkammer
aseptikk
aseptikken
streng renholdelse for å unngå smitte
aseptisk
aseptiske
fri fra smitte (bakterier, virus, osv.)
asfyksi
asfyksien
asfyxi
asphyxi
asphyxia
oksygenmangel, kvelning
aspirasjon
aspirasjonen
suging eller uttømming av væske, f.eks. gjennom nål eller kateter. Evt. innpusting av et fremmedlegeme i luftveiene, "dra vrangt"
aspirasjonspneumoni
lungebetennelse som oppstår etter å ha pustet inn et fremmedlegeme i lungene, f.eks. mageinnhold eller slim/opphost
aspirat
aspiratet
innhold som er hentet/sugd ut, f.eks. magesekksinnhold eller puss fra en byll
aspirere
aspirerer
aspireres
aspirering
aspirert
aspirerte
prosessen hvor man suger opp (henter ut), f.eks. mageinnhold fra magesekken eller puss fra en byll
assimilere
assimilerer
assimilering
assimilerte
noe som tas opp og blir en del av noe større. Begrep som brukes i mange ulike sammenhenger; f.eks. at næringsstoffer blir tatt opp fra tarmen og brukt til oppbyggingen av kroppens vev, at ny lærdom tas opp og knyttes sammen med allerede kjent kunnskap, eller i form av innvandrere som skal tas opp og gjøres til en del av samfunnet
assosiere
assosierer
assosiering
assosiert
assosierte
forbinde med
asteni
astenien
allminnelig svekkelse/slapphet/kraftløshet
astenopi
ubehag og tretthet i øynene, f.eks. hos personer med langsynthet
asteriksis
asterixis
flapping tremor
stadige brå småbevegelser i hendene (flapping tremor) som skyldes metabolsk encefalopati, ofte som følge av leversvikt
astigmatisme
astigmatismen
brytningsfeil i øyet, som regel i øyets hornhinne ("skjeve hornhinner"), som gjør synet uklart
astma
astmaen
anfallsvise pustevansker som skyldes tranghet i luftveiene, skyldes overømfintlighet i luftveiene og allergi
asymptomatisk
asymptomatiske
uten plager
asystole
asystolen
asystolene
asystoler
ufunksjonell eller ingen sammentrekning av hjertet, at hjertet ikke pumper blod (hjertestans)
ataksi
ataksien
ataksiene
ataksier
manglende koordinering av bevegelser; usikre, unøyaktige, hakkete, klossete bevegelser
ataraksikum
ataraksia
beroligende (lege)middel som ikke gir påtagelig døsighet eller tretthet
ATC
ATC-klassifikasjonssystemet
ATC-kodeverket
ATC-systemet
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"anatomical therapeutic chemical classification system", klassifikasjonssystem for inndeling av legemidler
atelektase
atelektasen
atelektasene
atelektaser
sammenfall av en del av lungen, den lar seg ikke fylle med luft
aterom
ateromene
ateromer
ateromet
kuleformet hudforandring fylt av talg (tilstoppet talgkjertel) som kan ha en diameter på opptil flere centimeter, og som er omgitt av en tynn kapsel.
