Medisinsk ordliste - j

JCA
juvenil kronisk artritt, dvs. leddgikt hos barn
jejunum
øverste del av tynntarmen
JRA
juvenil revmatoid artritt
jugularis
på halsen
juvenil
juvenile
juvenilt
ungdommelig

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.