ateromatose
ateromatosen
et tidlig stadium av åreforkalkning (aterosklerose)
aterosklerose
aterosklerosen
atheresklerose
atherosklerosen
åreforkalkning
atetose
atetosen
atetosene
atetoser
ufrivillig, langsom, vridende bevegelse av hender og føtter som skyldes en hjerneskade
atlantoaksial
atlantoaksiale
atlantoaksialt
leddet mellom de to øverste nakkevirvlene (atlas og axis), der rotasjonsbevegelsene til hodet foregår
atlas
den øverste halsvirvelen som skallen "hviler" på
atoksisk
atoksiske
ikke giftig
atoni
atonien
brukes i medisinen om en slapp muskel, ingen muskelspenning
atopi
atopien
medfødt tendens til allergisk sykdom
atopisk
atopiske
allergisk
atopisk eksem
allergisk eksem
ATP
OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adenosin trifosfat, energirikt molekyl viktig i kroppens energiomsetning
atresi
atresien
atresiene
atresier
medfødt sammenvoksing eller manglende åpning i et hulorgan
atrie septum defekt
medfødt hjertefeil der det er hull i skilleveggen mellom forkamrene
atrieflimmer
atrieflimmeret
flimmer i hjertets forkammer, dvs. forkammeret trekker seg sammen ca. 200-600 ganger i minuttet uavhengig av hjertekamrene (ventriklene)
atrioventrikulær
atrioventrikulære
atrioventrikulært
mellom for- og hjertekammer
atrium
atrie
atriene
atrier
atriet
hjertets forkammer
atrofi
atrofien
atrofiene
atrofier
svinn, reduksjon i størrelse
attribusjon
attribuering
attribueringen
attribusjonen
symptomhenføring eller årsaksforklaring - f.eks. at man henfører en bestemt plage til en bestemt hendelse (uten at det behøver å være en slik sammenheng)
atypi
atypien
atypiene
atypier
unormalt, avvik fra det normale
atypisk pneumoni
utypisk lungebetennelse, brukes oftest om lungebetennelse forårsaket av mikroorganismer som Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae
audiogram
audiogrammene
audiogrammer
audiogrammet
hørselsmåling
auditiv
auditivt
autitive
høre-
aura
auraen
auraene
auraer
i medisinen: forløper til (epileptisk) anfall
aurikulær
aurikulære
aurikulært
om øremuslingen
auskultasjon
auskultasjonen
auskultasjonene
auskultasjoner
avlytting av f.eks hjertet eller lunger, helst med stetoskop
autisme
autismen
innelukket, sykelig tendens til å mangle kontakt med omverden
autistisk
autistiske
kontaktløs, innestengt i seg selv
autoantistoff
autoantistoffer
autoantistoffet
antistoffer som reagerer mot kroppens eget vev
autoimmun
autoimmune
autoimmunt
allergiske reaksjoner overfor organismens egne celleproteiner
autoimmun sykdom
en sykdom som skyldes en allergisk reaksjon mot deler av kroppens eget vev
autoimmune sykdommer
en gruppe sykdommer som skyldes en allergisk reaksjon mot deler av kroppens eget vev, f.eks. revmatoid artritt
autolog
fra pasienten selv, eks. autolog stamcellehøsting innebærer at man høster stamceller fra pasienten selv
autolyse
autolysen
oppløsning og fordøyelse av eget vev
autonom
autonome
autonomt
selvstyrende, brukes blant annet om den delen av nervesystemet som vi har liten viljemessig kontroll over
autopsi
Obduksjon, åpning av lik for å kunne studere forandringer i kroppens organer og vev
autosomal
autosomale
autosomalt
som ikke er kjønnsbundet, dvs. genet er ikke knyttet til et kjønnskromosom, men til et av de 22 andre parene med kromosomer
AV-blokk
av-blokk
elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet, impulser fra forkammeret blokkeres i overgangen til hjertekamrene
AV-knuten
AV-knute
av-knuten
av-knute
atrioventrikulærknuten
AV-node
nodus atrioventricularis
en ansamling av impulsledende muskelfibre som fører elektriske signaler fra høyre forkammer til hjertets hovedkammer. En del av hjertets ledningssystem
avaskulær
avaskulære
avaskulært
uten blodforsyning
avitaminose
avitaminosen
avitaminosene
avitaminoser
sykdom som skyldes mangel på et vitamin
avulsjonsfraktur
avrivningsbrudd
Når bit av knokkelen rives løs. Dersom sene eller leddbånd utsettes for stor kraft kan området der det er forankret i bein løsne. Særlig barn i vekst og idrettsutøvere som presser kroppen hardt er utsatt.
axis
den nest øverste halsvirvelen, utgjør sammen med den overliggende virvelen atlantis den delen av nakken der de største hodebevegelsene foregår
azoospermi
azoospermien
fravær av sædceller i sæden
azotemi
azotemien
forøket innhold av nitrogenholdige stoffer i blodet, et tegn på at nyrefunksjonen er nedsatt

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.